EU:s fria rörlighet?!

Jag har läst, hört och trott på det som sagts om EU:s fria rörlighet men om man läser reglerna på Migrationsverkets hemsida är det mycket tveksamt om det gäller alla.

Luras vår media eller har de ”bara” låtit bli att kolla?

Där står nämligen,
”Som EU-medborgare har du rätt att vara i Sverige utan uppehållstillstånd om du har pengar så att du kan försörja dig. Du har också rätt att börja arbeta eller studera i Sverige. Vill du stanna längre tid än tre månader ska du registrera din uppehållsrätt hos Migrationsverket”.

Vem har uppehållsrätt genom tillräckliga medel? 

Det kan till exempel vara:

  • du som är pensionär och har en pension från ditt hemland.
  • du som bor i Sverige men arbetar i ett annat land.
  • du som lever på en förmögenhet.
  • ett barn som blir försörjt av släktingar i Sverige.
  • en förälder som ska bo hos och bli försörjd av ett vuxet barn.

Observera att ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) inte kan räknas som tillräckliga medel.

Tiggare har alltså inte rätt att uppehålla sig i Sverige?!

Läs mer

SD och HBTQ

blomma
Ingen människa väljer sin sexuella läggning. Trakasserier och diskriminering mot människor p.g.a. deras sexuella läggning är oacceptabelt och skall rättsligt beivras. Vidare anser Sverigedemokraterna att människors sexuella preferenser primärt är en privat fråga och ingenting partiet fäster någon vikt vid.

Läs mer

SD:s försvarspolitik behövs!

Försvarbudget_1996-2012
Efter Putins senaste handlingar i Österled så stod politikerna i 7-klöverna på rad i SVT och andra media igår och krävde att Sverige skulle öka försvarsanslagen. Till och med vänsterledaren var med på ett hörn.

Ryssland har agerat likadant förut, bland annat i Georgien 2008. 7-klövern har slaktat försvaret i enighet. År 1982 gick 2,9 procent av BNP till försvaret, 2012 var andelen 1,1 procent. Arméförband, örlogsfartyg och flygflottiljer har slaktats på löpande band, medan administrationen har drabbats av betydligt mindre besparingar.

Sverigedemokraterna ser med stor oro på den långa rad av nedskärningar som drabbat det svenska försvaret. Tyngdpunkten i det svenska försvaret måste ligga i att ha en god beredskap för försvarsinsatser i Sverige och i vårt närområde. Sveriges försvarspolitik måste vara långsiktig då omvärldsförhållanden snabbt kan ändras. Sverigedemokraterna aviserar kraftiga satsningar på försvarsmakten, med huvudmålsättningen att Sverige senast år 2025 ska ha 6 mekaniserade brigader att tillgå på kort tid. Vi vill också att den allmänna värnplikten ska återinföras för att trygga  försvarsmaktens personalförsörjning. Fram till den tid Sverige återfår ett verkligt existensförsvar anser vi också att en paus från medverkande i internationella insatser är nödvändig.

Läs mer