Inget filter….

Jag har fått 1315 kommentarer sedan jag senast rensade den här bloggen. En snabbkoll visar på mestadels läkemedelsreklam. Vet inte hur jag ska hitta det som verkligen är något i det här flödet?
Synd, tycker jag, för visst är bloggar en bra sak när och om det fungerar.

Läs mer

Unga vuxna

Jag har fått frågan om hur Vänsterpartiet ställer sig till stängningen av unga vuxna-mottagningen i Nyköping från flera håll. Vi gillar den inte!
Beslutet att stänga är inte politiskt. Verksamheten har gjort bedömningen att stänga utifrån att nödvändiga satsningar ska göras inom t ex primärvården för barn och ungdom. Det finns inte resurser ( personal, tror jag att man menar) att göra detta parallellt.
Min övertygelse är, att det är alldeles nödvändigt att göra satsningarna och ha kvar befintliga välfungerande mottagningar samtidigt. Den här ”målgruppen” har dystra siffror i självmordsstatistiken och vittnar i undersökningar om fortsatt dåligt psykiskt mående. Trots att satsningar gjorts sedan många år tillbaka från riksnivå på olika sätt, så har inte problematiken minskat.
Det tar tid att arbeta fram fungerande samverkan mellan olika instanser som skolkuratorer, socialtjänsten, försäkringskassan, elevhälsan, akutmottagningarna osv. Det är ofta flera olika aktörer inblandade. Om planen är att viss personal på vårdcentralerna ska sköta det här i framtiden, så är det en ambitiös plan. Ett nära samarbete med psykiatrin kommer att vara nödvändigt, alldeles oavsett var unga vuxna-personalen befinner sig rent fysiskt. Jag har svårt att se hur det, rent praktiskt, ska fungera med 27 (?) vårdcentraler? Och då vill jag tydligt påpeka att jag har stort förtroende för vårdcentralernas kompetens. Det är inte fråga om att de inte kan hjälpa barn och ungdom, utan mer hur man ska få till de dynamiska gruppeffekterna som blir av samverkan bland personal som arbetar kring en viss problematik. Det är svårt, krävande och mycket roligt att arbeta med unga som mår psykiskt dåligt.

Jag tycker att det är bra att Kd har skrivit en motion om att återinföra unga vuxna-mottagningarna i länet. Då kan vi kanske få en hyfsad debatt och då blir beslutet politiskt.( Det är inte säkert att det blir bra att köra över verksamheterna utan dialog. Som bäddat för missuppfattningar och felaktig information).

Lotta Back, gruppledare för Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland

Läs mer

Värme i mörkret

Vid halv fem tiden i tisdags avgick en buss från Nyköping mot Katrineholm. En helt vanlig eftermiddag i Luciaveckan. Mörkret hade lagt sig och passagerare klev på längs med stadens gator. Men detta var en resa som de som åkte i bussen sent skulle glömma. Och det var inte att bussen krånglade och körde sakta framåt, att busschauffören fick undersöka vari felet låg eller att passagerarna blev sena som var det de skulle komma att komma ihåg.

Mörkret har lagt sig över Sverige, kylan sveper över oss trots att termometern visar plusgrader. Under den korta resan tills bussen fick tas ur bruk innan den riktigt lämnat stan hinner några passagerare förpesta resan. Det är sålunda inte den trasiga bussen som är det speciella med denna resa. Längst bak i bussen sitter tre män som högljutt uttrycker sitt hat till chauffören på grund av dennes ursprung. Smädelseord. Rasistiska sånger. Och mordhot om chauffören inte tar bussen till Katrineholm i tid.

Passagerare försöker stoppa situationen men får könsord mot sig. Polisen kontaktas och vid evakuering till ny buss omhändertas de tre rasisterna. Hur chauffören mår av händelsen vet jag inte men jag hoppas Länstrafiken stöttar honom efter upplevelsen. Passagerarna i bussen stod upp för de mänskliga rättigheterna, kontaktade polisen, försökte dämpa rasisterna och vittnade slutligen då polisen kom och ställde sina frågor.

