Landstingsfullmäktige tisdag: Har du förlorat ersättning från försäkringskassan pga klantigt läkarintyg?

Imorron tisdag lägger vi den här motion till Landstingsfullmäktige! Kommentera gärna nedan. / Lasse Nilsson, politisk sekreterare (V)

Motion
Förbättrade läkarintyg

Förslag till beslut:
Att Landstinget Sörmland regelbundet genomför fortbildning av berörd personal i utformning av korrekta läkarintyg.

Bakgrund:
Många patienter kommer i kläm för att det ofta finns allvarliga brister i läkarintygen. Det rapporteras det återkommande om i våra medier och är också skäl till frekventa överklagandeärenden i våra förvaltningsdomstolar enligt nämndemän vi i Vänsterpartiet har kontakt med.

Tidigare i år har också forskning vid Umeå universitet visat på samma sak, när man granskat flera hundra domar vid förvaltningsrätterna (Läkartidningen nr 49 2010). Forskarnas slutsatser är bland annat att läkare inte riktigt behärskar juridiken och att domaren i domstolen inte förstår vad läkaren skriver.
Flertalet intyg forskarna granskat innehöll en medicinsk bedömning av funktionsförmågan. Det som saknades i intygen var den rättsligt definierade arbetsförmågan, där funktions-förmågan ställdes i relation till arbetets krav.
Inte ens nödvändiga och obligatoriska uppgifter visade sig vara ifyllda av läkarna.

För enskilda patienter kan det här innebära att de förlorar tusentals kronor i ersättningar i ett slag, när försäkringskassan underkänner intyg eller domstolar inte förstår läkarintygs innehåll vid överklaganden av försäkringskassans beslut.

Ett exempel är att ungefär hälften av dem som blir utförsäkrade är så illa däran att de inte klarar av att arbeta utan tvingas återvända till sjukförsäkringen. De behöver då intyg från läkare. Men i många fall har läkarintygen brister och underkänns av Försäkringskassan. Patienter måste själva se till att underkända läkarintyg kompletteras. Något som för många i en besvärlig situation kan vara oöverkomligt. Det kan innebära att personer som egentligen har rätt till sjukersättning tvingas leva på socialbidrag.

Socialförsäkringssystem måste vara rättvisa, rättssäkra och förnuftiga. Det är viktigt att samhällets olika myndigheter är överens om vilken terminologi som ska gälla för att ett sjukintyg ska vara giltigt.

Det är därför Vänsterpartiet anser att Landstinget Sörmland måste sätta till resurser för fortbildning av läkare att i överensstämmelse med gällande regelverk inom försäkringskassa och rättsliga tolkningar skriva korrekta intyg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*