”Fanatiker har inget med religion att göra”

Rubriken kommer från Södermanlands Nyheters Annika Clemens som intervjuat Ibrahim Ben Alaya som är imam vid islamiska kulturcentret i Nyköping.

Länk http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.3056189

Artikeln slutar med – ”Som vi vet har muslimer, judar och kristna levt sida vid sida i många århundraden. Det är andra intressen som finns bakom det här”.

Det är litet märkligt att påstå att Al-Qaida, IS, Hamas, Nusra-fronten, Boko Haram, Hizbollah, PLO, Muslimska brödraskapet, al Shabab, Abu Nidal, Al-Aqsa-martyrerna, Fatah, Nusrafronten, talibanerna och alla de andra mördargängen inte har något med islam att göra.

Det finns miljoner fridsamma och trevliga muslimer. Men de är inte fridsamma tack vare islam, utan trots islam. Koranen och haditherna är solklara, mördargängen ovan kan alla finna stöd i islam för sina gärningar. De följer ordagrant profetens befallningar.

ISLAM grundades av Muhammed, född c:a år 570, som påstod sig höra guds ord genom ärkeängeln Gabriel på berget Hira i närheten av Mekka.

Muhammeds roll som profet var från första början politiskt färgad. Han ville förvandla samhället. För att göra detta måste han antingen övertala de mäktiga i samhället eller själv ta deras plats.

Eftersom många inte var intresserade av Muhammed sa så beslöt han efter att ha samlat anhängare att använda våld.

De mest kända striderna utkämpades år 624 vid Badr, 625 vid Uhud och 627 vid Medina. Staden Khaybar som beboddes av judar intogs av Muhammed år 628. Redan då fördrev han judarna från Medina och mördade alla som var emot honom. År 630 intog han Mekka och 632 dog Muhammed och eländet som kallas islam började och det pågår än idag…

Det hävdas ibland att de kristna genom korstågen startade krig för att missionera och erövra länderna i öst. Man kan likväl argumentera för att det i stor utsträckning var för att försvara och återta de områden som araberna invaderat.

Här nedan islamska krig före de första korstågen. Uppräkningen av de islamska erövringskrigen från 600-talet visar en religion vars anhängare alltid har ett evigt Jihad i sin resepackning.

632 e.Kr. (467 år före korstågen): Muhammed dör.

635 e.Kr. (464 år före korstågen): En muslimsk här erövrar bysantinska Damaskus, huvudstad i kristna Syrien. Tvångsislamisering börjar.

636: Slakten i Kadesia. Erövring av Mesopotamien samt sassanidska huvudstaden Ktesiphon. Det stora biblioteket i Madâin bränns ner.

637: En muslimsk här erövrar Jerusalem. Tvångsislamisering börjar.

640: Erövring och brandskattning av Kairo. Det stora biblioteket bränns ner.

642: En muslimsk här erövrar Alexandria, huvudstad i kristna Egypten.

642: Slakten vid Hamadan (Ekbetana) mot Sassaniden. Stora delar av nuvarande Iran erövras.

645: En muslimsk här erövrar kristna Barka i Nordafrika (Lybien).

650: Sista områdena i kungariket Armenien plundras och tvångsislamiseras.

652: Ett angrepp av muslimska pirater (Korsarer) mot Sicilien slås tillbaka.

667: Flera angrepp av muslimska pirater (Korsarer) mot Sicilien slås tillbaka.

674: Ett muslimskt angrepp mot Konstantinopel (huvdstad i kristna bysantinska riket) slås tillbaka.

700: Den italienska ön Pantelleria erövras av muslimer. Ön utvecklas till ett piratnäste.

708: Det muslimska fälttåget i kristna Nordafrika når Atlantkusten. Alla städer och bosättningar i Nordafrika plundras och bränns ner.

708: Sicilien erövras tillfälligt av muslimer.

710: Med erövringen av den sista kristna staden i Nordafrika är hela det tidigare kristna Nordafrika islamiserat.

711: Muslimska härar går över till Gibraltar och anfaller Europa. Startar erövringen av iberiska halvön (Spanien och Portugal).

711: Qutaiba ibn Muslim börjar på uppdrag av arabiske Umayyaden, härskare av Chorasan, att erövra Transoxanien. Städerna Samarkand och Buchara plundras.

711: Den befintliga basilikan Santa Maria, på Tempelberget invigs till al-Aqsa-Moschee av Abd el-Wahd. Idag den tredje viktigaste mosken.

