Vänsterpartiets kulturförslag vann gehör!

I juni 2011presenterade Vänsterpartiet ett förslag om att  starta ett försök med Kultur på recept i Landstinget Sörmland. Vi skrev i vår motion att vi är övertygade om kulturens betydelse för människors välbefinnande och vill därför prova att genom kulturaktiviteter arbeta hälsofrämjande och rehabiliterande. Verksamheten skulle vara ytterligare ett behandlingsalternativ tillsammans med andra för långtidssjukskrivna och för dem som behandlas för utmattningsdepression eller annan lättare depression.

Kultur i vården har funnits länge, till exempel inom barnsjukvården och i kommunernas äldromsorg.  Kulturella aktiviteter stärker självkänslan och bidrar till en bättre hälsa. Vi ville utvidga detta till att också finnas med i den öppna vården och för fler patientgrupper.

Vi blev glada då vårt förslag fick positivt bemötande i fullmäktige men är idag ännu gladare då vi ser Kultur på recept börja genomföras i vårt län, först nu genom Vårdcentralen Strängnäs i samarbete med Strängnäs kommun. Exempel på  gemensamma kulturaktiviteter som kommer att ingå är dans, konst, drama och slöjd, både eget skapande och besök på utställningar och kulturmiljöer.

Vänsterpartiet har sett många av våra förslag de senaste åren realiseras i majoritetens arbete. Vi ser därför goda samarbetsmöjligheter med Socialdemokraterna och även Miljöpartiet efter valet på söndag!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*