Inte till salu!

Inte till salu är den paroll som Vänsterpartiet går till val på och som hördes flitigt vid demonstrationerna på 1 Maj i länet.  Den som lägger sin röst på Vänsterpartiet är i gott sällskap! Välfärdssektorn är landets största arbetsgivare. Vi är partiet att rösta på för en trygg välfärd fri från vinstintressen.

Enligt en SIFO-undersökning är Vänsterpartiet det parti som har mest hängivna anhängare. Vi har visat att vi är regeringsdugliga – vi är med och styr i 85 kommuner, 9 landsting/regioner. I dessa områden bor 3 miljoner människor och vi har hand om en sammanlagd budget på 310 miljarder. Vi är beredda att ta mer ansvar och vi har erfarenheter för att göra ett bra jobb. Vårt parti växer så det knakar – vi har fler medlemmar än vi har haft på 20 år.

Om du lägger din röst på Vänsterpartiet vid de olika valen 2014 så innebär det ett steg närmare en välfärd fri från privata vinster. Den svenska välfärdsmodellen grundas i att verksamheterna ska ha låga eller inga avgifter. Vi anser att skattemedel avsedda för skola ska gå till skola. Vi är för en välfärd fri från vinstuttag och anser att eventuella överskott ska återinvesteras. Vi är motståndare till vinstintressen i välfärden, inte till valmöjligheter och alternativ. Vi är positiva till mindre aktörer som kooperativ eller stiftelser. Innehållet i välfärden ska gå att påverka.

Vi lyhörda och har respekt för våra motståndare. Med Vänsterpartiet får Sverige ett samhälle som bygger på omtanke, solidaritet, medmänsklighet och rättvisa – ett samhälle att lita på. Med vår politik slipper du girighet och borgerlig politik. Vår politik är genomtänkt och förnuftig. Vi i Vänsterpartiet är tydliga i vad vi vill och vi står upp för våra värderingar.

Elinor och Maud

Läs mer

Skydd mot TBE – en klassfråga

I torsdags lämnade vi in en motion till landstingsfullmäktige. Den handlar om att barn inte ska behöva betala för besöket då de vaccineras mot TBE. Sörmland är rikt på fästingar och TBE är en hemsk sjukdom som kan förebyggas genom att man vaccinerar sig. Vi tycker att det är fel att barnen ska behöva betala för dessa besök. De betalar ju inte för andra besök i vården. Sju sprutor behövs mellan 1 och 19 år. Ska en familj som har flera barn ge alla sina barn skydd så kostar det en hel del pengar. Pengar som inte alla har, och då blir det en klassfråga. Har man pengar så ska man kunna skydda sig, annars inte. Det tycker vi är fel. Vi föreslår i ett första skede att besöken ska bli gratis för barnen när föräldrarna betalar för vaccinet. Det är barnen värda!

Elinor och Maud

 

 

Läs mer

Vad är viktigt för Vänsterpartiet?

 Vänsterpartiet i Sörmland höll i helgen sin årskonferens. Vid mötet antogs en valplattform som slår fast vår politiska viljeriktning: med vår politik får vi ett hållbart och jämlikt Sörmland där vården är lätt att nå och lätt att förstå. Vi har pekat ut fem huvudfrågor att arbeta med:

–          Vi arbetar för en välfärd fri från vinstuttag

–          Vården ska vara lätt att nå och lätt att förstå

–          Sörmland ska vara tryggt att växa upp i

–          Gräset är grönast i Sörmland

–          Ett sammanhållet Sörmland, öppet för alla

I valplattformen förklarar vi lite mer ingående vilka ställningstaganden vi gör utifrån huvudfrågorna och vilka satsningar vi anser vara viktiga för att öka den sociala och ekologiska hållbarheten i länet och ge alla invånare rättvis tillgång till gemensamma resurser. Några av de satsningar som vi vill genomföra är:

–          Flexibla öppettider på vårdcentralerna för att möta pendlarbehov                   

–          Vi vill behålla och utveckla vården i offentlig regi

–          Vi vill ha låga eller inga avgifter, exempelvis avgiftsfri mammografi och ingen besöksavgift vid Vaccinering mot TBE för barn och ungdomar

–          Familjecentral i alla kommuner

–          Arbetsgivaren ersätter karensdag för personal inom primärvården

–          Avgiftsfria sjukresor

–          Ökat kultursamarbete i länet

Här på bloggen kommer vi nu under valåret att presentera olika delar i vår politik så att du som läsare kan se vad det är Vänsterpartiet står för. Vår valplattform kan laddas ner i sin helhet på vår hemsida. Valplattformen är lätt att nå och lätt att förstå, precis så som vi vill att vården i Sörmland också ska vara!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

Kvinnodag för lagförslag: Samtyckeslagstiftning

På internationella kvinnodagen 8 mars kommer många manifestationer att hållas på gator och torg och kulturaktiviteter arrangeras för att uppmärksamma de orättvisor som fortfarande finns mellan kvinnor män i det sociala livet, i arbetsliv och juridik.

