Budgeten.

Alliansen kan lägga ned sina röster och regeringen kan begära att budgetförslaget skickas tillbaka till finansutskottet för omarbetning.

Hur som helst är läget inte bra, när två småpartier, V+MP, som tillsammans är mindre än SD har ett avgörande inflytande på regeringspolitiken.

Sverige har bland de högsta skatterna i världen även om det på lönebeskeden för anställda ser skapligt ut efter alliansens jobbskatteavdrag.

Men tjänar du 25 000 i månaden betalar du 110 000 i arbetsgivaravgifter och arbetsmarknadsförsäkringar om året. Den rena löneskatten är 70 000 kronor om året. Dessutom moms, punktskatter, energiskatter m.m. med runt 50 000 om året.

Så totalt betalar en vanlig knegare ungefär 230 000 kronor om året i olika skatter och avgifter.

Men, det ska erkännas. Vi får oerhört mycket för våra skattepengar, exempelvis…

  • Ett försvar som är totalt slaktat och enligt ÖB bara kan försvara en liten del av Sverige i max en vecka.
  • Vi hörde nyligen om en socialvård som inte fungerar och där de anställda sjukskriver sig på löpande band.
  • Skolresultaten och lärarlöner behöver knappast nämnas.
  • Polisen löser allt färre brott.
  • Vägar och järnvägar förfaller.
  • Sjuksköterskor skippar semester och sliter med övertid, men patienter som väntat länge på operation eller annan vård får ofta beskedet – fortsätt vänta.
  • Arbetsförmedlingen som kostar 80 miljarder om året fungerar inte, men hur ska den kunna göra det när tillgänglig arbetskraft inte passar behoven på arbetsmarknaden. Däremot skulle 80 miljarder med hänsyn tagen till skatteeffekter räcka till 400 000 nya poliser, sjuksköterskor och lärare.
  • Dagligen läser vi om gamlingar som inte får komma ut i friska luften, om indragen sylt till pannkakorna, om hemtjänst som har ett par minuter per ”brukare” som det kallas.

Jag har säkert glömt något, men är det så här vi vill ha samhället? Vart tar de 2-3 hundra tusen som vi alla som är lyckliga nog att ha ett jobb betalar i skatt per år vägen?

Sju partier i riksdagen har gemensamt under de senaste 30 åren skapat det samhälle vi har idag.

Skulle det vara så hemskt att ge det åttonde partiet lite inflytande?

Läs mer

Det svenska pensionssystemet snart i EU-botten!

Det kommer propåer från Sveriges Pensionärsförbund, SPF, om att utvärdera pensionssystemet.

”Att vi svenskar jobbar flest antal år, går i pension sent och har högst sysselsättningsgrad i EU märks inte i pensionskuvertet. Svenska pensionsnivåer är lägre än i grannländerna. Siffror från EU-kommissionen visar att svenska pensioner hamnar i EU-botten om drygt trettio år.”

År 2048 kommer svenska pensionsvillkor vara näst sämst i hela EU, till skillnad mot i dag då villkoren ligger i mitten bland EU-länderna. Det visar en genomgång av EU-ländernas pensionssystem.

Den EU-rapport som finansministrarna ska diskutera visar att när dagens 27-åringar går i pension 2048 kommer de bara att få ut 48,2 procent av sin slutlön i pension. Det är näst sämst i hela Europa.

– Det är klart att det är en oacceptabel utveckling. Här måste det tas upp en diskussion med regeringen om den framtida utvecklingen, säger Curt Persson, ordförande i PRO.

Det har vi som har kontroll på läget varit medvetna om länge. Det är ju alltför få som är med och bidrar med inbetalningarna till systemen, men som får pension trots att de inte arbetet en enda dag i Sverige. Det är orimligt att skillnaden i pension efter att ha arbetat och inte ha arbetat kan vara några hundralappar.

