Nedskärningar i Hälso- och Sjukvården och spel för gallerierna!


Vänsterpartiet står fast vid sitt förslag
Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland håller fast vid sin uppfattning att det är behoven som ska styra – inte plånboken. Det var därför vi vid budgetbehandlingen i våras föreslog en skattehöjning för 2012 med 65 öre. Inget har förändrats i det faktum att den verksamhet som behövs inom hälso- och sjukvården inte är – och dessutom inte har varit – tillräckligt finansierad. Det är bland annat därför verksamheten dras med ett ökande underskott från år till år.

Nedskärningar gör inte sörmlänningarna friskare – det behövs nya resurser!
Nu börjar det bli uppenbart för allt fler sörmlänningar, inklusive hälso- och sjukvårdens tjänstemannaledning och personal att verksamheten måste tillföras nya resurser!
Hårda nedskärningar i verksamheten, som s+fp+mp-majoriteten nu genomför, skapar inga nya resurser.

Spel för gallerierna (M)
Naturligtvis hjälper det inte heller med förslag till omfördelningar inom landstingets övriga verksamhet eller senarelagda nedskärningar, som den moderatledda borgerliga oppositionen föreslog häromdagen. Det är bara ett av alliansens utslag av spel för gallerierna, när man egentligen hela tiden förordar skattesänkningar.

Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland tar ansvar!
Vänsterpartiet tar ansvar för hälso- och sjukvården i Sörmland. Det innebär också att vi är för god hushållning med våra gemensamma tillgångar. Bland annat innebär det att vi måste investera i åtgärder för förebyggande hälso- och sjukvård likaväl som åtgärder för förbättrad hälso- och sjukvård idag. För att spara pengar i framtiden! Därför kommer vi att föreslå sörmlänningar högre landstingsskatt vid budgetrevisionen på landstingsfullmäktiges möte i november.

Läs mer

Landstingsfullmäktige tisdag: Har du förlorat ersättning från försäkringskassan pga klantigt läkarintyg?

Imorron tisdag lägger vi den här motion till Landstingsfullmäktige! Kommentera gärna nedan. / Lasse Nilsson, politisk sekreterare (V)

Motion
Förbättrade läkarintyg

Förslag till beslut:
Att Landstinget Sörmland regelbundet genomför fortbildning av berörd personal i utformning av korrekta läkarintyg.

Bakgrund:
Många patienter kommer i kläm för att det ofta finns allvarliga brister i läkarintygen. Det rapporteras det återkommande om i våra medier och är också skäl till frekventa överklagandeärenden i våra förvaltningsdomstolar enligt nämndemän vi i Vänsterpartiet har kontakt med.

Tidigare i år har också forskning vid Umeå universitet visat på samma sak, när man granskat flera hundra domar vid förvaltningsrätterna (Läkartidningen nr 49 2010). Forskarnas slutsatser är bland annat att läkare inte riktigt behärskar juridiken och att domaren i domstolen inte förstår vad läkaren skriver.
Flertalet intyg forskarna granskat innehöll en medicinsk bedömning av funktionsförmågan. Det som saknades i intygen var den rättsligt definierade arbetsförmågan, där funktions-förmågan ställdes i relation till arbetets krav.
Inte ens nödvändiga och obligatoriska uppgifter visade sig vara ifyllda av läkarna.

För enskilda patienter kan det här innebära att de förlorar tusentals kronor i ersättningar i ett slag, när försäkringskassan underkänner intyg eller domstolar inte förstår läkarintygs innehåll vid överklaganden av försäkringskassans beslut.

Ett exempel är att ungefär hälften av dem som blir utförsäkrade är så illa däran att de inte klarar av att arbeta utan tvingas återvända till sjukförsäkringen. De behöver då intyg från läkare. Men i många fall har läkarintygen brister och underkänns av Försäkringskassan. Patienter måste själva se till att underkända läkarintyg kompletteras. Något som för många i en besvärlig situation kan vara oöverkomligt. Det kan innebära att personer som egentligen har rätt till sjukersättning tvingas leva på socialbidrag.

Socialförsäkringssystem måste vara rättvisa, rättssäkra och förnuftiga. Det är viktigt att samhällets olika myndigheter är överens om vilken terminologi som ska gälla för att ett sjukintyg ska vara giltigt.

Det är därför Vänsterpartiet anser att Landstinget Sörmland måste sätta till resurser för fortbildning av läkare att i överensstämmelse med gällande regelverk inom försäkringskassa och rättsliga tolkningar skriva korrekta intyg.

Läs mer

Extra landstingsfullmäktigemöte imorron – vad handlar det om?

”Kapacitetsanpassning inom hälso- och sjukvården hösten 2011” står det som enda egentliga ärende på dagordningen. Vad det handlar om är egentligen är frågan om de avgörande besluten i landstinget ska tas av fullmäktige eller om man kan överlåta det på sina topptjänstemän?

Bakgrunden är naturligtvis de drastiska nedskärningarna under hösten till 90 % av hälso- och sjukvårdens kapacitet och minskningen av antalet vårdplatser med 57. OK eller?

Vänsterpartiet föreslog som bekant en smärre skattehöjning för att inte utsätta medborgarna för nedskärningarnas problem och risker.

Läs mer

Par i äss eller Den främste bland jämlikar

Igår söndags bestämde sig SörmlandsVänstern vem/vilka man vill förorda till ordförandeposten i Vänsterpartiet på kongressen i början av januari.Ändrar man stadgarna till att införa ett delat ledarskap, så vill sörmlänningarna ha Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson. Blir man kvar vid den gamla ordningen med en partiordförande vill man ha Jonas Sjöstedt.

Men hur det nu blir fattar kongressombuden suveränt beslutet om. Men hittills har 12 av 17 partidistrikt tänkt i samma banor som sörmlandsvänstern, så det är väl ingen vågad gissning.

Läs mer