Kent Ekeroth besökte Nyköping.

På måndagskvällen den 25:e november fick Nyköping besök av vår riksdagsledamot Kent Ekeroth. 30st åhörare dök upp. En blandning av medlemmar, sympatisörer och intresserade.
Även Södermanlands nyheter fanns på plats med en reporter och en fotograf efter mycket om men och velande från deras sida.

Jag hälsade först alla åhörare välkomna och berättade för dem att det är så här det ser ut nu mera när Sverigedemokraterna håller medlemsmöte. Det blir trängre och trängre.
Fler och fler ser den verklighet vi Sverigedemokrater varnat för länge. Utanförskapet växer. Alliansens splittringspolitik slår hårt överallt. Det är dock inte bara våra politiska motståndare som motarbetar oss. Vi har även den tradionella median mot oss.
De drivs av sina ägare. De har sin politiska agenda och de fortsätter att förvrida och förvranska vårt budskap. Senaste exemplet jag uppmärksammat var SVT:s text-tv.

Efter välkomnandet så visades SD:s presentationsfilm ifrån landsdagarna i Västerås.
(Den kan du se här.)

När filmen var slut så presenterade jag Kent Ekeroth som fick ta över ordet och hålla sitt föredrag.

Kent pratade bland annat om vikten av att fortsätta att upplysa medborgarna om alternativa medier så som Avpixlat med flera. Detta för att komma runt tradionella mediernas förvanskade nyheter.

Vidare tog Kent upp några uppmärksammade grova våldsbrott där åhörarna fick gissa vilket straff förövarna fått. I alla fall utom ett gissade åhörarna på ett högre straff än vad som dömts ut. Det var skrämmande låga straff för bland annat ha skjutit sin flickvän från ett par centimeters avstånd i pannan. Förklaring till det låga straffet var ”inte ställt bakom varje rimligt tvivel att X har skjutit mot Sandra i syfte att ta livet av henne.”
Det fanns fler talande exempel kring detta. Argumentet ”strängre straff hjälper inte” sågades av samtliga i salen.

Åhörarna fick även lyssna till hur det sett ut i riksdagen under de åren som gått.
Att SD har lagt motioner om hårdare straff som röstats ner av samtliga partier i riksdagen för att senare poppa upp som deras egna förslag. Han visade även upp exempel på HUR detta kan ske, VARFÖR det sker och hur de KOMMER UNDAN med att inte fullfölja sina stulna idéer och förslag. Det vart skrattretande när man fick se exemplen svart på vitt.

Kent svarade löpande på frågor och avtackades med ett exemplar av boken Nyköpings historia.