Det hade varit hederligt om de etablerade partierna istället för att visa väljarförakt sagt som det var, att om vi tar emot flyktingströmmar i den omfattning vi gör i dag så kan vi inte upprätthålla ett välfärdssystem på den nivå vi har vant oss vid.

Människor som kommer hit måste ha försörjning, boende, utbildning, barnomsorg, sjukvård, tandvård och andra välfärdsanordningar, vilket minskar förmågan att hålla uppe resurser och kvalitet för människor som redan bor i Sverige. Ett enkelt exempel visar vilken påfrestning invandring innebär för välfärden: Sjukersättningen (tidigare förtidspensionen) för en individ är ungefär 10 000 kronor om månaden och täcker hyra och livsuppehälle.

Ungefär samma kostnad uppstår för den som vi tar emot från ett annat land. Och då är detta bara levnadsomkostnader. Sedan tillkommer allt det andra, skola, vård, utbildning o.s.v. Ändå förskjuter vi kanske den största bördan in i framtiden då dagens unga får pensioner på urusel nivå.

Jag tycker att vi har en moralisk plikt att bistå de som flyr för sina liv. Vi kan hjälpa fler om vi skickar hjälpen till närområdet. Men när bomberna faller måste vi också öppna plånboken och ibland måste vi öppna gränsen för en del men uppehållstillstånd ska bara vara tillfälliga. Och nästan all anhöriginvandring borde stoppas. Då blir slutsumman ändå att vi bedriver en humanare asylpolitik än i dag eftersom vi kan hjälpa fler till samma kostnader.
Av ekonomiskt nödtvång hamnar vi där. Ju förr, dess bättre.

Läs mer

Är signalement rasistiskt?

Vårt lokala media hus ”SN” påstår idag att en blogg är rasistiskt. Ett ganska starkt påstående. Detta för att bloggen namngett och lagt ut en bild på en man som misstänkts OCH senare dömdes för att ha sexuellt ofredat 4st kvinnor i Umeå.

Den dömde sexförbrytaren tycker det är hemskt att folk i Umeå tittar snett på honom och beskyller bloggen för detta.
Trots att han var ökänd långt innan bloggen skrev om honom, tror han inte att de fyra kvinnorna berättar för andra vem han är?

Hur menar han att folk ska bemöta honom som dömd för att ha tafsat på kvinnor?
Med vördnad och respekt?
Eller tillbe honom och strö palmblad på den väg han vandrar?

Vad är det som är rasistiskt och olämpligt med att gå ut med signalement på en sexbrottsling för att varna andra kvinnor?

Tänk om SN istället för att inte tillåta kommentarer startat en meningsfull debatt i tidningen i den fråga målet gäller. Det hade varit begåvad och meningsfull journalistik.
Något som det lokala ”media huset” tappat sedan länge, trots ihärdig textexcercis på sidan 2 i tidningen dag ut och dag in.

Läs mer

Fler och fler inser att Sverigedemokraterna har rätt.

Något har hänt. Fler och fler ger Sverigedemokraterna rätt, givetvis utan att säga att SD har haft rätt hela tiden.

I mängder med ledare och debattartiklar tas frågan om ett tak på asylinvandringen upp. Den förre SN-medarbetaren Sanna Rayman har flera gånger i SvD kritiserat migrationspolitiken…och skälet till det är bland annat de gångna årens migrationsuppgörelser som har underlättat för människor som inte har asylskäl att få uppehållstillstånd i Sverige. Vi har också för lågt ställda försörjningskrav när det gäller anhöriginvandring och vi definierar anhöriginvandring långt bredare än nödvändigt…

P1:s Godmorgon Världen tog under söndagens förmiddag upp frågan om det behövs ett tak för nyanlända och två av tre i ”panelen” svarade tveklöst ja.

Verkligheten börjar tränga sig på.

