Välkommen Ebba som Kristdemokraternas nya partiledare!

 

örebro

Ebba Busch Thor är den första kvinnliga partiledaren i Kristdemokraternas historia i Sverige. Hon kommer från Uppsala där hon har varit kommunalråd med ansvar för äldrepolitiken under fyra år. Hon är karismatisk, duktig kommunikatör, engagerad, orädd och rakryggad. Hon har redan gjort sig känd för att säga nej till vänsterns ovanifrånlösningar som pressar in människor i en och samma mall istället för att värna att människor är olika och unika.

Föräldrar och familjer själva ska få bestämma över hur de vill göra med barnomsorgen, föräldraledigheten och tiden med barnen. Regeringen har inte barnen och familjernas bästa för ögonen och därför behövs den kristdemokratiska rösten mer än någonsin.

Läs mer om vår politik här.

Lyssna på Ebbas första tal som partiledare. 

Läs Mer

VILL DU SAMMA SAK SOM KRISTDEMOKRATERNA?

Staten bör ta över ansvaret för sjukvården.

Barngrupperna i förskolan och på fritids ska bli mindre.

Den som fyllt 85 år ska ha rätt till äldreboende?

Jämställdhet utan könskamp, jämlikhet utan klasskamp och frihet utan egoism.

Vi har ett ansvar för våra medmänniskor, oavsett om de är våra grannar eller om de bor på andra sidan jordklotet.

Många barnfamiljer säger också att de behöver hjälp att få vardagen att gå ihop. De är tacksamma för ROT och RUT som gör att husen kan underhållas så de kan få ytterligare några timmar ihop med familjen. RUT- och ROT- avdragen skapar förutsättningar för nya företag och jobb och avlastar samtidigt barnfamiljer och äldre. Vi Kristdemokrater vill värna och utveckla avdragen.

Vi vill behålla den låga arbetsgivaravgiften för alla unga under 26 år och den låga restaurangmomsen då detta gynnar anställning av arbetslösa ungdomar och invandrare.

Valfriheten är viktig. Vi får bättre välfärd med fler aktörer, dessutom anser vi att elever och föräldrar själva ska få bestämma vilken skola barnen skall gå i och att äldre själva ska få välja äldreomsorg. Dålig kvalitet ska vi däremot bekämpa – oavsett utförare.

Skolan skall vara trygg och trivsam plats att lära i. Lärare är viktigast för lärande därför vill vi Kristdemokrater minska administration och öka den lärarledda undervisningstiden. Vi vill ha mindre klasser så att lärarna får mer tid med varje elev. Vi vill även inrätta fler karriärtjänster och öka lönen för duktiga lärare.

Många lider av psykisk ohälsa, där en del tonåringar har lättare att gå in i ett kriminellt gäng än att få ett arbete, och där äldre har svårt att få ekonomin att gå ihop, är det extra viktigt att ta ansvar för de mest utsatta. Att vara en klar och tydlig röst för människovärdet.

NATO-medlemskap bör prövas utan skygglappar.

Marita Göransson (KD) Gruppledare i Nyköping

Läs Mer

KRISTDEMOKRATERNA I NYKÖPING VILL ARBETA FÖR FÖLJANDE:

Vårt mål är ett samhälle där frihet förenas med omsorg om de svaga. Ett samhälle som stödjer familjen och skapar förutsättningar för ett blomstrande företags- och föreningsliv.

Så ska barn och unga få det bättre i Nyköping:

– Minska förskolegruppernas storlek.

– Fler alternativ i barnomsorgen.

– En trygg skola. Intensifiera värdegrundsarbetet för att främja kunskapskvaliteten.

– Höja statusen på yrkesprogrammen, integrera lärande i arbetsliv.

Så ska äldre få det bättre i Nyköping:

– Införa Värdighetsgaranti i äldreomsorgen.

– Öka tillgången till olika boendeformer, service- trygghets- och äldreboende.

