Årsmöte.

Lördagen 28/2 höll SD Nyköping sitt årsmöte i stadshuset.
Stämningen och uppslutningen var god och den avgående styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.
Årsmötet valde med tanke på partiets framgångar att utöka styrelsen med en ledamotsplats.
Valberedning och revision blir den samma som för SD Oxelösund.

Efter årsmötet bjöds deltarna på fika och det diskuterades en hel del vid ståborden i stadshuset.

Dagen avrundades med ett konstituerandemöte där  firmatecknare, kassör, sekreterare samt föreningens adress fastställdes.

Thom Zetterström fortsätter som ordförande och Per Andersson valdes till ny vice ordförande för Sverigedemokraterna Nyköping.
Tillsammans med övriga ledamöter, suppleanter och framför allt medlemmar ser vi fram mot verksamhetsåret 2015!

Styrelsen för 2015
Thom      Ordförande
Per           Vice ordförande
Anders    Ledamot
Sabina     Ledamot
Olof          Ledamot
Robert      Ledamot
Ulf             Suppleant
Timo         Suppleant
SD2015

Läs mer

Är SD seriösa?

Inför valrörelsen 2014 påstod vi Sverigedemokrater att det under kommande mandatperiod skulle gå att spara 120 miljarder genom att dra ned på asyl- och anhöriginvandringen eftersom vi menar att Sverige har världens mest extrema invandringskostnader.

Förslaget sågades av mängder med så kallade ”experter” och SD hånades som oseriösa.

Samtidigt påstår statliga Konjunkturinstitutet (KI) att det behövs skattehöjningar på 120 miljarder kr för att nå statens överskottsmål fram till 2018.

Nu har nationalekonomen Joakim Ruist, som är forskare vid Institutionen för nationalekonomi med statistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, räknat på kostnaderna för flyktingar, alltså enbart flyktingar, och kommit fram att kostnaden är 1,35 % av BNP varje år. Det blir ungefär 200 miljarder under mandatperioden.

Lägger man sedan till anhöriginvandring, “ensamkommande”, illegala, tiggare, ambulerande ligor, diverse samhällskostnader med mera blir det ofattbara siffror.

Ta bara en sådan sak som arbetsförmedlingen som kostar mellan 70 och 80 miljarder per år och där en stor del av kostnaderna beror på invandring.
Ex: Instegsjobb, etableringslotsar, nystartjobb osv.  osv. osv…

I Sverige finns 174 000 personer i jobb där Arbetsförmedlingen betalar minst halva lönen med skattemedel, nära 46 000 av dem i nystartsjobb.
Vad är undanträngningseffekten här?
Alltså arbetsgivare som utnyttjar bidragen i stället för att anställa arbetskraft utan bidrag.

Man kan undra vilka det är som är de verkligt oseriösa…
2015-02-27_1322

Läs mer

En annorlunda berättelse om tiggare

Vi har alla sett tiggarna utanför butikerna och lider med dem men ingen verkar vilja ta reda på vad som ligger bakom.
Här ett reportage från rumänskt TV, där reportern berättar att romerna skaffar sig enorma förmögenheter via lukrativa affärsrörelser: tiggeri, ficktjuveri, snatteri, stölder, rån, prostitution, utpressning. De har en armé som de skickar ut till Västeuropa ledda av många andra ‘underchefer’. Hundratusentals ‘fotsoldater’ sitter och tigger där, de är tränade att se ut som fattiga krakar, de är tränade att ljuga för alla. Rena maffian – baronen (gudfader) heter ‘bulibascha’ på deras språk.
I valrörelsen 2014 ville Sverigedemokraterna stoppa det organiserade tiggeriet men fick inget gehör. De andra partierna påstod mot bättre vetande att något sådant inte förekom.
Titta på filmen, det är bara en av många. Konstigt att SVT och andra missar det när de gör reportage om tiggarna. Titta vad vi är med och bidrar till.

Läs mer

Tillrättaläggande om migrationen och svenska värderingar!

