Vänsterpartiet i Sörmland vill att Landstinget avvecklar samarbete med antroposofernas Vidarkliniken

Vänsterpartiets årsmöte förra veckan beslutadeatt Vänsterpartiet Sörmland skall verka för att avveckla landstingets samarbete med Vidarkliniken i Järna. Enligt Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska program skall – ”Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården möta högt ställda kvalitetskrav och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Detta tillsammans med de frågetecken som finns runt klinikens verksamhet vad gäller bla. utskrivning av preparat utan tillstånd, vägran att vaccinera barn mot mässling samt att Vänsterpartiet vill ha en skattefinansierad och offentlig driven vård låg till grund för beslutet.

Här kan du läsa motionen som låg till grund för beslutet:

Motion om att avveckla samarbetet med Vidarkliniken
”En bra forskning och utbildning har en avgörande betydelse för framtidens sjukvård. Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården ska möta högt ställda kvalitetskrav och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.”
Så står det i Vänsterpartiets hälso och sjukvårdspolitiska program.

Landstinget Sörmland har idag ett avtal med Vidarkliniken i Järna, en antroposofisk vårdinrättning. Patienter kan idag remitteras dit av läkare inom landstinget för olika behandlingar. Ingen dock mot sin vilja skall tilläggas.

Antroposofin grundades år 1912 av österrikaren Rudolf Steiner och bygger på hans skrifter och föreläsningar. Antroposofin gör rader av påståenden om människan, om sjukdomar och läkemedel och om naturen som står i strid med modern vetenskap. Antroposofin är ingen vetenskap men envisas med att framträda med vetenskapliga anspråk.
Exempel på antroposofisk lära är astralkroppar och eterkroppar, karmalära och reinkarnation, avståndstagande från vaccination, bruk av (låga doser) giftiga metaller, sömnpreparat, hänsyn till planeters positioner och månens faser vid sjukdomsbehandling. Okritiskhet är ett uttalat ideal. (Man skall ha ett öppet sinne).
Enligt homeopater och antroposofer får läkemedlet större effekt ju mer det späds ut (potentiering). Det finns dock inget vetenskapligt stöd för detta.
Föräldrar har av Vidarkliniken uppmanats att inte vaccinera barn mot mässlingen. Att vaccinera barn hindrar, enligt antroposofin, barnens andliga utveckling. Enligt Steiners andeuppenbarelser förbättrar människan sina chanser inför nästa reinkarnation när hon genomlider vissa sjukdomar. Vidarkliniken har även använt och skrivit ut antroposofiska preparat utan tillstånd.
Många tycker att det inte spelar så stor roll vilka ”konstigheter” som ligger bakom antroposofin så länge dess utövare ger sina patienter ett gott omhändertagande. Men när man ska ta ställning till Vidarkliniken och antroposofin så måste man värdera det som verkligen skiljer ut den från annan vård, nämligen den bakomliggande läran. Och då blir inte bilden lika positiv.
Att fortsätta hävda att landstinget skall ha ett samarbete med Vidarkliniken betyder att vi accepterar antroposofins läror. Att acceptera deras läror betyder att vi erkänner antroposofin som en legitim gren av vetenskapen. Att erkänna antroposofin som en legitim vetenskap strider mot partiets hälso och sjukvårdspolitiska program och den grund som den står på.

Jag yrkar att: Vänsterpartiet Sörmlands ståndpunkt bör vara att vi vill avveckla samarbetet mellan landstinget Sörmland och Vidarkliniken så snart som möjligt.
Tony Rosendahl Katrineholm 9/2-12

Läs mer

Vänsterpartiet Sörmland har haft distriktsårskonferens

På Vänsterpartiet sörmlands årsmöte 25/3 på Åsa Folkhögskola i Sköldinge valdes Patrik Renfors till ny distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland. Patrik Renfors, 37 år, arbetar som elektriker på SSAB i Oxelösund. Han har en lång politisk och facklig bakgrund och är gruppledare för Vänsterpartiet i Oxelösund där Vänsterpartiet ingår i majoriteten tillsammans med Socialdemokraterna.

Den nya Styrelsen för Vänsterpartiet Sörmland
Ordförande:
Patrik Renfors, Oxelösund
Ledamöter:
Ingela Wahlstam, Oxelösund
Maud Ekman, Eskilstuna
Anita Salminen, Gnesta
Staffan Folke, Nyköping
Håkan Johansson, Nyköping
Alar Kuutmann, Eskilstuna
Ersättare:
Kerstin Soläng, Flen
Anders Simme, Gnesta

Vänsterpartiets årsmöte beslutade även om att Vänsterpartiet Sörmland skall verka för att avveckla landstingets samarbete med Vidarkliniken i Järna. Enligt Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska program skall – ” Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården möta högt ställda kvalitetskrav och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.” Detta tillsammans med de frågetecken som finns runt klinikens verksamhet vad gäller bla. utskrivning av preparat utan tillstånd, vägran att vaccinera barn mot mässling samt att Vänsterpartiet vill ha en skattefinansierad och offentlig driven vård låg till grund för beslutet.

Kontakt
Patrik Renfors
Distriktsordförande
070-537 91 99

Läs mer

Seriöst (M)?

I ett pressmeddelande från Landstinget Sörmland idag om attden 14 mars kommunerna och landstinget i Sörmland träffat en överenskommelseom samverkan och finansiering av kollektivtrafiken i länet från och med 1 januari 2013 uttalar sig bl a det moderata kommunalrådet i Trosa:

”- Att vi nu står enade bakom höga ambitioner i kollektivtrafiken är bra för tillväxten och därmed för länets invånare, säger Daniel Portnoff, (M) vice ordförande Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.”

Intressant uttalande från en man som uttalat och upprepatinte vill tillhöra Sörmlands län. Seriös och trovärdig?
Inte mindre intressant attmoderaterna i Sörmalnd valt en sån person från en sån kommunatt representera sig i myndighetens styrelse. Seriöst och trovärdigt?

Läs mer