712: Erövringen av södra Spanien avslutas.

712: Islamska erövrare når Kinas och Indiens gränser.

713: Araberna erövrar Barcelona, går över Pyrenéerna och börjar erövra södra Frankrike. Ca 90 år efter Muhammeds död står muslimska härar i kristna Franken. (Frankrike)

717: Ett muslimskt angrepp på Konstantinopel (huvudstad kristna bysantinska riket) slås tillbaka.

720: Araberna erövrar Narbonne och belägrar Toulouse i södra Frankrike.

720: Nytt landstigningsförsök av muslimska trupper på Sicilien.

731: Islamsk här bryter in i Sydfrankrike. Från Dijon till Sens nära Loire.

732: Slakten vid Tours och Poitiers (Frankrike): En europeisk armé segrar över en muslimsk. Muslimerna slås tillbaka till södra sidan av Pyrenéerna. De behåller dock stora delar av iberiska halvön (Spanien och Portugal).

735: Muslimer angriper på nytt södra Frankrike med starka härar.

751: Vid slakten i Talas besegrar en muslimsk arabisk här en kinesisk här.

810: Islamska trupper besätter Korsika och använder ön som bas för angrepp på Frankrikes sydkust.

831: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska Palermo.

832: Muslimska enheter överfaller och plundrar Marseille.

835: Från Sicilien går muslimerna mot fastlandet och Kalabrien.

838: Islamska trupper överfaller återigen södra Frankrike och Rhonedalen.

840: Tarent och Bari faller i muslimska händer.

840: Benevent, under frankiskt skydd, angrips av islamister.

841: Brindisi faller efter häftig kamp i muslimska händer.

841: Capua (Kampanien/Italien) blir efter kort belägring fullständigt förstört och plundrat.

843: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska staden Messina.

843: Arabiska erövringsförsök mot Rom misslyckas. Staden och kringområdet plundras.

848: I augusti blir staden Ragusa på Sicilien plundrad och förstörd.

848: Muslimska enheter överfaller och plundrar Marseille.

851 – 852: Det kortfristigt befriade Benevent (Kampanien/Italien) blir åter erövrat av muslimerna.

856: Araber attackerar och förstör katedralen i Canossa i Apulien.

859: Muslimska trupper överfaller och plundrar åter sydfrankrike.

868: Araberna erövrar slutligen staden Ragusa på Sicilien.

870: Araberna erövrar Malta.

878: Muslimska trupper erövrar och brandskattar Syrakusa.

880: Muslimska trupper erövrar och plundrar Nizza.

882: Muslimer når mynningen av Garigliano mellan Neapel och Rom.

888: Muslimska trupper når in i Provence till Fraxinetum, ett nytt brohuvud. Därifrån plundrar de till Arles (huvudstad kungariket Burgund), även längs Rhone till Avignon, Vienne (vid Lyon) och Grenoble.

902: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska staden Taormina.

911: Biskopen av Narbonne kan inte resa från Frankrike till Rom, då muslimer besatt alppassen.

918: Muslimska trupper erövrar och brandskattar, från Sicilien, Reggio på fastlandet i Kalabrien.

920: Muslimer går från Spanien över Pyreneerna, mot Gascogne och Toulouse.

934: Genua och La Spezia blir överfallna av muslimer.

935: Genua och La Spezia blir återigen överfallna av muslimer.

939: Muslimer går norrut över Genf till schweiziska alppass.

942: Muslimska trupper marscherar genom sydöstra Frankrike och mot Italien.

942: Nizza överfalls av muslimer.

952 – 960: Från alppassen erövrar muslimska trupper under nära 8 år Schweiz. De plundrar och förstör Wallis, delar av  Graubündens och  östra Schweiz. Mellan 952 och 960 behärskar araberna, efter slakten vid Orbe, stora delar av södra och västra Schweiz. Slutligen når de stora St. Bernhard-Passet och stöter i nordost fram till St. Gallen, i sydost till Pontresina.

942 – 965: Muslimska trupper erövrar Savoyen.

906 – 972: Muslimska trupper erövrar Provence.

964: Muslimska trupper erövrar och brandskattar, från Sicilien, det på fastlandet liggande Rometta.

979 – 988: Sebük Tegin förklarar heligt krig mot Hindu-Schahis. Alla fästningar i Afghanistan till indiska gränsen faller i muslimska händer.

997 – 1029: Mahmud från Ghazni genomför 17 fälttåg mot Indien.

