Det fortsätter att gå bra, men fortfarande ”glöms” man bort.

Fler intresserade…
Även denna vecka har jag träffat nya intresserade människor som vill veta mer om Sverigedemokraterna. Många vill glädjande även engagera sig i partiet. Det stärker och ger ny energi i denna tid då opropotionerlig smutskastning från diverse kvällstidningar präglat löpsedlarna dagligen. Dessa löpsedlar har resulterat i en hel del telefonsamtal och möten. Till kvällspressens vrede så hittar även människor med annat ursprung än ”pursvenskt” till oss. Inte alldeles ovanligt är det att historierna som berättas för mig liknar denna:

http://tinyurl.com/cgl4tbw

…men fortfarande är vi osynliga hos de som förnekar oss vår existens!
Igår fick jag åter igen uppleva hur vi Sverigedemokrater ”glöms bort”.
Det var Landsbygdsmöte i Runtuna.

http://www.sn.se/sntv#C86–c10xHzDCRLlw8Vfjg

De inbjudna var ”politiker som bor på landsbygden”.
Då jag är ledamot i kommunfullmäktige samt boende bara 1 mil från Bygdegården i Runtuna trodde jag i min enfald att jag skulle bjudas in…
…men icke sa Nicke.

Trodde arrangörerna att människorna på landsbygden inte var intresserade utav vad Sverigedemokraterna vill med landsbygden?
Vill arrangörerna inte ge Sverigedemokraterna chansen att visa att vi är mer än ett ”en-fråge-parti”?
Kände inte arrangörerna till att Sverigedemokraterna finns i kommunfullmäktige?
Valde man kanske bara helt enkelt att i vanlig ordning leva upp till sin egen tolkning utav ”vi gillar olika” (så länge olika tycker som vi!)?!