Årsmöte 2013 Sverigedemokraterna Nyköping

Lördagen den 19 januari hade Sverigedemokraterna Nyköping sitt årsmöte.

Medlemmar från Nyköping tillsammans med adjungerade intresserade samlades för att bland annat välja en styrelse för verksamhetsåret 2013.

Kommunföreningsstyrelse för SD Nyköping verksamhetsår 2013

Thom Zetterström – Ordförande

Anders Eberhardt – Vice ordförande

Marianne Sohlman – Ledamot

Per Schön – Ledamot

Simon Keller – Ledamot

Staffan Niemann – Suppleant

Efter årsmötet kommenterar Thom Zetterström om hur det känns att bli omvald till ordförande för Sverigedemokraterna Nyköping samt den nya styrelsen.

-Det känns mycket bra att ha fått förnyat förtroende ett år till. Att vara ordförande kräver en hel del. Jag tackar för att familj och vänner finns där och ställer upp.
Vi är fortfarande en ung förening i utveckling och det är som en dans på rosor, man lär sig utav törnarna. De nya ledamöterna bjuder på en ny bredd. Ung som gammal. Nytillskott och erfarna. Jag har stort förtroende för den nya styrelsen och ser fram emot verksamhetsåret 2013. Kommunföreningen fortsätter att utvecklas åt rätt håll. Vi har fått fler aktiva medlemmar och ett medlemsantalet har ökat trots denna mellan-valen-period. Tillsammans arbetar vi för att vi ska bli ett av de större partierna i Nyköping på längre sikt. På kort sikt är det vågmästarrollen 2014 som är målet!

nykoping.sverigedemokraterna.se