Vänsterpartiet vill särskilt manifestera mot sexuellt våld och vi argumenterar för en samtyckeslagstiftning. Flera aktuella friande domar i våldtäktsmål är bakgrunden till att det nu väcks krav om en ny lagstiftning. Om vi ser på dagens våldtäktslagstiftning så bygger den på att gärningsmannen ska han använt tvång mot offret för att övergreppet ska räknas som en våldtäkt. Här ges inte utrymme för att offret kan hamna i chock och bli handlingsförlamad. 

Vi i Vänsterpartiet kräver en förändring av våldtäktslagstiftningen. Det måste framgå av lagen att det inte är tillåtet att röra en persons kropp förrän hon eller han har visat eller sagt att det är okej. Men vi måste också göra annat för att förändra attityder och beteenden. Vi tror att en samtyckeslag på samma sätt som lagen om att inte aga barn kan påverka normerna i samhället och förstärka synen på att sex ska bygga på frivilligt deltagande och samtycke. Det är dags att sätta stopp för mäns sexuella våld mot kvinnor, men man får inte glömma att det kan förekomma övergrepp även i homorelationer.

I Landstinget Sörmland finns en särskild mottagning för kvinnor som utsatts för övergrepp. Men det behövs också en god kunskap på alla vårdnivåer för att våga ställa frågan om personen blivit utsatt för våld och att visa det går att tala om det. Det finns många anledningar till att personal som möter våldsutsatta kvinnor inte frågar om våld i nära relationer. Att våga tala om detta i samhällsdebatten gör det också lättare för vårdpersonalen.

 

 

Läs mer

Vi ser fram emot valarbetet!

I lördags höll Vänsterpartiet Sörmland sin valkonferens där listor till riksdag och landsting fastställdes. Vänsterpartiet kommer att ha två listor till landstinget. Den ena listan som de som bor i Eskilstuna, Flen och Strängnäs kan rösta på toppas av Maud Ekman (Eskilstuna) följd av David Aronsson (Strängnäs). Listan för övriga Sörmland toppas av Lotta Back (Katrineholm följd av Tommy Fogelberg (Trosa). Riksdagslistan toppas av Lotta Johnsson Fornarve (Oxelösund) följds av Tommy Hamberg (Eskilstuna).

Mötet var en trevlig tillställning där mötesdeltagarna visade sig trygga och med hopp i blicken inför framtiden. Vi ser fram emot valarbetet!

Läs mer

Sjuksköterskorna är värda sin löneökning!

En vård att lita på kräver god personalvård. Som ett led i detta satsar landstinget på sjuksköterskorna och deras löner.
 
I dagarna har vi nåtts av det faktum att de pengar som Landstinget avsatt för att höja sjuksköterskornas löner på några privata vårdcentraler inte använts till det som var syftet, men de har ändå tagit emot bidraget. Det är en märklig situation som uppstått. Självklart ska inte skattemedel gå rakt ner i fickan på riskkapitalister. 
 
Ekeby vårdcentral i Eskilstuna som drivs av Achima Care har enligt Eskilstuna-Kuriren stor omsättning på personal. Vi är överens med Ulla Jordan, Vårdförbundet, när hon säger att personal som är missnöjd kommer att söka sig till andra arbetsgivare. Och de är så välkomna till landstinget! Men kanske även vårdcentralens patienter får upp ögonen för Ekebys sätt att driva vårdinrättning? 
 
Ashgar Farahani, hälsovalschef på Landstinget Sörmland, har helt rätt då han säger att landstingets intention inte var att göra företag rikare. Men vi vet att möjligheten att göra vinst på vården är mycket god. Förutom att riskkapitalbolag berikar sig på skattemedel för deras verksamhet med sig andra problem. Det blir exempelvis svårare för samhället att garantera att alla, oavsett hur rik man är eller var man bor, får en bra vård. Svenska folket och myndigheterna näst intill ingen insyn i dessa bolag som vårdar miljoner patienter och har tiotusentals anställda.
 
Vänsterpartiet anser att svenska folkets skattepengar borde vårdas bättre. De flesta svenskar anser precis som vi att pengarna borde gå till välfärden istället för att hamna i fickorna på anonyma bolagsägare. Vänsterpartiet står för en politik som värnar varje skattekrona, ja varje öre. Det går inte i detta fall att tvinga bolagen att ge sjuksköterskorna deras löneökning. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att det vid framtida satsningar säkerställs hur landstingets medel får användas.  Kriterier och direktiv måste tas fram så att detta inte upprepas. 

 Elinor och Maud

Läs mer

En välfärd att lita på

Valåret rivstartades med fokus på Vänsterpartiet genom vår kongress som genomfördes i Stockholm under helgen. Och vi tål att ses på. Vi har en tydlig politik som är genomförbar. Att vi är det parti som står upp mot vinstuttag inom välfärdssektorn är både självklart och välkänt.

