Vad är viktigt för Vänsterpartiet?

 Vänsterpartiet i Sörmland höll i helgen sin årskonferens. Vid mötet antogs en valplattform som slår fast vår politiska viljeriktning: med vår politik får vi ett hållbart och jämlikt Sörmland där vården är lätt att nå och lätt att förstå. Vi har pekat ut fem huvudfrågor att arbeta med:

–          Vi arbetar för en välfärd fri från vinstuttag

–          Vården ska vara lätt att nå och lätt att förstå

–          Sörmland ska vara tryggt att växa upp i

–          Gräset är grönast i Sörmland

–          Ett sammanhållet Sörmland, öppet för alla

I valplattformen förklarar vi lite mer ingående vilka ställningstaganden vi gör utifrån huvudfrågorna och vilka satsningar vi anser vara viktiga för att öka den sociala och ekologiska hållbarheten i länet och ge alla invånare rättvis tillgång till gemensamma resurser. Några av de satsningar som vi vill genomföra är:

–          Flexibla öppettider på vårdcentralerna för att möta pendlarbehov                   

–          Vi vill behålla och utveckla vården i offentlig regi

–          Vi vill ha låga eller inga avgifter, exempelvis avgiftsfri mammografi och ingen besöksavgift vid Vaccinering mot TBE för barn och ungdomar

–          Familjecentral i alla kommuner

–          Arbetsgivaren ersätter karensdag för personal inom primärvården

–          Avgiftsfria sjukresor

–          Ökat kultursamarbete i länet

Här på bloggen kommer vi nu under valåret att presentera olika delar i vår politik så att du som läsare kan se vad det är Vänsterpartiet står för. Vår valplattform kan laddas ner i sin helhet på vår hemsida. Valplattformen är lätt att nå och lätt att förstå, precis så som vi vill att vården i Sörmland också ska vara!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

Kvinnodag för lagförslag: Samtyckeslagstiftning

På internationella kvinnodagen 8 mars kommer många manifestationer att hållas på gator och torg och kulturaktiviteter arrangeras för att uppmärksamma de orättvisor som fortfarande finns mellan kvinnor män i det sociala livet, i arbetsliv och juridik.

Vänsterpartiet vill särskilt manifestera mot sexuellt våld och vi argumenterar för en samtyckeslagstiftning. Flera aktuella friande domar i våldtäktsmål är bakgrunden till att det nu väcks krav om en ny lagstiftning. Om vi ser på dagens våldtäktslagstiftning så bygger den på att gärningsmannen ska han använt tvång mot offret för att övergreppet ska räknas som en våldtäkt. Här ges inte utrymme för att offret kan hamna i chock och bli handlingsförlamad. 

Vi i Vänsterpartiet kräver en förändring av våldtäktslagstiftningen. Det måste framgå av lagen att det inte är tillåtet att röra en persons kropp förrän hon eller han har visat eller sagt att det är okej. Men vi måste också göra annat för att förändra attityder och beteenden. Vi tror att en samtyckeslag på samma sätt som lagen om att inte aga barn kan påverka normerna i samhället och förstärka synen på att sex ska bygga på frivilligt deltagande och samtycke. Det är dags att sätta stopp för mäns sexuella våld mot kvinnor, men man får inte glömma att det kan förekomma övergrepp även i homorelationer.

I Landstinget Sörmland finns en särskild mottagning för kvinnor som utsatts för övergrepp. Men det behövs också en god kunskap på alla vårdnivåer för att våga ställa frågan om personen blivit utsatt för våld och att visa det går att tala om det. Det finns många anledningar till att personal som möter våldsutsatta kvinnor inte frågar om våld i nära relationer. Att våga tala om detta i samhällsdebatten gör det också lättare för vårdpersonalen.

 

 

Läs mer