SD-politiker är rasister och näthatare

En researchgrupp på tidningen Expressen har gjort en viktig insats för demokratin i Sverige genom sina avslöjanden tidigare i veckan. De har lyckats spåra flera aktiva SD-politiker som döljer sig bakom pseudonymer på några rasistiska nätsajter, till exempel Avpixlat. Användarkonton har kopplats till specifika mailadresser som sedan har körts mot olika register. Därigenom har personerna bakom de anonyma inläggen kunnat identifieras. Men det är inte bara på dessa sajter som anonyma hatinlägg förekommer – även på SVT Debatt har över hälften kommentarerna skrivits av samma anonyma Avpixlat-skribenter.

Bland de SD-politiker som har avslöjats finns Bertil Malmberg som är vice ordförande för SD i Sörmland. Södermanlands Nyheter har uppmärksammat detta och intervjuat partiföreträdare för SD som framfört att de åsikter som skrivits av Malmberg på Avpixlat är hans personliga och inte representativa för partiet. Detta förhållningssätt är något som partiföreträdare för samtliga andra partier i Sörmland tydligt tar avstånd ifrån i en intervju. Vi framför alla på olika sätt att vi som förtroendevalda alltid måste stå tillsvars för våra åsikter oavsett när och var vi uttalar oss. Man är politiker dygnet runt.

Att föra fram åsikter anonymt är inte försvarbart att göra som förtroendevald. Förr eller senare avslöjas vem som står bakom. Men vi som har lyssnat till Bertil Malmbergs inlägg i landstingsfullmäktige är inte förvånade över hans åsikter. Han har även där gjort uttalanden som övriga partier tagit tydligt avstånd från.

Jag hoppas att dessa avslöjanden om aktiva SD-politiker som gjort en mängd oacceptabla anonyma uttalanden nu ska öppna ögonen på läsare och medborgare inför det kommande valåret. Låt oss se till att ideologier och åsikter blir tydliga i debatten!

Maud Ekman

Läs mer