KRISTDEMOKRATERNA I NYKÖPING VILL ARBETA FÖR FÖLJANDE:

Vårt mål är ett samhälle där frihet förenas med omsorg om de svaga. Ett samhälle som stödjer familjen och skapar förutsättningar för ett blomstrande företags- och föreningsliv.

Så ska barn och unga få det bättre i Nyköping:

– Minska förskolegruppernas storlek.

– Fler alternativ i barnomsorgen.

– En trygg skola. Intensifiera värdegrundsarbetet för att främja kunskapskvaliteten.

– Höja statusen på yrkesprogrammen, integrera lärande i arbetsliv.

Så ska äldre få det bättre i Nyköping:

– Införa Värdighetsgaranti i äldreomsorgen.

– Öka tillgången till olika boendeformer, service- trygghets- och äldreboende.

– Bevara och utöka valfrihetsystemet LOV att även gälla särskilt boende och funktionsnedsatta.

– Underlätta för äldre att delta i kultur- och föreningsliv.

Så ska företag och föreningar få det bättre i Nyköping:

– Bevara Nyköpings centrum levande med goda parkeringsmöjligheter.

– Ett bra företagsklimat med en tillmötesgående attityd mot företagare.

– Utöka samverkan mellan kommun och föreningsliv. (Kulturchef)

– Arbeta fram en tydlig strategi för utveckling av Nyköpings tätort och landsbygd. (Kommunarkitekt)

Så ska miljön bli bättre:

– Öka möjligheterna att välja närproducerad mat i kommunens verksamheter.

– Förbättra kommunikationer för pendlare och landsbygdsbor.

– Förbättra och öka cykel- och gångvägar i hela kommunen.

– Förvaltarprincipen ska råda så att vi kan lämna över en bra kommun till våra barn och barnbarn.

Vi har ett ansvar att bruka och bevara, inte slita slänga och förbruka.

VÄRDIGHET HAR INGEN ÅLDERSGRÄNS. ALLA MÄNNISKOR HAR OLIKA BEHOV. VI VILL ATT DET SKA SYNAS I VÅR POLITIK I NYKÖPING.

RÖSTA PÅ KRISTDEMOKRATERNA !

Marita Göransson (KD)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*