Nå´n jävla ordning får det väl ändå vara i ett fackförbund!

Ber om ursäkt för franskan i inläggsrubriken, men igår i denna tidning kunde man igår läsa rubrikeni fetstil: Kommunanställda ska erbjudas heltid.
Äntligen, ville man utbrista med Kommunal Nyköpings ordförande Christina Södling, som får uttala sig i tidningen. Bra jobbat av den rödgröna kolaitionen i Nyköping!
”Vi börjar med dem som arbetar inom vård och omsorg…” säger kommunalrådet (V) Nicklas Franzén.

Sen tar Christina Södlingpå sig kappan och knallar upp till landstinghuset, där den fullmäktigeförsamlinghon är en ledande ledamot (S) avhar sitt novembermöte. Och röstar utan att blinka ned ett förslag om heltid för vårdanställda inom landstinget, som väl har fler deltidsanställda än Nyköpings kommun.

Undrar just hur hon förklarar dettaför sina medlemmar i Kommunal som är anställda i Landstinget Sörmland. Nå´n jävla ordning får det väl ändå vara i ett fackförbund, även om ordföranden (S)sitter i majoritetskoalition i landstinget med moderatalliansens Folkparti.

Vänsterpartiet arbetar för rätten till heltidsanställningar, oavsett om det gäller kommun eller landsting. Du kan bl aläsa om det i vårt landstings- och regionpolitiska program 2011-2014. Därför röstadevi naturligtvis för KD:s motion i landstingsfullmäktige.

Läs mer

Går det inte med blå dunster blir det piska, säger äldrevårdsminister Maria Larsson (KD)


Mer personal istället för mer privatiseringar
Under de senaste veckorna har vi kunnat läsa flera avslöjanden om vanvård i verksamheter som drivs av Carema och Attendo Care. Samtidigt har det också kommit fram vilka jättelika vinster som riskkapitalbolagen som driver äldreboenden plockar ut.

Vi i Vänsterpartiet tycker inte att det är speciellt förvånande att dessa företag vill tjäna så mycket pengar som möjligt och därför tummar på kvalitén i sin verksamhet. Det är uppenbart att ”kostnadseffektivitet” i ett kommersiellt vårdbolag ofta innebär färre personal med lägre utbildning. I slutändan blir det de gamla som får betala för vinsten genom fallolyckor, undernäring, dålig hygien och höga dödstal. För att nämna några exempel på den vanvård som gamla människor utsatts för av privata vårdbolag.

De vinster som riskkapitalbolagen gör varje år kommer inte ur tomma intet. Pengarna är till största delen skattemedel som svenska folket betalat in i tron att man bidrar till en bättre välfärd. Möjligheten att göra vinst på äldrevården är mycket god och sektorn påverkas inte lika mycket av konjunkturnedgångar som andra. Även när det är kris blir folk gamla och behöver omsorg. Det finns alltid möjlighet att tjäna pengar.

Många av Sveriges kommuner vill inte få in dessa företag i sin äldreomsorg. Därför har de valt att inte införa Lagen om Valfrihet (LOV) som gör äldreomsorgen till en marknad. Men nu vill den borgerliga regeringen tvångsprivatisera äldreomsorgen i de kommunerna. I sin budgetproposition för 2012 hotar regeringen med nationell lagstiftning om inte samtliga kommuner inför LOV ”frivilligt” före 2014.

Vänsterpartiet säger nej till denna tvångslagstiftning. Vi vill istället förbjuda vinst inom äldreomsorg i Sverige.

Även äldre människor har rätt till ett gott liv och en god omvårdnad. Vänsterpartiet har som enda parti öronmärkt pengar i vår skuggbudget för att anställa 7500 fler i äldreomsorgen. Det kostar ungefär tre miljarder per år. Dessutom vill vi öka möjligheterna till utbildning för redan anställd personal. Med mer personal finns det tid att lyssna till de äldre och möta deras behov.

Eva Olofsson, äldrepolitisk talesperson (V)
Lasse Nilsson, politisk sekreterare (V) Landstinget Sörmland

Läs mer

Oraklet på SN Tommy Kägo – eller visstidspensioner till raska kommun- och landstingspolitiker

Apropå den ständigt pågående debatten om arbetsfria inkomster för vissa riksdags, kommun- och landstingspolitiker. Det är väl inte så konstigt att människor i dessa den allra hjärtlösaste av tider som med snudd på ”hugg och slag” tvingas stå till den s k arbetsmarknadens förfogande blir upprörda.

Jag tänker naturligtvis på det faktum att vissa politiker på eget initiativ, efter ett visst antal år i ledande politisk ställning, kan visstidspensionera från att man uppnått de femtio och fram till den ordinarie pensionen vid 65. Utan något krav på att söka jobb och sneda sidoblickar på någon ”arbetslinje”.
Världen är förvisso inte rättvis, men nog trodde man vi skulle ha kommit lite längre i det här landet. De flesta av oss får alltså streta på 15 år till…

Slår man i de gamla tidningsläggen skriver Tommy Kägo i denna tidning inför valet 2006, att går valet bra så kan kommunalråden Portnoff 36 (M) i Trosa och Vikström 50 i Oxelösund dra sig tillbaka med arbetsfria inkomster tills de blir pensionärer. Fru Vikström förnekade eftertryckligt såna planer. Sen dröjde det inte alltför länge innan hon ”längtade till Italien, där små citroner gula…” . Jag ska läsa Tommy Kägos spalter noggrannare i fortsättningen!

På SKL:s kongress (samarbetsorganisationen för Sveriges kommuner och landsting) i Norrköping nu i dagarna har Vänsterpartiets Ilona Szatmara Waldau lyft frågan om förändringar i dessa orimligheter. Det är ju dessutom så att kommunerna i detta fall allsi inte behöver följa SKL:s förslag till visstidspensioner.

Läs mer