SD:s försvarspolitik behövs!

Försvarbudget_1996-2012
Efter Putins senaste handlingar i Österled så stod politikerna i 7-klöverna på rad i SVT och andra media igår och krävde att Sverige skulle öka försvarsanslagen. Till och med vänsterledaren var med på ett hörn.

Ryssland har agerat likadant förut, bland annat i Georgien 2008. 7-klövern har slaktat försvaret i enighet. År 1982 gick 2,9 procent av BNP till försvaret, 2012 var andelen 1,1 procent. Arméförband, örlogsfartyg och flygflottiljer har slaktats på löpande band, medan administrationen har drabbats av betydligt mindre besparingar.

Sverigedemokraterna ser med stor oro på den långa rad av nedskärningar som drabbat det svenska försvaret. Tyngdpunkten i det svenska försvaret måste ligga i att ha en god beredskap för försvarsinsatser i Sverige och i vårt närområde. Sveriges försvarspolitik måste vara långsiktig då omvärldsförhållanden snabbt kan ändras. Sverigedemokraterna aviserar kraftiga satsningar på försvarsmakten, med huvudmålsättningen att Sverige senast år 2025 ska ha 6 mekaniserade brigader att tillgå på kort tid. Vi vill också att den allmänna värnplikten ska återinföras för att trygga  försvarsmaktens personalförsörjning. Fram till den tid Sverige återfår ett verkligt existensförsvar anser vi också att en paus från medverkande i internationella insatser är nödvändig.

3 tankar om “SD:s försvarspolitik behövs!

 1. Sverige behöver ett starkare försvar, även om en hotbild i dagsläget kan kännas avlägsen. Hur världen ser ut om tio år vet ingen idag och så lång tid tar det att återuppbygga det försvar som både socialdemokratiska och borgerliga regeringar raserat, allt enligt experter.
  Därför är det bra att samtliga partier i riksdagen vill se ökade försvarsanlag, förutom Mp som fortfarande vill satsa på ett icke-våldsförsvar. Illa är att sju av riksdagens partier, fram till nu, sett ökade försvarsanslag som något illa. SD är det enda av partierna som under alla sina år i riksdagen förespråkat ett utbyggt försvar, men som i traditionell anda mötts med kalla handen. Nu duger det minsann.
  Se denna video och inte minst slutet som kommer att bli klassisk.
  http://www.youtube.com/watch?v=mYPUy11c-CU

 2. Hjälper det med fler ärtsoppe-gubbar på Gotland? Borde vi inte vara fullvuxna snart att lösa konflikter med samtal. Minns ni repmånad? ” Gud vad barnsliga karlar är”

 3. För dem som tycker vi ska gå med i Nato för att spara pengar – glöm det. Nato är redan rätt sura på att Sverige åker snålskjuts på dem och har som krav att försvaret ska kosta 2 % av BNP.

  Alltså ungefär 70 miljarder, inte långt ifrån dubbelt mot nuvarande dryga 40 miljarder.

  Ni minns att ryssarna övade flyganfall mot Sverige på långfredagen 2013 och vi hade inte beredskap för att skicka upp plan.

  Tidigare hade vi 20 flygdivisioner mot dagens fyra, varav endast två har tillräcklig personal för att en incidentberedskap dygnet runt, året runt, med samma försvarsbudget.

  Av försvarbudgeten på drygt 40 miljarder går bara 22 till försvaret av Sverige. Utlandsverksamheten får ytterligare 2,3 miljarder med 16 miljarder går till anslaget för material och anläggningar.

  Staten envisas med att leka företag internt och hyr ut försvarsanläggningar till Försvarsmakten via Statens Fastighetsverk eller ett antal olika statliga bolag. Det betyder att man tar ”marknadsmässiga priser” och låtsas att det är fina kontorsfastigheter man hyr ut på samma ort. När Försvarsmakten har lagt ner på en ort eller en anläggning, så sitter man fast i hyresavtal och får fortsätta betala ”marknadsmässig hyra” till kontraktet löper ut. Så som kommunerna dränerar alla höjda riktade statliga anslag till skolan, genom att ta ut marknadsmässig hyra av sig själva, så gör staten motsvarande med Försvarsmakten.

  Lönerna har gått upp för alla försvarsanställda och material blir allt mer avancerad och därmed dyrare och eftersom anslagen legat still i en lång följd av år äter löner och material upp en allt större andel av verksamheten. Dessutom har man avskaffat billiga värnpliktiga…

  För övrigt kostar medlemskapet i EU 25 miljarder i netto (avgiften minus det vi får tillbaka) och biståndet 38 miljarder.

  Politik är att välja…

Kommentarer är stängda.