Klezmer på recept!

Vänsterpartiets motion i Landstinget Sörmland om kultur på recept i vården kommer att behandlas vid landstingsfullmäktige i oktober. Med anledning av detta vill Vänsterpartiet i Nyköping och i Landstinget bjuda på en laddad kulturkväll på NK-villan. Arrangemanget sker i samarbete med ABF.

Sören Augustinsson från Högskolan i Kristianstad inleder kvällen. Han har utvärderat region Skånes arbete med kultur på recept i vården.
Det finns vetenskapliga belägg för att kulturupplevelser och kulturaktivitet spelar en viktig roll för människors hälsa Kultur på recept är också en metod för att göra kulturen tillgänglig för nya grupper i vårt län.

Resten av kvällen spelar ett av Sveriges mest kända och ösigaste klezmerband, Den Flygande Bokrullen, sin livgivande blandning av gammal östeuropeisk judisk musik, amerikansk jazz och populärmusik.
Vad passar bättre att illustrera kulturen som livgivare än klezmermusiken, hävdar Alar Kuutmann, politisk sekreterare (v) i landstinget.

Läs mer