Rasismen och dess uttryck finns mitt ibland oss. Grannar vet inte längre var man har varandra. Avstånden mellan människorna blir längre. Vänsterpartiets ideologi bygger på solidaritet, på förståelse mellan folk, på sammanhållning.
Situationen som uppstod i bussen är inte en isolerad händelse. Den är symptomatisk för den värld vi lever i idag. Ifrågasättandet av främlingar blir allt vanligare. Det är lätt att skuldbelägga andra, att flytta problem ifrån sig själv. Samhället har blivit kallare, mörka krafter sätter sina klor i Sverige, i världen. Otryggheten har växt. Sedan höstens stora flyktingvåg har acceptansen för främlingsfientlighet ökat lavinartat. Flyktingboenden har satts i brand och i Trollhättan attackerades personer med invandrarbakgrund på en skola. Känslorna rusar i sociala medier. Efter attackerna i Paris väcks många frågor kring otrygghet. Ett främlingsfientligt samhälle är så långt ifrån det samhälle som Vänsterpartiet vill åstadkomma.

Men stopp ett tag. Främlingsfientligheten växte sig stark redan innan Paris. Sverigedemokraterna fick ett i våra ögon för högt valresultat. Detta säger vi inte bara för att vi själva velat ha högre valresultat. Alliansens framfart under de åtta år de satt vid makten påverkade Sverige negativt. Klassamhället fick större klyftor. Ett vi och ni sedimenterades och väljare behövde någon att skylla på. Lättare att skylla på främlingar än de moderater man själv kanske röstat på.

Vi ser hur andra partier, ja majoriteten av dem vänder sig från det öppna välkomnande samhälle Sverige varit känt för. Det talas om att bron ska stängas, gränserna kontrolleras. Vänsterpartiet visar öppet vår avsky för hur främlingsfientligheten fått gro i det svenska politiska etablissemanget. Vad kommer dessa partier inskränka härnäst? Och vad är det som får SD att växa när även andra partier antar deras retorik

I affärerna, radio, i folks lurar överallt spelas julmusik för fullt. Glattig eller sakral musik med ett entydigt budskap om glädje och ljus. Och det är väl så det är, vi måste ha en tro och pränta in att ljusare tider kommer. Jag tror dock att vi själva måste lägga manken till, att vi människor måste öppna våra ögon och se möjligheter istället för hinder, kanske ibland sätta andra människor före oss själva och lära oss att leva tillsammans. Likt människorna i bussen måste vi stå upp för våra medmänniskor och rättvisa.

Lotta Back, Passagerare

Läs mer

Sommar

Nu har nästan hela juni gått och många börjar gå på semester. Hoppas att det blir en lugn sommar på våra sörmländska sjukhus, trots den pressade personalsituationen. Larmrapporterna kring personalsituationen inom sjukvården är många ute i landet och vi är tyvärr inte bättre rustade än andra här i Sörmland.
Efter välbehövlig vila och förhoppningsvis sommarväder är det dags igen. För oss politiker blir det mycket budgetarbete före och efter sommarledigheten. Det blir spännande att se hur sommaren varit, när det går att summera fram i augusti någon gång.
Hoppas att alla får en bra sommar

Läs mer

Sommar

Nu har nästan hela juni gått och många börjar gå på semester. Hoppas att det blir en lugn sommar på våra sörmländska sjukhus, trots den pressade personalsituationen. Larmrapporterna kring personalsituationen inom sjukvården är många ute i landet och vi är tyvärr inte bättre rustade än andra här i Sörmland.
Efter välbehövlig vila och förhoppningsvis sommarväder är det dags igen. För oss politiker blir det mycket budgetarbete före och efter sommarledigheten. Det blir spännande att se hur sommaren varit, när det går att summera fram i augusti någon gång.
Hoppas att alla får en bra sommar!

Läs mer

Vänsterpartiets framtida roll i landstingspolitiken

Vänsterpartiet har efter valet fört diskussioner om samarbete i landstinget under den kommande mandatperioden med flera partier, men inte offentligt i media. De olika överläggningarna partierna emellan har nu resulterat i att en politisk ledning med S, MP, C och FP har bildats. Partikoalitionen utgör en minoritet som behöver stöd av ytterligare röster för att kunna få igenom sin budget.  Därför har Vänsterpartiet nu kommit överens med ”fyrklövern” om valteknisk samverkan.

