Satsningar inom vård och hälsa – glädjande besked anser Vänsterpartiet!

Idag har vi fått veta att majoriteten i Landstinget Sörmland kommer att föreslå en skattehöjning för 2013. Det är oerhört glädjande att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet nu kommit fram till samma slutsats som Vänsterpartiet redan tidigare framfört, bland annat i förra årets budgetförslag.

Majoriteten beskriver eftersatta behov men lägger samtidigt fram sparkrav. Detta ser vi som en bekräftelse på att höjningen av skatten skulle gjorts redan tidigare, som Vänsterpartiet föreslagit.

Nu avser majoriteten att skapa resurser för ett nödvändigt förändrings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården.Sörmlänningar ska kunna lita på kvaliteten inom Landstinget. En hälso- och sjukvård i ständig medicinsk/teknisk utveckling och ökad efterfrågan på vård medför kostnadsökningar för landstinget. Flera verksamheter har en ansträngd personalsituation.

Vi inom Vänsterpartiet kommer att fortsätta att kämpa för resurser till förebyggande hälsovård, satsningar på barn- och ungas psykiska hälsa och bättre arbetsvillkor för vårdpersonalen inom olika områden. Allt med syftet att sörmlänningarnas hälsa ska förbättras! Vi återkommer till Vänsterpartiets prioritetringar i vårt budgetförslag för 2013-2015.

Läs mer