1002: Bari blir åter erövrat och förstört av araber.

1002: Genua blir åter erövrat och plundrat av araber.

1004: Pisa blir erövrat och plundrat av araber.

1009: Kalif Al-Hakim anordnar systematisk förstörelse av samtliga kristna helgedomar i Jerusalem. Även gravkyrkan förstörs.

1018: Mahmud av Ghazni erövrar den indiska staden Mathura, dödar 50 000.

1025: Mahmud av Ghazni erövrar den indiska staden Somnat, dödar 50 000.

1070: Seldjukerna, ett turkiskt muslimskt nomadfolk från inre Asien, vinner kontroll över Jerusalem.

1071: Slakten vid Mantzikert – en kristen bysantinsk här blir utplånad. De muslimska seldjukerna erövrar kärnan i det kristna bysantinska riket: mindre Asien.

1094: Den muslimska generalen Aibak erövrar den indiska staden Anahilwar Patan, dödar 50.000.

1095: Den kristna bysantinske kejsaren Alexios I Komnenos skickar ett sändebud till påve Urban II med begäran om militär hjälp.

1099 till 1293: Efter drygt fyrahundrafemtio år av islamsk expansion med svärdet, börjar två århundraden med kristna korståg för att ta tillbaka kristna områden.

1202: Den muslimska generalen Aibak erövrar den indiska staden Kalinjar.

1206: Sultanatet Delhi. General Qutb-ud-Din Aibak övertar genom lönnmord makten i landet vid Indus och grundar där slavdynastin (1206-1290). Landet tvångsislamiseras.

1389: Slakten vid Amselfeld: En kristen här av serber, bosnier och bulgarer blir förintad av en muslimsk här. De kristna balkanstaterna blir muslimska vasallstater.

1453: Erövring av Konstantinopel (Istanbul). Slutet av det kristna bysantinska riket.

1479: Osmanska trupper erövrar efter häftig kamp den venetianska ön Euboia.

1480: En muslimsk här erövrar Orranto in Italien. Återtas 1481 genom av en kristen här.

1492: Efter att spanjorerna 1492 i Granada återerövrat det sista muslimska riket i Västeuropa, bosatte sig de flyende morerna i Maghreb. Tillsammans med inhemska araber och maurer rustas stora flottor. Ett permanent krig påbörjas mot det kristna Europa, särskilt mot skeppsfarten och kusten.

1499 – 1503: Turkiska enheter tränger in i italienska Friaul. Den apuliska staden Otranto (ca 100 kilometer sydöst från Brindisi) erövras och blir brohuvud för vidare krigståg.

1521: En muslimsk här erövrar Belgrad.

1526: Slakten i Mohács – en kristen här blir förintad av en muslimsk här. Muslimska härar erövrar större delen av Ungern.

1526: Staden Ragusa (Dubrovnik) erövras av osmanska trupper.

1526 – 1530: Stormogulen Babur erövrar, från nuvarande Uzbekistan och Afghanistan, sultanatet Delhi och även det indiska landet runt nordindiska Indus-Ganges-Ebene och städerna Delhi, Agra och Lahore. 100 till 150 miljoner människor hamnar under muslimskt styre.

1529: Den första belägringen av Wien av en muslimsk här misslyckas. Städerna Komorn och Preßburg (Bratislava) brinner.

1534: Med 84 galärer överfaller och brandskattar muslimska pirater den sydliga västkusten i Italien vid Reggio, med början nordöver genom Tyrrheniska havet till Sperlonga.

1537: Muslimiska pirater erövrar de venetianska öarna Naxos, Kasos, Tinos och Karpathos.

1543: Muslimska berberpirater belägrar och plundrar Nizza.

1544: Chair ad-Din överfaller ön Ischia (vid Italiens kust), tar 4 000 fångar

1551: Turgut Reis förslavar hela befolkningen på den maltesiska ön Gozo.

1554: Muslimpirater överfaller och plundrar den italienska staden Vieste.

1555: Turgut Reis överfaller Bastia på Korsika.

1558: Pirater från berberkusten erövrar staden Ciutadella (Minorca).

1563: Turgut Reis går iland i provinsen Grenada (Spanien). Han erövrar och plundrar samtliga kustorter.

1565: Belägring av Malta av en osmansk här börjar 18 maj och pågår till truppernas avresa 8 september 1565. 42 000 soldater och civila dödas.

