Villa Högbrunn

Idag kommer med stor sannorlikhet majoriteten i S V (a) MP att besluta att säga upp avtalet med Nyköpings Demensförening om drift av Villa Högbrunn.

www.villahogbrunn.se

Villa Högbrunn är i dag en öppen verksamhet, det till säga det behövs inget särskilt biståndsbeslut för att bli välkomnad dit. Möjligheterna för en person med begynnande demens och anhöriga är väldigt flexibla. Denna flexibilitet begränsas med förslag till beslut att säga upp avtalet. Samtal med gäster och anhöriga vittnar om det goda omhändertagande man får på Villa Högbrunn.

Med anledning av detta kommer Sverigedemokraterna lämna ett särskilt yttrande till protokollet då vi endast har insynsplats i nämnderna och ej får vara med och fatta beslut.

Yttrandet lyder:
”Sverigedemokraterna vill att Nyköpings kommun ska uppfattas som en human kommun som ser till medborgarens bästa även för personer med tidig demens. Villa Högbrunn är en öppen verksamhet med alla dess fördelar. Sverigedemokraterna tror inte att Kattugglans verksamhet kommer att till fullo kunna ersätta den flexibilitet som verksamheten på Villa Högbrunn idag kan erbjuda. För få besökare på Villa Högbrunn har angetts som en utav anledningarna. Sverigedemokraterna menar då att kommunen via bland annat sin hemsida och tidningen NY genom att informera om Villa Högbrunn kan hjälpa till med att höja antalet besökare istället för att säga upp avtalet.”