Koppling till Avpixlat problemfritt enligt SD

I dagens (2013-11-20) pappersupplaga på sidan 6 (och internetupplaga för de som har inlogg) kan man läsa en artikel om att Kent Ekeroth (SD) kommer till Nyköping på måndag för att tala om partiets kriminalpolitik. Tyvärr kan jag inte länka till artikeln av upphovsrättsliga skäl utan hänvisar dig till exempelvis besöka biblioteket för att ta del av artikeln.

Jag vill passa på att kommentera artikeln.
SN skriver att ”Avpixlat brukar beskrivas som en hatsajt med starka kopplingar till Sverigedemokraterna.” Grunden för detta är att Kent Ekeroth hjälp till med att låna ut sitt bankkonto för donationer till sajten.
Mot denna bakgrund undrar jag vilka andra sajter på nätet som har ”starka kopplingar” till andra partier om man på något liknande sätt skulle ha hjälpt dessa. Skulle man även då ge sken av och skriva att sajten A har starka kopplingar till partiet B för att en företrädare för partiet B hjälpt sajten A? En lista på dessa sajter skulle vara intressant att ta fram.

Vidare skriver man ”Stödjer du det som står på Avpixlat?”.
Jag svarade: ”De artiklar som de som står för sidan skriver har jag aldrig haft några problem med.” Namnen på de jag avser är de offentliga personerna på  sajten: Mats Dagerlind, Hera Lampuu Maduro, Mrutyuanjai Mishra, Stefan Torssell och Björn Norström. En bra mix av etniska bakgrunder som måste göra traditionell media gröna av avund?

Det jag tycker är ”problematiskt” med Avpixlat är att man hålls skyldig för det som skrivs i kommentarsfälten. Här tycker jag att det borde vara den som skriver exempelvis en kommentar som är ansvarig och inte den som möjliggör att det skrivs. Ska datortillverkaren hållas medskyldig då hemsidan körs på en server? Ska man exempelvis hålla tillverkaren av hammaren skyldig för att hammaren användes vid ett mord?

I övrigt får jag ge godkänt till Annika Clemens på SN.

Angående Avpixlat.
Handlar sajten om ”hat” ?
Handlar sajten om ”fientlighet”?
Jag tycker att var och en ska göra sig en egen bedömning och inte blint lita på vad andra tycker och tänker!
För mig handlar Avpixlat om att man fyller ett tomrum som andra traditionella medier ignorerar, eller ”inte ens tar i med tång”.

http://avpixlat.info/