Unga vuxna

Jag har fått frågan om hur Vänsterpartiet ställer sig till stängningen av unga vuxna-mottagningen i Nyköping från flera håll. Vi gillar den inte!
Beslutet att stänga är inte politiskt. Verksamheten har gjort bedömningen att stänga utifrån att nödvändiga satsningar ska göras inom t ex primärvården för barn och ungdom. Det finns inte resurser ( personal, tror jag att man menar) att göra detta parallellt.
Min övertygelse är, att det är alldeles nödvändigt att göra satsningarna och ha kvar befintliga välfungerande mottagningar samtidigt. Den här ”målgruppen” har dystra siffror i självmordsstatistiken och vittnar i undersökningar om fortsatt dåligt psykiskt mående. Trots att satsningar gjorts sedan många år tillbaka från riksnivå på olika sätt, så har inte problematiken minskat.
Det tar tid att arbeta fram fungerande samverkan mellan olika instanser som skolkuratorer, socialtjänsten, försäkringskassan, elevhälsan, akutmottagningarna osv. Det är ofta flera olika aktörer inblandade. Om planen är att viss personal på vårdcentralerna ska sköta det här i framtiden, så är det en ambitiös plan. Ett nära samarbete med psykiatrin kommer att vara nödvändigt, alldeles oavsett var unga vuxna-personalen befinner sig rent fysiskt. Jag har svårt att se hur det, rent praktiskt, ska fungera med 27 (?) vårdcentraler? Och då vill jag tydligt påpeka att jag har stort förtroende för vårdcentralernas kompetens. Det är inte fråga om att de inte kan hjälpa barn och ungdom, utan mer hur man ska få till de dynamiska gruppeffekterna som blir av samverkan bland personal som arbetar kring en viss problematik. Det är svårt, krävande och mycket roligt att arbeta med unga som mår psykiskt dåligt.

Jag tycker att det är bra att Kd har skrivit en motion om att återinföra unga vuxna-mottagningarna i länet. Då kan vi kanske få en hyfsad debatt och då blir beslutet politiskt.( Det är inte säkert att det blir bra att köra över verksamheterna utan dialog. Som bäddat för missuppfattningar och felaktig information).

Lotta Back, gruppledare för Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland

Läs mer