Cheflönehärvan i Landstinget Sörmland

Ingen kan väl efter uppmärksamheten i media ha undgått de uppseendeväckande avslöjandena kring löne- och anställningsförmåner för Landstinget Sörmlands högsta chefer.

Vänsterpartiet har stor förståelse för den upprördhet det skapat hos sörmlänningarna, särskilt mot bakgrund av de panikartade och hårdhänta nedskärningar som nu drabbar patienter och anställda.

Vänsterpartiet välkomnar därför anpassningen av landstingets cheflöneavtal till moderna förhållanden, som landstingsmajoriteten nu utlovat ska ske skyndsamt.

Läs mer

De tre i kärnkraftsCentern

Centern Centern står inför partiledarbyte. Bra det – om det nu skulle leda till ens en liten avvikelse från Maud Olofssons resoluta kursändring från borgerligt folkrörelseförankrat miljöparti till nyliberalt kärnkraftskramarparti.

Man kan ju inte undgå de tre partiledarkandidaternas marknadsföringsaktiviteter den senaste tiden. Bra det, så vi får veta. Men genom fluffiga cirkulärinlägg till tidningarnas debattsidor…? Och inte hjälper det med olika lokala supportrar som puffar för sina favoriter, som nu t ex Inger Fredriksson, ordförande för sörmlandscentern häromda´n. Jag blir inte klokare för det.
För vad är det som som skiljer dessa tre med (C) efter namnet från några i den alliansa minoritetsregeringen med t ex (M) efter sitt namn? Förklara gärna, någon.

Däremot slås jag av vad som sorgfälligt undviks i alla artiklar och presentationer, vare sig de nu bärunderskrifter av kandidaterna själva eller av någon av deras supportrar. Ingen försöker förklara hur folkrörelsepartiet Centern, med sin förankring på landsbygden, nu är ett kärnkraftsbevararparti. Och vad det faktiskt innebär av fastlåsning av kärnkraften i Sverige som energikälla.

Sällan har väl argumenten mot kärnkraft varit starkare. Eller har alla glömt bort tragedin i Japan tidigare i år?

Jag kan se hur ställningstagandet för planering av framtida kärnkraft kommer att innebära en överproduktion av el och rycka undan fötterna för produktionen av biobränsle i glesbygden. Jag kan se kraven på öppnandet av smutsiga urangruvor i Västerbotten osv.

Men förklara gärna, Anna-Karin, Anders och Annie.

Läs mer

Det kom ett brev …

… till alla landstingsledamöter. Vi i Vänsterpartiet besvarade det egentligen redan på landstingsfullmäktiges budgetmöte i juni då S+Fp+MiP-majoriteten drev igenom sina panikartade nedskärningar i vården. Vi i Vänsterpartiet försökte få diskuterat alternativ till nedskärningar – för det rör sig ju inte bara om neddragningar i vården, utan också att hundratals människor förlorar sina jobb – men den diskussionen var varken majoriteten eller den borgerliga oppositionen berdda att ta.


Riv upp beslutet om nedläggning!

Öppet brev till Åsa Kullgren och landstingspolitikerna .

Rädda psykiatrin! Landstingets beslut att lägga ner den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Flen, vilar på ett helt undermåligt beslutsunderlag och måste därför rivas upp.

En nedläggning ger inga besparingar förrän tidigast om två år.
Det finns ingen konsekvensanalys eller riskanalys värd namnet.
Dessutom drabbar beslutet en mycket utsatt grupp på ett helt orimligt sätt.
Motivet till nedläggningen sägs vara landstingets akuta ekonomiska problem.
Nu har det dock visat sig att nedläggningen tidigast kan ge några ekonomiska effekter om två år, eftersom det inte finns plats på Kullbergska i dagsläget. Det blir helt enkelt inte den snabba besparing man var ute efter.

Det beslutsunderlag som politikerna hade att ta ställning till, var helt undermåligt och saknade bland annat en seriös konsekvens- och riskanalys. Nu har man dock beslutat att ta fram en riskanalys, EFTER att beslutet är fattat.

