Du kan vara någons anledning att välja livet

Igår vaknade många av oss och möttes av nyheten att Robin Williams avlidit. Under dagen nåddes vi av vetskapen att han tagit sitt liv. Många är vi som på olika sätt berördes av hans liv och nu även av hans död.

Robin Williams är inte ensam. Ca 1 miljon människor tar sitt liv i världen varje år. Detta att mäta mot att självmordsförsöken är tio gånger vanligare. I Sörmland tar ca 30 personer sitt liv under ett år. I arbetet med att Sörmland ska vara det friskaste länet 2025 stärks arbetet med förebyggande folkhälsoarbete. Det suicidförebyggande arbetet handlar om olika delar, där fortbildning och samverkan är ledorden. Det finns tre viktiga aktörer: Den självmordsbenägne/den som försökt ta sitt liv, anhöriga och personal.

Vänsterpartiet vill att Sörmland ska vara ett tryggt län att växa upp i. Många unga mår psykiskt dåligt och för att förebygga detta behövs en stärkt ungdomshälsa. Vi vill se en snabbare tillgång till kontakt och samtalsstöd för unga vuxna. Beroendevården behöver utvecklas. Vi vill ha en jämlik och behovsstyrd vård, präglad av inflytande för patienter och personal, en vård med hög tillgänglighet och god kvalitet. Systemen för ersättning till vårdgivare ska formas utifrån att hälsa är en rättighet inte en handelsvara.

Anhörigorganisationen SPES skriver att det är en myt att man kan ”väcka den björn som sover” genom att fråga någon om självmordstankar. Var inte rädd för att våga fråga. Försök bevara ditt lugn men ta din oro på allvar och vidta åtgärder. Våga lita på din magkänsla – reagera på det som känns ovanligt. Hjälp finns att få, även för anhöriga.

På en konferens vi besökte i våras på temat Suicid sa en av föredragshållarna: Tänk på att du kan vara anledningen till att en annan människa väljer att leva. Det tycker vi är en fin tanke att ta vara på.

Elinor och Maud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*