Vänsterpartiets framtida roll i landstingspolitiken

Vänsterpartiet har efter valet fört diskussioner om samarbete i landstinget under den kommande mandatperioden med flera partier, men inte offentligt i media. De olika överläggningarna partierna emellan har nu resulterat i att en politisk ledning med S, MP, C och FP har bildats. Partikoalitionen utgör en minoritet som behöver stöd av ytterligare röster för att kunna få igenom sin budget.  Därför har Vänsterpartiet nu kommit överens med ”fyrklövern” om valteknisk samverkan.

Vänsterpartiet har gått till val som det självständiga socialistiska parti vi är. I vår valplattform prioriterar vi att vården ska vara nära och tillgänglig, att personalresurserna ska förstärkas och arbetsmiljön förbättras. Vi betonar också kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. Efter förhandlingar har vi nu kommit överens om hur det  valtekniska samarbete med de fyra koalitionspartierna ska se ut. Vänsterpartiet kommer att vara representerade i landstingsstyrelsen som har ett övergripande ansvar samt i primärvårdsnämnden och nämnden för kultur och utbildning. Det blir en viktig plattform för oss att driva vår politik inom dessa områden.

Vi kommer också att ha möjlighet att förhandla om inflytande på de budgetförslag som fyrpartikoalitionen lägger under mandatperioden, men i övrigt fortsätter vi att arbeta i opposition som tidigare. Resultatet av budgetförhandlingarna och budgetens innehåll kommer att avgöra på vilket sätt vi kommer att stödja fyrpartikoalitionens budget.

Maud Ekman, gruppledare V

Lotta Back, vice gruppledare V

Patrik Renfors, distriktsordförande V

Läs mer