– Bevara och utöka valfrihetsystemet LOV att även gälla särskilt boende och funktionsnedsatta.

– Underlätta för äldre att delta i kultur- och föreningsliv.

Så ska företag och föreningar få det bättre i Nyköping:

– Bevara Nyköpings centrum levande med goda parkeringsmöjligheter.

– Ett bra företagsklimat med en tillmötesgående attityd mot företagare.

– Utöka samverkan mellan kommun och föreningsliv. (Kulturchef)

– Arbeta fram en tydlig strategi för utveckling av Nyköpings tätort och landsbygd. (Kommunarkitekt)

Så ska miljön bli bättre:

– Öka möjligheterna att välja närproducerad mat i kommunens verksamheter.

– Förbättra kommunikationer för pendlare och landsbygdsbor.

– Förbättra och öka cykel- och gångvägar i hela kommunen.

– Förvaltarprincipen ska råda så att vi kan lämna över en bra kommun till våra barn och barnbarn.

Vi har ett ansvar att bruka och bevara, inte slita slänga och förbruka.

VÄRDIGHET HAR INGEN ÅLDERSGRÄNS. ALLA MÄNNISKOR HAR OLIKA BEHOV. VI VILL ATT DET SKA SYNAS I VÅR POLITIK I NYKÖPING.

RÖSTA PÅ KRISTDEMOKRATERNA !

Marita Göransson (KD)

Läs Mer

Kristdemokraternas dag i #Almedalen

Skärmavbild 2014-06-30 kl. 14.36.17

Desiree Pethrus: ”Demokrati, MR och jämställdhet måste prioriteras i en ny
post 2015-agenda”. Hon debatterar om den nya globala utvecklingsmålen
som FN ska anta. Se biståndsdebatten idag.
 Skärmavbild 2014-06-30 kl. 14.20.59
@EmmaHenriksson Kristdemokraterna beredda att lyfta sekretessen på
omröstningar av vapenexport för ansvarsutkrävande. #sverigeivarlden
@Desireekd om Sveriges milleniemålspolitik: ”Utan KD hade det varit betydligt mer SKOTTYTA på @alliansswe”. Org o inga visor #Almedalen

Läs Mer

Tro, Hopp och Kärlek

Mitt tal från torgmanifestationen Tillsammans mot hat (1 juni 204), en manifestation mot rasism organiserad av Kim Fröberg. Vill du se SN:s klipp från manifestationen klicka här.

Jag ser mig som en del av den globaliserade världen. Jag är född i Peru och bor i Sverige. Jag har bott i flera olika länder: Kenya, Vietnam, Kambodja, Guatemala och för mig handlar politik om drömmar. Politik är ideologi och värderingar. Ledorden idag är TRO, HOPP och KÄRLEK.

Tron på alla människors lika värde. Hopp att den människosynen sprids i allas hjärtan så att med kärlek kan vi ta emot de människor som behöver skydd från ondska.

Vi ser hur de mörka krafterna sprids i Europa och även här i Sverige idag. Ofta tänker man på dessa mörka krafter bara som vita. Men är de bara vita, och handlar det bara om färger? Handlar det inte om värderingar och människosyn? Verkligheten är inte så enkel som bara svart eller vit. Inom alla av oss finns rädslan för det som är främmande. Som den amerikanska countrysångaren Kris Kristofferson sjunger:

Most of us hate anything we don’t understand.

Att inse att vi alla bär inom oss denna rädsla för det främmande är det första steget för att bekämpa främlingsfientlighet och rasism. Dessutom får vi inte glömma att i den svenska historien finns det perioder då rasbiologin har haft en framträdande roll. Som forskaren Maja Hagerman skriver i sin bok Det rena landet, rasfrågan, precis som frågan om kvinnornas underordning, bars då upp av gömda strukturer i tänkande och i språket. Och det har inte försvunnit: ”Den romantiska idéerna om folket lever vidare i vardagstänkande och vardagsspråk som ett slags oreflekterade rester av förra sekelskiftets rasvetenskap och nationella folkuppfostrande propaganda”, tilläger hon.