Det var förre migrationsminister Tobias Billström sade för en några år sedan att vi måste diskutera volymen på invandringen. Han fick löpa gatlopp för att han nämnt att mottagandet försvåras om antalet blir mycket stort.

I valrörelsen skrev Sara Skyttedal från KDU, Vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar. Hon fördömdes. Så får man inte tänka.

I förra veckan skrev Anna Dahlberg, på Ex pressens ledarsida nivån kan inte vara tabu i flyktingdebatten: Sverige tar numera emot fler asylsökande än stora länder som Frankrike och Storbritannien. Och sett till befolkningsmängd finns det inget annat land som är i närheten av våra nivåer. Antingen måste Sverige skaffa sig en uthållig samhällsberedskap för detta eller så måste vi se över vårt åtagande. Sannolikt behöver vi göra bådadera.

Det var bara några av alla och de kommer att följas av många fler, speciellt journalister har förmågan att leka följa John men det kommer att dröja innan verkligen kommer ifatt SN.

Sverigedemokraterna kan inte längre tigas ihjäl. Etablissemangen måste ut på banan, tvingas tala klarspråk och göra de prioriteringar som politik går ut på.

Flyktingmottagningen har haverat. Tiotusentals människor med uppehållstillstånd sitter fast på asylboenden. Arbetsförmedlingen som kostar 80 miljarder!!! fungerar inte. Kommuner har inga bostäder. Arbetslösheten är hög. Vill vi ha ett ordnat mottagande? Vi klarar inte av den här nivån.

Till och med vänsterdebattörer säger nu att de vill diskutera volymer för invandring. Ja, men varför gjorde man inte det tidigare? S stängde gränsen 1989 för att Sverige var fullt då.
Fram till Sverigedemokraternas valseger har alla som yppat minsta antydan om att volymen i invandringen har betydelse omedelbart stämplats som rasister, främlingsfientliga och extremister.

Ta ansvar, diskutera sakfrågan utan att brännmärka meningsmotståndare.

SD har nämligen rätt – vi klarar inte detta – om vi ska fortsätta vara en välfärdsstat.

Läs mer

Nytt avtal med migrationsverket.

Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige är högt och kommer, enligt migrationsverkets prognoser, att öka ytterligare.
En lagförändring som trädde i kraft 1 jan 2014 innebär att Migrationsverket fått möjlighet att anvisa barn till kommuner oavsett om det finns ett avtal eller inte.

Då Länsstyrelsen och Migrationsverket angivit att Nyköpings fördelning ska vara 14 asylplatser (sep 2014) föreslås att nuvarande avtal gällande 4 boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn bli ersatt av ett nytt avtal gällande 14 boendeplatser.
I och med detta blir ersättningen till kommunen stabilare. (Igår fick vi dock veta på sittande möte att nytt fördelningstal kommer att stiga från 14 till 24.)

Avtalet säger att Migrationsverket får anvisa ”pojkar i åldern 15-17 år” samt att avtalet gäller från 1 jan 2015.

Att avgöra huruvida den sökande fyllt 18 år eller inte är angeläget eftersom detta är avgörande för att rätt reglering skall kunna tillämpas, att den asylsökandes ärende skall bli korrekt hanterat samt att mottagandet av den asylsökande skall bli riktigt.
Gällande ensamkommande barn kan Migrationsverket i de fall det råder osäkerhet om personen är under eller över 18 år erbjuda medicinsk åldersbedömning. För den som bedöms vara vuxen får detta bland annat konsekvenser för boendet, den rättsliga ställningen gentemot myndigheter och rätten till god man. Av EU:s asylprocedurdirektiv framgår att medlemsstaterna får använda sig av läkarundersökningar för att fastställa åldern på ensamkommande barn i samband med prövning av asylansökan. Bedömningar görs bland annat utifrån psykosociala metoder och/eller medicinska metoder såsom röntgen av skelettets mognad och tändernas utveckling samt undersökning av barnläkare.

