VILL DU SAMMA SAK SOM KRISTDEMOKRATERNA?

Staten bör ta över ansvaret för sjukvården.

Barngrupperna i förskolan och på fritids ska bli mindre.

Den som fyllt 85 år ska ha rätt till äldreboende?

Jämställdhet utan könskamp, jämlikhet utan klasskamp och frihet utan egoism.

Vi har ett ansvar för våra medmänniskor, oavsett om de är våra grannar eller om de bor på andra sidan jordklotet.

Många barnfamiljer säger också att de behöver hjälp att få vardagen att gå ihop. De är tacksamma för ROT och RUT som gör att husen kan underhållas så de kan få ytterligare några timmar ihop med familjen. RUT- och ROT- avdragen skapar förutsättningar för nya företag och jobb och avlastar samtidigt barnfamiljer och äldre. Vi Kristdemokrater vill värna och utveckla avdragen.

Vi vill behålla den låga arbetsgivaravgiften för alla unga under 26 år och den låga restaurangmomsen då detta gynnar anställning av arbetslösa ungdomar och invandrare.

Valfriheten är viktig. Vi får bättre välfärd med fler aktörer, dessutom anser vi att elever och föräldrar själva ska få bestämma vilken skola barnen skall gå i och att äldre själva ska få välja äldreomsorg. Dålig kvalitet ska vi däremot bekämpa – oavsett utförare.

Skolan skall vara trygg och trivsam plats att lära i. Lärare är viktigast för lärande därför vill vi Kristdemokrater minska administration och öka den lärarledda undervisningstiden. Vi vill ha mindre klasser så att lärarna får mer tid med varje elev. Vi vill även inrätta fler karriärtjänster och öka lönen för duktiga lärare.

Många lider av psykisk ohälsa, där en del tonåringar har lättare att gå in i ett kriminellt gäng än att få ett arbete, och där äldre har svårt att få ekonomin att gå ihop, är det extra viktigt att ta ansvar för de mest utsatta. Att vara en klar och tydlig röst för människovärdet.

NATO-medlemskap bör prövas utan skygglappar.

Marita Göransson (KD) Gruppledare i Nyköping

Läs Mer

KRISTDEMOKRATERNA I NYKÖPING VILL ARBETA FÖR FÖLJANDE:

Vårt mål är ett samhälle där frihet förenas med omsorg om de svaga. Ett samhälle som stödjer familjen och skapar förutsättningar för ett blomstrande företags- och föreningsliv.

Så ska barn och unga få det bättre i Nyköping:

– Minska förskolegruppernas storlek.

– Fler alternativ i barnomsorgen.

– En trygg skola. Intensifiera värdegrundsarbetet för att främja kunskapskvaliteten.

– Höja statusen på yrkesprogrammen, integrera lärande i arbetsliv.

Så ska äldre få det bättre i Nyköping:

– Införa Värdighetsgaranti i äldreomsorgen.

– Öka tillgången till olika boendeformer, service- trygghets- och äldreboende.

– Bevara och utöka valfrihetsystemet LOV att även gälla särskilt boende och funktionsnedsatta.

– Underlätta för äldre att delta i kultur- och föreningsliv.

Så ska företag och föreningar få det bättre i Nyköping:

– Bevara Nyköpings centrum levande med goda parkeringsmöjligheter.

– Ett bra företagsklimat med en tillmötesgående attityd mot företagare.

– Utöka samverkan mellan kommun och föreningsliv. (Kulturchef)

– Arbeta fram en tydlig strategi för utveckling av Nyköpings tätort och landsbygd. (Kommunarkitekt)

Så ska miljön bli bättre:

– Öka möjligheterna att välja närproducerad mat i kommunens verksamheter.

– Förbättra kommunikationer för pendlare och landsbygdsbor.

– Förbättra och öka cykel- och gångvägar i hela kommunen.

– Förvaltarprincipen ska råda så att vi kan lämna över en bra kommun till våra barn och barnbarn.

Vi har ett ansvar att bruka och bevara, inte slita slänga och förbruka.

VÄRDIGHET HAR INGEN ÅLDERSGRÄNS. ALLA MÄNNISKOR HAR OLIKA BEHOV. VI VILL ATT DET SKA SYNAS I VÅR POLITIK I NYKÖPING.

RÖSTA PÅ KRISTDEMOKRATERNA !

Marita Göransson (KD)

Läs Mer