Kent Ekeroth besökte Nyköping.

På måndagskvällen den 25:e november fick Nyköping besök av vår riksdagsledamot Kent Ekeroth. 30st åhörare dök upp. En blandning av medlemmar, sympatisörer och intresserade.
Även Södermanlands nyheter fanns på plats med en reporter och en fotograf efter mycket om men och velande från deras sida.

Jag hälsade först alla åhörare välkomna och berättade för dem att det är så här det ser ut nu mera när Sverigedemokraterna håller medlemsmöte. Det blir trängre och trängre.
Fler och fler ser den verklighet vi Sverigedemokrater varnat för länge. Utanförskapet växer. Alliansens splittringspolitik slår hårt överallt. Det är dock inte bara våra politiska motståndare som motarbetar oss. Vi har även den tradionella median mot oss.
De drivs av sina ägare. De har sin politiska agenda och de fortsätter att förvrida och förvranska vårt budskap. Senaste exemplet jag uppmärksammat var SVT:s text-tv.

Efter välkomnandet så visades SD:s presentationsfilm ifrån landsdagarna i Västerås.
(Den kan du se här.)

När filmen var slut så presenterade jag Kent Ekeroth som fick ta över ordet och hålla sitt föredrag.

Kent pratade bland annat om vikten av att fortsätta att upplysa medborgarna om alternativa medier så som Avpixlat med flera. Detta för att komma runt tradionella mediernas förvanskade nyheter.

Vidare tog Kent upp några uppmärksammade grova våldsbrott där åhörarna fick gissa vilket straff förövarna fått. I alla fall utom ett gissade åhörarna på ett högre straff än vad som dömts ut. Det var skrämmande låga straff för bland annat ha skjutit sin flickvän från ett par centimeters avstånd i pannan. Förklaring till det låga straffet var ”inte ställt bakom varje rimligt tvivel att X har skjutit mot Sandra i syfte att ta livet av henne.”
Det fanns fler talande exempel kring detta. Argumentet ”strängre straff hjälper inte” sågades av samtliga i salen.

Åhörarna fick även lyssna till hur det sett ut i riksdagen under de åren som gått.
Att SD har lagt motioner om hårdare straff som röstats ner av samtliga partier i riksdagen för att senare poppa upp som deras egna förslag. Han visade även upp exempel på HUR detta kan ske, VARFÖR det sker och hur de KOMMER UNDAN med att inte fullfölja sina stulna idéer och förslag. Det vart skrattretande när man fick se exemplen svart på vitt.

Kent svarade löpande på frågor och avtackades med ett exemplar av boken Nyköpings historia.

Läs mer

Förtydligande angående varför Ringdahl är ”svartlistad”.

I dagens Södermanlands nyheter kan man på sidan 2 läsa om hur Lasse Ringdahl ser på ”svartlistningen” av honom från Sverigedemokraterna Nyköping.
(Tyvärr tycks Ringdahls text inte finnas med på internetupplagan så jag får åter hänvisa till biblioteket för att ta del av hela texten.)

Här finns det konstverk av Ringdahl som orsakade att han ”svartlistades”:
http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.885851
(Tyvärr extremt svårt att läsa, pga dålig upplösning, 2010-12-03 kanske finns att läsa på biblioteket den med eller på SN:s arkiv.)

Ordet som Sverigedemokraterna använde i fullmäktige den aktuella kvällen var ”livsutrymme” och inte ”lebensraum” och vad vi menar med detta är att kommande generationer av Nyköpingsbor behöver livsutrymme här i Nyköping!
Att likställa detta med Nazitysklands ”lebensraum” där man tvångsförflyttade människor från sina hemländer för att ge plats åt tyskarnas expansion tycker jag är att minst sagt fara med osanning. 

Vad tycker du?
Vilka andra svenska ord ska vi låta bli att använda för att inte bli utpekade som nazister?
Finns en hel del svenska ord som översatta till tyska direkt riskerar att hamna i Ringdahls nazistfilter…

Läs mer

Koppling till Avpixlat problemfritt enligt SD

I dagens (2013-11-20) pappersupplaga på sidan 6 (och internetupplaga för de som har inlogg) kan man läsa en artikel om att Kent Ekeroth (SD) kommer till Nyköping på måndag för att tala om partiets kriminalpolitik. Tyvärr kan jag inte länka till artikeln av upphovsrättsliga skäl utan hänvisar dig till exempelvis besöka biblioteket för att ta del av artikeln.

Jag vill passa på att kommentera artikeln.
SN skriver att ”Avpixlat brukar beskrivas som en hatsajt med starka kopplingar till Sverigedemokraterna.” Grunden för detta är att Kent Ekeroth hjälp till med att låna ut sitt bankkonto för donationer till sajten.
Mot denna bakgrund undrar jag vilka andra sajter på nätet som har ”starka kopplingar” till andra partier om man på något liknande sätt skulle ha hjälpt dessa. Skulle man även då ge sken av och skriva att sajten A har starka kopplingar till partiet B för att en företrädare för partiet B hjälpt sajten A? En lista på dessa sajter skulle vara intressant att ta fram.

Vidare skriver man ”Stödjer du det som står på Avpixlat?”.
Jag svarade: ”De artiklar som de som står för sidan skriver har jag aldrig haft några problem med.” Namnen på de jag avser är de offentliga personerna på  sajten: Mats Dagerlind, Hera Lampuu Maduro, Mrutyuanjai Mishra, Stefan Torssell och Björn Norström. En bra mix av etniska bakgrunder som måste göra traditionell media gröna av avund?

Det jag tycker är ”problematiskt” med Avpixlat är att man hålls skyldig för det som skrivs i kommentarsfälten. Här tycker jag att det borde vara den som skriver exempelvis en kommentar som är ansvarig och inte den som möjliggör att det skrivs. Ska datortillverkaren hållas medskyldig då hemsidan körs på en server? Ska man exempelvis hålla tillverkaren av hammaren skyldig för att hammaren användes vid ett mord?

I övrigt får jag ge godkänt till Annika Clemens på SN.

Angående Avpixlat.
Handlar sajten om ”hat” ?
Handlar sajten om ”fientlighet”?
Jag tycker att var och en ska göra sig en egen bedömning och inte blint lita på vad andra tycker och tänker!
För mig handlar Avpixlat om att man fyller ett tomrum som andra traditionella medier ignorerar, eller ”inte ens tar i med tång”.

http://avpixlat.info/

Läs mer

En milstolpe avklarad. Vår första bifallna motion!

tobiasmotion

Under kommunfullmäktiges sammanträde 2013-11-12 fick Sverigedemokraterna Nyköping sitt första bifall på en motion.
Detta firade SD:s ledamöter på plats med var sin Champis och hallongrotta under KF:s sammanträde samt en öl på Sportbaren efter sammanträdet.

Ett stort tack till hjärnan bakom motionen, Tobias Nilsson som passade på att skriva Sverigedemokratisk historia i Nyköping!

Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion-Webbportal

Läs mer