Vänsterpartiet har gått till val som det självständiga socialistiska parti vi är. I vår valplattform prioriterar vi att vården ska vara nära och tillgänglig, att personalresurserna ska förstärkas och arbetsmiljön förbättras. Vi betonar också kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. Efter förhandlingar har vi nu kommit överens om hur det  valtekniska samarbete med de fyra koalitionspartierna ska se ut. Vänsterpartiet kommer att vara representerade i landstingsstyrelsen som har ett övergripande ansvar samt i primärvårdsnämnden och nämnden för kultur och utbildning. Det blir en viktig plattform för oss att driva vår politik inom dessa områden.

Vi kommer också att ha möjlighet att förhandla om inflytande på de budgetförslag som fyrpartikoalitionen lägger under mandatperioden, men i övrigt fortsätter vi att arbeta i opposition som tidigare. Resultatet av budgetförhandlingarna och budgetens innehåll kommer att avgöra på vilket sätt vi kommer att stödja fyrpartikoalitionens budget.

Maud Ekman, gruppledare V

Lotta Back, vice gruppledare V

Patrik Renfors, distriktsordförande V

Läs mer

Vänsterpartiet står på barnens och ungdomarnas sida

Vänsterpartiet brinner för att Sörmland ska kunna nå målet om att vara Sveriges friskaste län 2025. Arbetet med framtidens hälso- och sjukvård innebär ett intensifierat arbete med folkhälsa, patienten i fokus, sociala investeringar och kräver en enorm insats från personalen. Ett extra energitillskott av fler händer i vården är även det en förutsättning. För att kunna nå målet måste vi satsa extra mycket på barnen och ungdomarna. De är Sörmlands framtid

Sörmland ska vara ett tryggt och hälsosamt län att växa upp i för alla barn och unga. Barns sjukdomar kan vara svåra att diagnosticera och behöver ofta specialistkompetens. All barnsjukvård ska vara avgiftsfri och specialistkompetens ska finnas tillgänglig även kvällstid och helger, både i norra och södra länsdelen. Vi ser särskilda behov att öka tillgängligheten vid Nyköpings lasarett. Insatser för rekrytering behöver starta omedelbart för att kunna erbjuda en jämlik vård i länet. Det är inte acceptabelt att barn i olika delar av länet har olika god tillgång till vården.

Det förebyggande arbetet är viktigt och vi vill ha minst en familjecentral i varje kommun. Vi vill också utöka möjligheten till samtalsstöd för föräldrar och deras barn i skolåldern på familjecentraler eller vårdcentraler. Många unga mår idag psykiskt dåligt och för att förebygga så väl psykisk som sexuell ohälsa behöver personalen på ungdomsmottagningarna förstärkas. Detta skulle förbättra vårdkedjorna för barn och unga och stärka samarbetet mellan kommun och landsting.

Lotta Back (V), södra landstingslistan plats 1

Maud Ekman (V), norra landstingslistan plats 1

Läs mer

Vänsterpartiets kulturförslag vann gehör!

I juni 2011presenterade Vänsterpartiet ett förslag om att  starta ett försök med Kultur på recept i Landstinget Sörmland. Vi skrev i vår motion att vi är övertygade om kulturens betydelse för människors välbefinnande och vill därför prova att genom kulturaktiviteter arbeta hälsofrämjande och rehabiliterande. Verksamheten skulle vara ytterligare ett behandlingsalternativ tillsammans med andra för långtidssjukskrivna och för dem som behandlas för utmattningsdepression eller annan lättare depression.

Kultur i vården har funnits länge, till exempel inom barnsjukvården och i kommunernas äldromsorg.  Kulturella aktiviteter stärker självkänslan och bidrar till en bättre hälsa. Vi ville utvidga detta till att också finnas med i den öppna vården och för fler patientgrupper.

Vi blev glada då vårt förslag fick positivt bemötande i fullmäktige men är idag ännu gladare då vi ser Kultur på recept börja genomföras i vårt län, först nu genom Vårdcentralen Strängnäs i samarbete med Strängnäs kommun. Exempel på  gemensamma kulturaktiviteter som kommer att ingå är dans, konst, drama och slöjd, både eget skapande och besök på utställningar och kulturmiljöer.