De som följt vår kongress i media i helgen har säkerligen lärt sig lite mer än detta om vår politik. För er som inte följt rapporteringen ger vi här en kort inblick samtidigt som vi inbjuder alla att framöver få mer rapportering kring vår politik på denna blogg då den kommer uppdateras oftare framöver.

 Under 2013 har vårt parti vuxit sig starkare. Ett mer tydligt och självsäkert parti har gett oss 1500 nya medlemmar, och vi fortsätter växa.

 Många förstår att vi är garanten för verklig förändring i det politiska läget i Sverige. Allt fler förstår att alternativen till de privata vinsterna är en bättre välfärd, en bättre välfärd fördelas efter behov, en välfärd med verkliga möjligheter för de som behöver välfärden, inte för riskkapitalbolagen. Vi är motståndare till vinstintressen i välfärden inte till valmöjligheter och alternativ. Det är jättarna som håvar in vinster genom våra skattemedel, inte mindre aktörer så som kooperativ eller mindre stiftelser, som vi vänder oss emot. Och vi vet att många tycker som vi.

 När ett politiskt parti sätts under granskning är det alltid några frågor som spelas upp som avvikande eller omöjliga. För Vänsterpartiet är frågan om sex timmars arbetsdag en sådan fråga. Vårt parti står för arbetstidsförkortning på lång sikt.  Det är inget vi ser ska genomföras nu direkt utan stegvis. För en bättre arbetsfördelning, minskade sjukskrivningar och mer tid till familj och hemarbete.

 Vi är idag det enda parti som uttryckt att vi inte vill se borgerliga partier i en regering efter valet. Vi är tydliga i vårt ställningstagande. Vi är inte till salu. Vi är garanten till verklig förändring.

Elinor och Maud

Läs mer

SD-politiker är rasister och näthatare

En researchgrupp på tidningen Expressen har gjort en viktig insats för demokratin i Sverige genom sina avslöjanden tidigare i veckan. De har lyckats spåra flera aktiva SD-politiker som döljer sig bakom pseudonymer på några rasistiska nätsajter, till exempel Avpixlat. Användarkonton har kopplats till specifika mailadresser som sedan har körts mot olika register. Därigenom har personerna bakom de anonyma inläggen kunnat identifieras. Men det är inte bara på dessa sajter som anonyma hatinlägg förekommer – även på SVT Debatt har över hälften kommentarerna skrivits av samma anonyma Avpixlat-skribenter.

Bland de SD-politiker som har avslöjats finns Bertil Malmberg som är vice ordförande för SD i Sörmland. Södermanlands Nyheter har uppmärksammat detta och intervjuat partiföreträdare för SD som framfört att de åsikter som skrivits av Malmberg på Avpixlat är hans personliga och inte representativa för partiet. Detta förhållningssätt är något som partiföreträdare för samtliga andra partier i Sörmland tydligt tar avstånd ifrån i en intervju. Vi framför alla på olika sätt att vi som förtroendevalda alltid måste stå tillsvars för våra åsikter oavsett när och var vi uttalar oss. Man är politiker dygnet runt.

Att föra fram åsikter anonymt är inte försvarbart att göra som förtroendevald. Förr eller senare avslöjas vem som står bakom. Men vi som har lyssnat till Bertil Malmbergs inlägg i landstingsfullmäktige är inte förvånade över hans åsikter. Han har även där gjort uttalanden som övriga partier tagit tydligt avstånd från.

Jag hoppas att dessa avslöjanden om aktiva SD-politiker som gjort en mängd oacceptabla anonyma uttalanden nu ska öppna ögonen på läsare och medborgare inför det kommande valåret. Låt oss se till att ideologier och åsikter blir tydliga i debatten!

Maud Ekman

Läs mer

Skattemedlen får inte gå till fler misstag

De rekryteringar som gått snett inom Landstinget Sörmland och som uppmärksammats i media har inte bara medfört stora kostnader utan också äventyrat personalens och medborgarnas förtroende för ledningen.

Det ska inte behöva påpekas att gällande lagar och regler för rekrytering och upphandling ska följas. Landstingsorganisationens hela kompetens inom rekrytering och personalfrågor måste tas i anspråk. Kraven på referenser vid anställning måste stärkas. Anställda och arbetssökande ska behandlas respektfullt och professionellt. Landstinget Sörmland ska vara en attraktiv och trygg arbetsgivare.

Personalen och de gemensamma skattemedlen inom landstinget är enastående tillgångar. Dessa två pusselbitar måste behandlas med värdighet. Skattemedlen får inte gå till fler misstag. Vänsterpartiet värnar om att våra gemensamma resurser går till utveckling av bättre vård, kultur och utbildning.

Läs mer