Ungdomar som far illa

Med anledning av SN:s artiklar alarmerande artiklar om det ökande narkotikamissbruket bland unga i Oxelösund ställde jag några frågor till Vänsterns gruppledare i landstinget, Maud Ekman.

– Det är skrämmande att se hur tillgången
påtung narkotika ökar och att ungdomar
somredan har det svårt drabbas lättare än
andra.Vad kan den utvecklingen bero på?
– Barn och ungas uppväxtvillkor är inte jämlika -klassperspektivet är ständigt närvarande och
bestämmer ofta varför vissa löper större risk
att drabbas av problem och ohälsa, menar
Maud.
– Den som inte mår bra har lättare än
andraatthamna i missbruk. Under barn- och
ungdomsåren är psykisk ohälsa faktiskt
detfrämsta folkhälsoproblemet och förebyggande insatser är mycket viktiga redan från förskoleåldern. De som tidigt drabbas av problem har också svårare att stå emot påfrestningar senare i livet, fortsätter hon.

– När ungdomarna blir 15-16 år blir problemen tydliga, och idag är andelen flickor som inte mår bra större än andelen pojkar enligt en nyutkommen rapport?
– Det är ”Liv och Hälsa ung 2011”, som kartlagt ungdomars levnadsvillkor i Sörmland. Ofta är det stress i skolan ligger bakom, och det finns ett samband mellan låga skolresultat och antalet självmordsförsök bland unga, säger Maud.
– Dessutom, i en internationell undersökning inom OECD, har man också funnit ett samband mellan andelen ungdomar i åldern 15-24 år som inte har förvärvsarbete och psykisk ohälsa. Där utmärker sig Sverige med den högsta ungdomsarbetslösheten och den största ohälsan. Ett samhällsproblem som vi gemensamt måste lösa!

– Det görs ju många förebyggande insatser ute i kommunerna?
– Men samarbetet med landstinget är absolut nödvändigt, fäller Maud in. Både familjecentraler och ungdomsmottagningar har förutsättningar att nå många och där är hälsovårdens deltagande en förutsättning. Kompetensen för att tidigt upptäcka och åtgärda psykisk ohälsa på vårdcentralerna måste också utvecklas.
– Låt mig också särskilt understryka: att lägga ned de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna i Oxelösund och Flen är verkligen inte en bra åtgärd mot denna bakgrund. Det är bl a därför vi i Vänsterpartiet vill höja landstingsskatten istället för att skära ner. I stället bör samarbetet med vårdcentralerna förstärkas och tidiga insatser göras!

/Lasse Nilsson

Läs mer

Vem ska ha råd att laga tänderna?

Med anledning av P4 Sörmlands upprörande reportage häromda´n om människor som tvingas avstå från grundläggande tandvård bara för att Folktandvården nekar patienter delbetalning vid lite dyrare behandlingar har jag talar med gruppledaren Maud Ekman i Vänsterpartiet Landstinget Sörmland på temat är ”Folktandvården i Sörmland – folkets tandvård?”

Vänsterpartiet hävdade vid beslutet i landstingsfullmäktige i början av 2010 att bolagiseringen av tandvården var ett ideologiskt och ekonomiskt svek av den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Landstinget Sörmland.

– Vi underströk då – och får det tyvärr bekräftat idag – att munnen och tänderna alltmer blir en klassfråga där alltfler inte har råd att få sina tänder lagade, säger Maud.

– När nu media rapporterar om människor som tvingas avstå från behandlingar för att Folktandvården nekar dem att dela upp betalningen av dyrare behandlingar är det ovärdigt och djupt orättvist i ett samhälle som vårt, säger Maud vidare.

Vänsterpartiet har hela tiden hävdat att munhålans sjukdomar ska betraktas som en del av kroppen! och som alla andra sjukdomar ersättas via patientav-gifter och högkostnadsskydd. Lika självklart som att vård ska bedrivas i offentlig regi och finansieras solidariskt via skatter.

”Styrelsearbetet i bolag är tydligare inriktat på bolagets effektivitet än i den politiska nämnden där politiska/ideologiska aspekter inverkar även på den löpande verksamheten.”, står det i den utredning som skulle motivera bolagiseringen.
Syftet med bolagisering är att ge vinst till ägaren, men en genomgång av alla landstingsägda bolag i tidningen ”Dagens Samhälle” idag den 15 september visar att det ingenstans i hela landet görs sådana vinster. Det stärker vår uppfattning att vård inte bör drivas i bolagsform samtidigt som möjligheten till demokratiskt inflytande minskar.

– Vi kan nu istället se en effekt av att vinstkrav pressar personalen att fatta felaktiga beslut som drabbar de svagaste i samhället, fortsätter Maud

– Vänsterpartiet kräver att det omedelbart skapas möjligheter för medborgarna att delbetala dyrbarare behandlingar inom Folktandvården. Det är ett självklart rättvisekrav och borde vara en självklarhet inom en landstingsägd verksamhet som Folktandvården, menar Maud Ekman.

Läs mer

Landstingsmajoritetens paniknedskärningar drabbar hårt

Dessa nedskärningar, som du kan läsa om i dagens Sörmlands Nyheter och andra lokaltidningar,sker i onödan!
Det hävdade vi redan i början av sommaren, när landstingsbudgeten beslutades av fullmäktige. Läs själva och bedöm Vänsterpartiets budgetförslag: ”Vem tar ansvar för hälso och sjukvården i Sörmland?”.

Om vi var kritiska till landstingsmajoritetens (S+Mp+Fp) brist på konstruktiva idéer och nedskärningar i juni, är så vi naturligtvis inte mindre kritiska idag när man lägger besluten om drastiska och impopulära nedskärningar i knät på chefstjänstemännen. Inte minst som man kan ifrågasätta frånvaron av beslutsunderlag och den formella hanteringen av så omfattande beslut. Landstingsmajoriteten kryper undan sitt ansvar.

Läs mer