Varför är då ovanstående information så viktig?
Jo, för att under 2013 lät Migrationsverkets generaldirektör rapportera till justitiedepartementet angående åldersbedömningar av ensamkommande barn under året.
Då ålderstestades 134 barn! Av dessa 134 visade det sig att så många som 116 st ej var minderåriga. Hela 86% av de testade var alltså inte barn!

I Finland och Norge har man vid åldersbedömningar för något år sedan funnit att ca 65 procent av alla som påstått sig vara ”ensamkommande barn” i själva verket var vuxna.

Här i Nyköping har personal berättat för oss om elever som helt ogenerat berättat att de är äldre än vad de sagt till Migrationsverket. Vi har även bevittnat en rättegång där 80 åriga Siv blivit både rånad och misshandlad av ett s.k ensamkommande barn. Den åtalade ålderstestades senare i samband med brottsundersökningen konstaterades att vara 19 år!
Kanske hade Siv sluppit vara med om misshandel och rån om ett ålderstest genomförts av Migrationsverket i samband med att ”barnet” sökte asyl?!

Sverigedemokraterna värnar om Nyköpings medborgare! Unga, äldre, kvinnor och män.

Sverigedemokraterna vill inte att vuxna asylsökande ska kunnat tillförskansa sig en plats på ett hem avsett för barn.

Sverigedemokraterna yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag,
men frågade övriga partier i fullmäktige:
-”Hur säkerställer vi att Nyköpings 14 platser avsatta för barn verkligen kommer att upptas av barn?”

En fråga som icke besvarades av övriga partier i fullmäktige…
Ett axplock.

Läs mer

Socialdemokratisk modeskribent i SN.

Ulf-Göran Widqvist, socialdemokratisk vanligt förekommande krönikör i denna tidning recenserade häromdagen delvis herrmodet i sin krönika.
http://www.sn.se/asikter/kronikorer/1.2755561

Konstigt nog nämner han av någon anledning bara ett partis kläder.
Undrar vilket budskap socialdemokraten Ulf-Göran vill sända?
När blev det ”fel” att ta fram kavajen till mandatperiodens första fullmäktige?
Kan Ulf-Göran stilla läsarnas iver att få ta del av övriga ledamöters klädval för aftonen?
sd_ny_2014_2018

Läs mer

Erkänn Sverige!

Vår nya minoritets regering har erkänt staten Palestina trots att de inte har kontroll över sitt territorium, trots att en stor del av deras politiker (Hamas) klassas som terrorister av EU.
Detta erkännande sker mot riksdagsmajoritetens vilja, mot våra nordiska och baltiska grannars vilja, mot EU:s vilja. Kort sagt det verkar inte klokt och den enda begripliga anledningen är att det är inrikespolitiska skäl som ligger bakom. Socialdemokraterna vill väl ge extremisterna i V och MP ett köttben att gnaga på. Märkligt är också att beslutet togs så fort trots att det så vitt jag vet inte diskuterades i valrörelsen.
Däremot har Sveriges regering inte erkänt ett demokratiskt land som Republiken Kina som är Taiwans officiella namn medan man gillar att kram den kommunistiska diktaturen Folkrepubliken Kina.
Men gjort är gjort och nu kanske det är dags att erkänna ett betydligt äldre land även om det landet knappt har kontroll över sina gränser.
Det är dags att erkänna Sverige och det svenska folket åsikts- och yttrandefrihet. Liksom att erkänna och respektera svensk kultur och svenska traditioner.
Det är dags att sluta låta två minoritetspartier som tillsammans är mindre än Sverigedemokraterna styra landet mot en allt mer extrem politik.
Sverige och svenskarna förtjänade ett erkännande långt före Palestina och om detta inte går att genomföra kanske herrar och damer i etablissemanget, inkl. denna tidning kan förklara vad som är bra med den så kallade mångkultur som vi importerar från Mellanöstern medan svensk kultur inte finns…

Läs mer