Utdelning vid Nyköping C

Idag (måndag 6 maj) var SD Nyköping igång med att dela ut drickyoghurt och SD-Kuriren till morgonpigga pendlare vid Nyköping C från 5:45.

Det tog inte ens två timmar innan 300st SD-Kuriren var slut. 🙂
Det var ganska många personer som stannade upp för att säga några uppskattande ord om vårt parti. Även en del små protester från andra men ingen som ville föra någon dialog. Bara demonstrativt lämna tillbaka det man fått.

För att summera var alltså dagens utdelning riktigt lyckad!
Tack till alla som ställde upp!