Sverigedemokraterna i Nyköping önskar alla en riktigt trevlig nationaldag!

Tillsammans med Simon startade jag firandet av nationaldagen med att dela ut SD-kuriren under en timma i Nyköpings centrum.
Vi fick ut ca 200 tidningar. Härlig start på nationaldagen!

Sveriges nationaldag, även svenska flaggans dag, firas den 6 juni varje år och är en helgdag i Sverige. Nationaldagen firas till minne av dagen då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 1523 och Sverige blev ett självständigt land.

Tidigare firades 6 juni enbart som svenska flaggans dag och det var först 1983 som dagen även fick status som nationaldag. Sedan 1996 är nationaldagen en salutdag, och från och med 2005 är nationaldagen även en helgdag.

Gustav Vasa – eller mer korrekt Gustav I – var kung av Sverige 1523–1560 och riksföreståndare 1521-1523, under det pågående Befrielsekriget. Han föddes troligen den 12 maj 1496 på Lindholmens gods i Orkesta socken (Seminghundra härad) och dog den 29 september 1560 på Stockholms slott. Hans makttillträde, inlett som ett uppror mot unionskungen Kristian II efter Stockholms blodbad (i vilket Gustavs far avrättades) innebar slutet för Kalmarunionen och riksdagens rätt att utse kungen, då arvmonarki infördes i Sverige. Gustav tillhörde Vasaätten, som genom honom blev den första monarkiska dynastin som regerade ett enat svenskt kungadöme som ett arvrike. Hans regering kännetecknas av införandet av ett starkt centralstyre i hela riket med en effektiv byråkrati och en protestantisk statskyrka grundad på Luthers lära.

Gustavs roll i införandet av en svensk arvmonarki ses i dag som grundandet av den moderna nationalstaten Sverige, och det är den 6 juni – datumet då han valdes till kung av riksdagen 1523 – som är Sveriges nationaldag. Han har senare, särskilt från det sena 1800-talet, upphöjts till landsfader och har därmed blivit en viktig nationell symbol.

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,

Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.

Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.