Sällan har väl det gamla talesättet att ”det är som att slänga in jästen efter brödet”, passat så bra.

Nedläggningen kommer framförallt att drabba de svårast sjuka patienterna. Många av dem har svårt att överhuvudtaget ta sig upp ur sängen på morgonen, än mindre sätta sig på en buss till Katrineholm flera gånger i veckan under lång tid. Nedläggningen drabbar just den patientgrupp som är allra mest beroende av närhet till vården.

När jag talar med enskilda landstingspolitiker om den här frågan så blir bilden tydlig. Många ångrar sig och känner sig vilseledda av ett dåligt beslutsunderlag. Inte minst därför är det så otroligt viktigt att inte låta det gå prestige i den här frågan.

Riv upp beslutet om nedläggning av den psykiatriska öppenvårdsmottagningen.

Kaj Johansson
vänsterpartist i Flen

Läs mer

Spännande alternativ i Vänsterns partiledarval i vinter!

Vänsterpartiet har partikogress i början av januari nästa år. Redan har fyra kandidater anmält sitt intresse för uppdraget: nuvarande partiledaren Lars Ohly, utrikespolitiska talespersonen i riksdagen Hans Linde, ekonomitalespersonen i riksdagen Ulla Andersson och debattören från Umeå Jonas Sjöstedt.

Många andra väntar bara på att bli nominerade under hösten. Jag tycker att det är dags med en kvinna på posten igen och kommer att föreslå Rossana Dinamarca från Trollhättan. Vi kunde träffa henne här i Nyköping i våras,då hon besökte stan under partiets sjukvårdskampanj. Riksdagsledamot, partiets vice ordförande och bl a djupt engagerad i skolfrågor.

Under tiden kan man väl gå och lyssna på Lars Ohlys traditionella sommartal i Gnesta nästa lördag…

Läs mer

Den som släppt ut trollen…

Det har nu snart gått två veckor sen de ofattbara ”blonda, nordiska, kristna” terrordåden i Oslo. Och det kan väl knappast ha undgått någon, den allvarliga diskussion som uppstått om ansvaret för det som publiceras på nätet.

Det är inte på något sätt en ny diskussion. Många har länge hävdat att en del av debatten på nätet utvecklats till ett slags frizon där man anonymt och utan något som helst personligt ansvar och risk kan publicera främlingsfientliga och brutalt rasistiska budskap. Ja, rent av uppmana till våldsbrott med sådana förtecken.

Nog var det fler än jag som reagerade, när vi lyssnade på ett av eftermiddagsprogrammen i radions P1. I en debatt deltog bl. a. det starkt främlingsfientliga Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson. Han var helt oförstående till frågan om inte innehållet i delar av SD:s budskap skulle kunna inspirera till sådana terrorhandlingar som i Oslo. Många kommer säkert ihåg hans famösa artikel i Aftonbladet, när han för första gången uppläts plats i ett etablerat medium.
Någon kommer säkert också ihåg SD:s argumentation i landstingsfullmäktige i våras vid frågan om sjukvård och rehabilitering för papperslösa och flyktingar på samma nivå som alla oss andra. Uttrycken behöver inte vara så oförblommerat främlingsfientliga som i Åkessons artikel. Besöker man lokala SD-företrädares bloggar så är argumentationen i samma frågor idag serverad i mindre portioner åt gången, mera inlindad och ofta med hänvisningar till någon obskyr ”auktoritet”. Men avsikten är naturligtvis att påverka.

De norska medieforskarna Sigurd Allern och Ester Pollack skrev i början av veckan i en debattartikel i SvD under rubriken ”Ansvaret har förskingrats”: ”Terrorismens bomber och kulor tar liv, men det är ord och meningar som motiverar handlingarna.”. Ytterst tänkvärt!

Vilket ansvar har de som publicerar sig på nätet på det här sättet, är det på något sätt mindre än i tryckta eller etermedier? Naturligtvis inte. Detta obehagliga måste också få framföras, men de som på detta sätt ”släpper ut trollen” måste naturligtvis ta sitt ansvar.

Lasse Nilsson, politisk sekreterare (V) Landstinget Sörmland

Läs mer