Lärare kallar Sverigedemokraterna för rasister inför eleverna.

En lärare på Kunskapsskolan i Nyköping kallar Sverigedemokraterna för rasister inför sina elever. Rektorn vägrar prata med representant från SD om saken.

Är detta förenligt med skollagen?
Hur rimmar detta med lärarnas politiska neutralitet inför sina elever?
Vad grundar läraren sitt påstående på?
Detta och ett par andra frågar hade jag gärna velat få svar på men rektorn vill inte samtala med Sverigedemokraterna kring detta.

Ska vi ha sådana friskolor i Nyköping?
Ska skattemedel gå till en sådan fördomsfull friskola?

petterssonsblogg.se/2012/10/22/larare-kallar-sverigedemokraterna-rasister-infor-elever/