Den 16 december 2014 skrev Lena Blomkvist att: ”Flyktingar äventyrar inte svenska värderingar”, vilket är alldeles riktigt. Skälet är att ”flyktingar” endast är en liten del (mindre än 5 %) av det antal asylsökande som de senaste 20 åren fått uppehållstillstånd.
De senaste åtta åren var andelen konventionsflyktingar i genomsnitt 5,6 % på grund av en markant ökning de senaste tre åren.  Det är i stället den totala mängden asylmigranter som på sikt kan hota svenska värderingar. Skälet till detta är att en klar majoritet av de nyanlända är muslimer, som för med sig en religion och ideologi, vilken helt strider mot våra värderingar.
Det är sant att alla muslimer inte är strikt praktiserande, men tillräckligt många är det för att det skall uppstå stora problem.

En stor undersökning förra hösten i sex europeiska länder, däribland Sverige,
gav tydliga resultat:

−        66 procent anser att sharia är viktigare än lagarna i landet de bor i.

−        75 procent menar att det bara finns en legitim tolkning av Koranen som bör gälla för alla muslimer.

−        60 procent menar att muslimer bör återgå till de ”islamiska rötterna”.

Läs mer här…

Under sharia finns varken religionsfrihet, åsikts- och yttrandefrihet eller likhet inför lagen för män och kvinnor oavsett religion. Sharia strider på avgörande punkter helt mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Läs mer om sharia på sidan 131 i denna bok.

Islamiska organisationer som OIC gör upprepade försök att kriminalisera varje kritik av islam, helt i enlighet med sharia.
I flera länder börjar myndigheterna ge vika för trycket från de islamiska organisationerna i landet genom att ta till sig den muslimska definitionen av ”islamofobi”.
Detta är inget annat än en smygande anpassning till sharia.

Lena undrade även vad SD menar med ”massinvandring”. SD talar om gruppen asylsökanden som får PUT och inte flera andra kategorier hon nämner. Antalet asylmigranter har under senare år nått historiskt höga nivåer. När vi inte kan ta emot och integrera dessa nyanlända på ett rimligt sätt utan att det skapas ständigt nya ”utanförskapsområden” och när Sverige tar emot avsevärt fler än alla jämförbara länder finns det goda skäl att tala om just massinvandring. De senaste åtta åren har i genomsnitt 49.000 personer från främst utomeuropeiska länder fått PUT varje år. Detta bör jämföras med att det under hela andra världskriget kom drygt 30.000 riktiga flyktingar från de baltiska länderna.

Läs mer om Migrationsunderlag

Bertil Malmberg (SD)   Gruppledare i Trosa
Thom Zetterström (SD)   Gruppledare i Nyköping
Anna Sarnes Magnusson (SD)   Gruppledare i Oxelösund

Läs mer

Sveriges näst största parti!

Hur länge dröjer det innan Sverigedemokraterna är Sveriges näst största parti?

Nu är SD drygt tre gånger större än extrempartierna MP och V.

Sverigedemokraterna är Sveriges mest demokratiska parti i den bemärkelsen att vi lyssnar på medlemmar och väljare och anpassar oss inte efter journalisternas och Twittervänsterns åsikter.

Partidemokratin är på dekis och som enda undantaget så kan vi Sverigedemokrater ha en framgångssaga som liknar Socialdemokraternas storhetstid!
Alla kanske inte minns den tiden, men det var tiden då Sossarna fortfarande var socialdemokrater…

19procent

Läs mer

Falsk vittnesbörd

Du ska inte bära falsk vittnesbörd står det i tio guds bud och det håller väl de flesta med om även om vi inte är troende.

Du ska alltså inte ljuga. Det är svårt, dagligen förekommer det nödlögner eller vita lögner. Ibland är det oklart vad som är sanning och det kanske finns flera sanningar.
Ofta är dock lögnerna felaktiga som på nedanstående bild med rubriken
”Åtta svenskar misstänks för färjevåldtäkt”
Sanningen är att ingen av männen är svensk. En är svensk medborgare från Irak och de övriga sju är somaliska medborgare boende i Sverige. De fyra häktade är samtliga somaliska medborgare.
Inga rättelser har kommit i de efterföljande artiklarna så vi kan lugnt anta att SN och många andra medier bär falsk vittnesbörd medvetet och beskyller svenska, vita män för något de inte gjort.
2015-02-04_svenskar

Läs mer