Tankar en söndag…

Yttrandefrihet finns inte, om den inte finns för meningsmotståndare.
Den fria opinionsbildningen är grundläggande i en demokrati.
Varje parti måste kunna hålla politiska möten.
Organiserade störningar som hindrar genomförande
av tillståndsgivna offentliga möten är helt oacceptabla.
Mötessabotage utgör ett allvarligt brott, och måste som sådant beivras.
De skyldiga vid sådana brott måste åtalas och dömas.

Övergrepp i rättsak är det allvarligaste hotet mot demokratin i samhället under fredstid och straffen bör vara därefter!

Orden ’heder’ och ’respekt’ är exempel på ord som har helt olika betydelse inom olika kulturer.
I västerlänsk kultur handlar heder om att handla rätt även om det missgynnar en själv, medans det finns kulturer där heder tvärtom handlar om makt och status.

Respekt ses i västerlänsk kultur som något man förtjänar, medan respekt i andra kulturer kan vara något man tilltvingar sig med våld.

Kännetecknet för ett gott samhälle är en homogen nation med stark värdegemenskap och en inre solidaritet som är den bästa garanten för en fungerande demokrati.

Läs mer