Och när det gäller språket är det viktigt att vi tänker på de ord vi använder när vi pratar om våra medmänniskor, vid fikabordet på olika arbetsplatser och inte minst i lärarummet. De ord som vi använder ska spegla de värderingar som vi vill att samhället ska byggas på: alla människors lika värde. Och vi måste tala mer om värderingar, om människosyn och det som är grunden för vårt samhälle.

Tack  Kim för initiativet!

/Violeta

 

Läs Mer

Rätt agenda i Europavalet!

-Stärk mänskliga rättigheter

-Begränsa Brysselbyråkratin

-Bekämpa brott tillsammans

Skicka en envis journalist till Bryssel!

Rösta på Kristdemokraterna, rösta på Lars Adaktusson i EU-valet.

EU måste respektera ländernas olikheter och minska regelkrånglet för små företag. Ett samarbete mellan länder inte en superstat.

Miljöproblemen tar inte hänsyn till nationsgränser. Därför krävs gemensamma mål för minskad klimatpåverkan.

De vardagsnära besluten måste förbli vardagsnära. EU:s uppgift måste vara att hitta gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem.

De svenska bönderna är i många avseenden bäst i Europa på att ta hand om sina djur. Kvalitet kostar, och jämfört med övriga Europas billigare köttproduktion skapas en ojämn konkurrens. Därför vill vi att livsmedel ska innehålls- och ursprungsmärkas så att konsumenterna kan göra etiska val i affären.

Lars Adaktusson har som journalist bevakat riksdagen i Stockholm, Vita huset i Washington och EU-institutioner i Bryssel. Han har rapporterat från diktaturer i Mellanöstern, skildrat flyktingkatastrofer i Afrika och kryssat mellan skyttegravar i Jugoslavien.

Nu har Lars Adaktusson tagit klivet över till politiken och är Kristdemokraternas toppkandidat i valet till Europaparlamentet.

Varför ska man rösta på Kristdemokraterna i Europavalet?

Det finns så mycket främlingsrädsla och nationell egocentricitet men geografiska gränser får inte styra engagemanget för våra medmänniskor. Kristdemokraterna stryker under alla människors lika värde som är helt nödvändigt för våra barns framtid!

Marita Göransson (KD)

Läs Mer

Välkomna till Kristdemokraternas blogg!

kdlogo_580x200

Hej!

Här  kommer vi att presentera våra politiska åsikter och diskutera de frågor vi brinner för.

Vårt mål är ett samhälle där frihet förenas med omsorg om de svaga. Ett samhälle som stödjer familjen och skapar förutsättningar för ett blomstrande närings- och föreningsliv.

Här får du möjlighet att diskuteta med oss om dessa frågor. Vi Kristdemokrater tror på en politik som tar tillvara medborgarnas engagemang, en politik som i dialog med andra kan hitta vägen framåt till en mänskligare Nyköping

Brinner du för samma frågor som vi? Vill du läsa mer om kristdemokraternas politik?

Här får du några länkar där vi presenterar vad vi vill i Nyköping

Mer tid åt  barnen leder till en hållbar samhällsutveckling http://www.sn.se/asikter/inlaggutifran/1.1775069

En bättre skola för alla kräver ett bättre värdegrundsarbete http://www.sn.se/asikter/inlaggutifran/1.1877433

Släpp in etiken i investering och effektivisering http://www.sn.se/asikter/inlaggutifran/1.1977702

En ny dimension i Nyköpings kommunpolitik     http://www.sn.se/asikter/inlaggutifran/1.2047693

Hur får du ihop tid med barnen?                                http://www.sn.se/asikter/insandare/1.2131498

Marita Göransson, Gruppledare

Violeta Huamán de Lundberg

 

 

 

Läs Mer