Rösta i EU-valet för Mors skull

På söndag är det den 25 maj, en dag många av oss ser fram emot. Mors dag är en dag då man kanske samlas över generationsgränserna och firar betydelsen av att ha en familj. Kanske går en tanke även till hela världens kvinnor som gett liv till oss alla. En tanke om hur olika sjukvård ser ut runt om i världen och vilka olika förutsättningar vi har då vi kommer till världen. Vänsterpartiet vill att alla mödrar i Sverige ska kunna känna sig trygga i förlossningsvården och att alla barn ska ha en trygg uppväxt.

Men det är inte bara Mors dag på söndag, det är också val till Europaparlamentet. Ett val över gränser. Mycket av det som beslutas i Europaparlamentet berör dig och mig här hemma i Sverige. En röst på Vänsterpartiet är en röst på ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, för mångfald, jämlikhet och solidaritet och som anser att demokrati ska finnas nära medborgarna. Vill du som vi få svenska perspektiv på EU-politiken ska du gå och rösta i valet på söndag.

Moder Svea är ett begrepp som ofta används i patriotiska sammanhang. Att tycka om sitt land och vara stolt över vad vi har byggt upp här i Sverige är inte fel. Det mångkulturella samhälle vi har idag berikar och utvecklar Sverige. Vi behöver arbeta mot främlingsfientlighet och rasism både i Sverige och i hela Europa. Ett tryggt samhälle för både barn och vuxna vilar på en väl utbyggd välfärd. Girighet och nyliberal ekonomisk politik gynnar framväxt av mörka krafter.  Vänsterpartiet arbetar för ett solidariskt Sverige och Europa med en välfärd fri från vinstintressen.

Elinor och Maud

Läs mer

Inte till salu!

Inte till salu är den paroll som Vänsterpartiet går till val på och som hördes flitigt vid demonstrationerna på 1 Maj i länet.  Den som lägger sin röst på Vänsterpartiet är i gott sällskap! Välfärdssektorn är landets största arbetsgivare. Vi är partiet att rösta på för en trygg välfärd fri från vinstintressen.

Enligt en SIFO-undersökning är Vänsterpartiet det parti som har mest hängivna anhängare. Vi har visat att vi är regeringsdugliga – vi är med och styr i 85 kommuner, 9 landsting/regioner. I dessa områden bor 3 miljoner människor och vi har hand om en sammanlagd budget på 310 miljarder. Vi är beredda att ta mer ansvar och vi har erfarenheter för att göra ett bra jobb. Vårt parti växer så det knakar – vi har fler medlemmar än vi har haft på 20 år.

Om du lägger din röst på Vänsterpartiet vid de olika valen 2014 så innebär det ett steg närmare en välfärd fri från privata vinster. Den svenska välfärdsmodellen grundas i att verksamheterna ska ha låga eller inga avgifter. Vi anser att skattemedel avsedda för skola ska gå till skola. Vi är för en välfärd fri från vinstuttag och anser att eventuella överskott ska återinvesteras. Vi är motståndare till vinstintressen i välfärden, inte till valmöjligheter och alternativ. Vi är positiva till mindre aktörer som kooperativ eller stiftelser. Innehållet i välfärden ska gå att påverka.

Vi lyhörda och har respekt för våra motståndare. Med Vänsterpartiet får Sverige ett samhälle som bygger på omtanke, solidaritet, medmänsklighet och rättvisa – ett samhälle att lita på. Med vår politik slipper du girighet och borgerlig politik. Vår politik är genomtänkt och förnuftig. Vi i Vänsterpartiet är tydliga i vad vi vill och vi står upp för våra värderingar.

Elinor och Maud

Läs mer