Intressant – denna diskussion om framtida regioner!

Var är vi någonstans? Kan man fråga sig när man tagit del av den senaste tidens diskussion kring hur vi ska formera framtidens regioner.

En överväldigande majoritet i Landstinget Sörmland lyckas efter något tiotal år tillsammans med landstingsmajoriteterna i Västmanland och Örebrosamla sig till ett förslag om att gå samman. Ett förslag som staten fordrar av oss före januari månads utgång om det ska bli verklighet efter nästa val 2014.
I Sörmland skickas det ut på remiss till kommunerna. Tre kommuner, Nyköping, Trosa och Gnesta reagerar ungefär som många av SN:s insändarskribenter: Landstinget håller på att bygga något slags ”Berlinmur” runt Sörmland med sitt förslag. ”Vi har inga relationer med Örebro och Västmanland – men Uppsala ligger nära!”, har det låtit. ”Vi vill höra till Stockholm och kommer att söka medlemskap där”, uttalar en del. För all del med liteolika emfas. Men hörnikom igen, Stockholm har – med viss emfas – uttryckt att de inte vill bilda region med Sörmland eller andra! Åter andra vill hellre omfamna Östergötland. Menkom igen igen då! Men östgötarna vet ju ännu inte själva vart det vill hän.

Var finns er verklighet, som inte kan tänka er att ingå i en region med Örebro och Västmanland till att börja med?
Jag trodde väli min enkelhet att regionbildandet bl a skulletill för att kraftsamla resurser, för att t ex kunna bygga eller bygga ut de kommunikationer som idag inte finns eller är undermåliga, för att försäkra oss om att vi får den kvalificerade hälso- och sjukvård vi förväntar oss, att stärka regionens näringsliv ocharbetsmarknad osv.Möjligheterna finns ju!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*