En milstolpe avklarad. Vår första bifallna motion!

tobiasmotion

Under kommunfullmäktiges sammanträde 2013-11-12 fick Sverigedemokraterna Nyköping sitt första bifall på en motion.
Detta firade SD:s ledamöter på plats med var sin Champis och hallongrotta under KF:s sammanträde samt en öl på Sportbaren efter sammanträdet.

Ett stort tack till hjärnan bakom motionen, Tobias Nilsson som passade på att skriva Sverigedemokratisk historia i Nyköping!

Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion-Webbportal