Ungdomar som far illa

Med anledning av SN:s artiklar alarmerande artiklar om det ökande narkotikamissbruket bland unga i Oxelösund ställde jag några frågor till Vänsterns gruppledare i landstinget, Maud Ekman.

– Det är skrämmande att se hur tillgången
påtung narkotika ökar och att ungdomar
somredan har det svårt drabbas lättare än
andra.Vad kan den utvecklingen bero på?
– Barn och ungas uppväxtvillkor är inte jämlika -klassperspektivet är ständigt närvarande och
bestämmer ofta varför vissa löper större risk
att drabbas av problem och ohälsa, menar
Maud.
– Den som inte mår bra har lättare än
andraatthamna i missbruk. Under barn- och
ungdomsåren är psykisk ohälsa faktiskt
detfrämsta folkhälsoproblemet och förebyggande insatser är mycket viktiga redan från förskoleåldern. De som tidigt drabbas av problem har också svårare att stå emot påfrestningar senare i livet, fortsätter hon.

– När ungdomarna blir 15-16 år blir problemen tydliga, och idag är andelen flickor som inte mår bra större än andelen pojkar enligt en nyutkommen rapport?
– Det är ”Liv och Hälsa ung 2011”, som kartlagt ungdomars levnadsvillkor i Sörmland. Ofta är det stress i skolan ligger bakom, och det finns ett samband mellan låga skolresultat och antalet självmordsförsök bland unga, säger Maud.
– Dessutom, i en internationell undersökning inom OECD, har man också funnit ett samband mellan andelen ungdomar i åldern 15-24 år som inte har förvärvsarbete och psykisk ohälsa. Där utmärker sig Sverige med den högsta ungdomsarbetslösheten och den största ohälsan. Ett samhällsproblem som vi gemensamt måste lösa!

– Det görs ju många förebyggande insatser ute i kommunerna?
– Men samarbetet med landstinget är absolut nödvändigt, fäller Maud in. Både familjecentraler och ungdomsmottagningar har förutsättningar att nå många och där är hälsovårdens deltagande en förutsättning. Kompetensen för att tidigt upptäcka och åtgärda psykisk ohälsa på vårdcentralerna måste också utvecklas.
– Låt mig också särskilt understryka: att lägga ned de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna i Oxelösund och Flen är verkligen inte en bra åtgärd mot denna bakgrund. Det är bl a därför vi i Vänsterpartiet vill höja landstingsskatten istället för att skära ner. I stället bör samarbetet med vårdcentralerna förstärkas och tidiga insatser göras!

/Lasse Nilsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*