Vänsterpartiet har sett många av våra förslag de senaste åren realiseras i majoritetens arbete. Vi ser därför goda samarbetsmöjligheter med Socialdemokraterna och även Miljöpartiet efter valet på söndag!

Läs mer

Du kan vara någons anledning att välja livet

Igår vaknade många av oss och möttes av nyheten att Robin Williams avlidit. Under dagen nåddes vi av vetskapen att han tagit sitt liv. Många är vi som på olika sätt berördes av hans liv och nu även av hans död.

Robin Williams är inte ensam. Ca 1 miljon människor tar sitt liv i världen varje år. Detta att mäta mot att självmordsförsöken är tio gånger vanligare. I Sörmland tar ca 30 personer sitt liv under ett år. I arbetet med att Sörmland ska vara det friskaste länet 2025 stärks arbetet med förebyggande folkhälsoarbete. Det suicidförebyggande arbetet handlar om olika delar, där fortbildning och samverkan är ledorden. Det finns tre viktiga aktörer: Den självmordsbenägne/den som försökt ta sitt liv, anhöriga och personal.

Vänsterpartiet vill att Sörmland ska vara ett tryggt län att växa upp i. Många unga mår psykiskt dåligt och för att förebygga detta behövs en stärkt ungdomshälsa. Vi vill se en snabbare tillgång till kontakt och samtalsstöd för unga vuxna. Beroendevården behöver utvecklas. Vi vill ha en jämlik och behovsstyrd vård, präglad av inflytande för patienter och personal, en vård med hög tillgänglighet och god kvalitet. Systemen för ersättning till vårdgivare ska formas utifrån att hälsa är en rättighet inte en handelsvara.

Anhörigorganisationen SPES skriver att det är en myt att man kan ”väcka den björn som sover” genom att fråga någon om självmordstankar. Var inte rädd för att våga fråga. Försök bevara ditt lugn men ta din oro på allvar och vidta åtgärder. Våga lita på din magkänsla – reagera på det som känns ovanligt. Hjälp finns att få, även för anhöriga.

På en konferens vi besökte i våras på temat Suicid sa en av föredragshållarna: Tänk på att du kan vara anledningen till att en annan människa väljer att leva. Det tycker vi är en fin tanke att ta vara på.

Elinor och Maud

Läs mer

Rösta i EU-valet för Mors skull

På söndag är det den 25 maj, en dag många av oss ser fram emot. Mors dag är en dag då man kanske samlas över generationsgränserna och firar betydelsen av att ha en familj. Kanske går en tanke även till hela världens kvinnor som gett liv till oss alla. En tanke om hur olika sjukvård ser ut runt om i världen och vilka olika förutsättningar vi har då vi kommer till världen. Vänsterpartiet vill att alla mödrar i Sverige ska kunna känna sig trygga i förlossningsvården och att alla barn ska ha en trygg uppväxt.

Men det är inte bara Mors dag på söndag, det är också val till Europaparlamentet. Ett val över gränser. Mycket av det som beslutas i Europaparlamentet berör dig och mig här hemma i Sverige. En röst på Vänsterpartiet är en röst på ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, för mångfald, jämlikhet och solidaritet och som anser att demokrati ska finnas nära medborgarna. Vill du som vi få svenska perspektiv på EU-politiken ska du gå och rösta i valet på söndag.

Moder Svea är ett begrepp som ofta används i patriotiska sammanhang. Att tycka om sitt land och vara stolt över vad vi har byggt upp här i Sverige är inte fel. Det mångkulturella samhälle vi har idag berikar och utvecklar Sverige. Vi behöver arbeta mot främlingsfientlighet och rasism både i Sverige och i hela Europa. Ett tryggt samhälle för både barn och vuxna vilar på en väl utbyggd välfärd. Girighet och nyliberal ekonomisk politik gynnar framväxt av mörka krafter.  Vänsterpartiet arbetar för ett solidariskt Sverige och Europa med en välfärd fri från vinstintressen.

Elinor och Maud

Läs mer