Det utlovade svaret…

Nedan finner du en översättning av ett avsnitt ur
”Reliance of the traveller” som behandlar denna fråga.

m2.9 Alltid när tittande är otillåtet gäller detta även beröring (allt som det är förbjudet att titta på är också förbjudet att beröra). (N: Och allt tillåtet tittande som leder till frestelse är förbjudet.) (A: Vanligt folk antar felaktigt att ståndpunkten enligt Hanafiskolan att beröring av en kvinna inte upphäver ens tvättningsritual (wudu) betyder att de tillåter män att skaka hand med kvinnor som inte är deras fruar eller nära släktingar, vilket är förbjudet, och som varken Hanafiskolan eller någon annan anser vara tillåtet.)