Oroa dig inte – SD kommer få Nyköping på rätt köl.

Den 23/2 och 16/3 kan vi läsa Ulf-Göran Widqvist (S):s inlägg rörande Sverigedemokraterna Nyköping.
Han beskriver SD som oppositionens släpankare (23/2).
Det framgår tydligt att Widqvist inte är helt införstådd med funktionen och betydelsen av ett släpankare. Ett sådant kan användas då ett fartyg är mer eller mindre okontrollerbart och riskerar att driva på grund. Som det är nu då samtliga partier i 7-klövern överträffar varandra i att styra fartyget Sverige mot grund, finns det stort behov av ett släpankare.

Vidare tycker Widqvist att gruppledaren inte är flirtig.
Som gruppledare har jag insynsplats i samtliga nämnder. Här har jag konstaterat hur man i 7-klövern ofta är rörande överens i nämnden för att sedan spela lite ideologisk teater inför press och åhörare i kommunfullmäktige. Detta skådespeleri förlänger bara fullmäktigemötet och tillför inget i sak.
Alla på plats vet redan det faktiska styrkeförhållandet. 32 röster för majoriteten (S, MP och V) och 26 röster för oppositionen (M, FP, C och KD). Partipiskan håller boskapen i schack.
De sista 3 rösterna är Sverigedemokraternas, vilka varken majoritet eller opposition för någon som helst dialog med inför kommunfullmäktige.
Widqvist påstår sedan att SD ska ha satt ner bägge fötterna på högersidan.
Sverigedemokraterna har sin politiska hemvist mitt i mellan de traditionella blocken.
Sverigedemokraterna tror på Per-Albins folkhem i en modern tappning. Vi anser också att del i det efterträdaren Tage Erlander sade 1965:
-”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är
homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.” är viktigt även om vi väljer att tona ned detta med ”rasen”. Det väsentliga är andemeningen om samhörighet avseende grundläggande demokratiska värderingar!
SD väljer att ta ställning för och mot de förslag som läggs fram i fullmäktige. När majoriteten med S i spetsen lägger ett vad vi anser dåligt förslag så går vi emot det. När oppositionen gör det samma agerar vi på samma sätt. Svårare än så är det inte. Att Widqvist uppfattar vår tillhörighet vara till höger beror nog på att flertalet dåliga förslag kommer från majoriteten.

Widqvist oroar sig den 16/3 för att det kan komma att bli en borglig minoritet som kommer att styra Nyköping med stöd av SD.
Det är svårt att sia om framtiden. Vi märker hur vi närmar oss valtider. Intresset för vårt parti har ökat och ökar. Antal medlemmar och intresserade ökar var vecka som går. De flesta är beredda att arbeta aktivt för Sverigedemokraterna. Även hos övriga partiers representanter märker vi en skillnad.
Då och då får höra att SD har rätt i sak men att man inte ens får nämna detta för partitoppen, särskilt då det gäller invandring och kriminalvård. Istället för att oroa sig borde Widqvist med tillförsikt se fram emot en situation då vi tack vare ökat inflytande för SD får styrsel på skutan så att vi kan slippa agera släpankare…