Skattemedlen får inte gå till fler misstag

De rekryteringar som gått snett inom Landstinget Sörmland och som uppmärksammats i media har inte bara medfört stora kostnader utan också äventyrat personalens och medborgarnas förtroende för ledningen.

Det ska inte behöva påpekas att gällande lagar och regler för rekrytering och upphandling ska följas. Landstingsorganisationens hela kompetens inom rekrytering och personalfrågor måste tas i anspråk. Kraven på referenser vid anställning måste stärkas. Anställda och arbetssökande ska behandlas respektfullt och professionellt. Landstinget Sörmland ska vara en attraktiv och trygg arbetsgivare.

Personalen och de gemensamma skattemedlen inom landstinget är enastående tillgångar. Dessa två pusselbitar måste behandlas med värdighet. Skattemedlen får inte gå till fler misstag. Vänsterpartiet värnar om att våra gemensamma resurser går till utveckling av bättre vård, kultur och utbildning.

Läs mer