Skattepengar går till att könsstympa omyndiga pojkar i Sörmland!

votering

Landstinget Sörmland röstade under onsdagen den 23:e oktober för att Sörmlänningarna fortsatt ska subventionera omskärelser av omyndiga pojkar på icke-medicinska grunder via skattesedeln. Trots att detta strider mot barnkonventionen och barnombudsmännen i nordens rekommendation. Sverigedemokraternas 4 ledamöter var de enda som röstade emot!

* Tycker verkligen 7-klöverns väljare att deras representanter förmedlar deras vilja?
* Är det rätt att Sörmlänningarnas skattepengar går till att könsstympa omyndiga pojkar i Sörmland?
* Vad händer den dagen ett landstingsstympat barn i vuxen ålder stämmer Landstinget för ingreppet?