1658 – 1707: Sydlig expansion av mogulriket och tvångsislamisering av erövrade områden.

1609 – 1616: England förlorar 466 handelsskepp (15 000 till 40 000 människor) till muslimska berberpirater.

1617 – 1625: Attacker av berberpirater är vanliga. Överfall i södra Portugal, södra och östra Spanien, Balearerna, Island, Sardinien, Korsika, Elba, den italienska halvön (särskilt Ligurien, Toscana, Lazio, Campanien, Kalabrien och Apulien) vidare överfall på Sicilien och Malta. Större överfall, som krigståg, riktar sig mot iberisksa halvön. Vid berberpiraternas attacker faller städerna Bouzas, Cangas, Moaña        och Darbo.

1627: Island plundras flera gånger av turkiska pirater. 400 slavar tas i en räd.

1631: Murat Reis överfaller med algeriska pirater och osmanska soldater Irland. De stormar kusten nära Baltimore (County of Cork).

1677 – 1680: Ytterligare 160 brittiska handelsskepp (8 000 till 20 000 människor) kapas av algeriska pirater.

1683: Den andra belägringen av Wien av en muslimsk här misslyckas. Efter nederlaget vid Wien blir islam militärt försvagat, så att de inte längre kan föra stora krig. Därför opererar de efter en längre stagnationsfas med terror.

1700 – 1750: Över 20 000 europeiska fångar (inte slavar). Även danskar, tyskar, engelsmän, svenskar och tom islänningar tas.

1822: På öarna Chios och Psara slaktar turkarna 50 000 greker och förslavar ytterligare 50 000.

1842 – 1846: Mord på 10 000 kristna assyrier av turkarna.

1894 – 1896: Mord på 150 000 armeniska kristna av den turkiska sultanen Abdul Hamid.

1914 – 1923: Utrotning av 300 000 till 730 000 greker av turkar, framför allt i nordturkiska Pontus-Regionen.

1915 – 1918: Utrotning av armenier. Den islamska regeringen i Turkiet utnyttjar virrvarret efter 1:a världskriget för att utplåna kristna armenier. 1,5 – 2 miljoner armenier slaktas. Dessutom mördas 750 000 kristna assyrier i Irak av turkarna.

1922: Vid massakern i Izmir blir 25 000 kristna (armenier och greker) mördade, 200.000 fördrivs.

1933: Vid massakern i Simmele/Irak mördar turkarna 3 000 kristna assyrier.

1948-några år framåt: 860 000 judar fördrivs från arabvärlden. Deras tillgångar beslagtas.

1955: Pogrom i Istanbul (plus Izmir och Ankara), bara 15 döda. Skador för upp till 500 miljoner US-dollar, exodus av ca 100 000 greker från Turkiet.

Nu är vi framme i modern tid med Arafat, flygkapningar, självmordsbombare, fortsatt terrorism men islam är densamma. Våld och åter våld. Fördrivning och mord på oliktänkande pågår alltjämt av organisationer som idag kallas Boko Haram, al Shabab, al qaida, Isis, Abu Nidal, Al-Aqsa-martyrerna, Hamas och allt vad fredens ambassadörer kallas, Afghanistan, Irak, Libanon, Gaza, Somalia, från Gibraltar till Filippinerna…

Något säger mig att PK har fel när de påstår att de våldsamma mördarna inte har något med islam att göra – islam är våld, islam är en dödskult, just nu är de militärt svaga jämfört med väst men det finns andra metoder, som muslimerna säger – väst har klockorna, men vi har tiden…

Skaffa egen kunskap i ämnet, en mycket bra e-bok finns att ladda ner här:
https://islamunderslojan.wordpress.com/

ebook

Läs mer

Gamla Socialdemokrater är inte vår sak att roa

I ”Inlägg utifrån” fick SN:s krönikör och S-man Ulf-Göran Widqvist den 21 mars
(http://www.sn.se/asikter/kronikorer/1.3050036) fritt spelrum och tycktes fortsatt ha låst sig fast i sin fix idé om att Sverigedemokraterna skulle vara ett högerparti samt att Sverigedemokraternas gruppledare skulle ha haft ”spring i benen” under fullmäktige den 10 mars.

Ulf-Görans bakgrund till detta är att vid samtliga voteringar i fullmäktige så har Sverigedemokraterna lagt sin röst på det samma som övriga oppositionen.
Det Ulf-Göran missar är att det blir en snedvriden jämförelse.
Extremt få ärenden på fullmäktige går till votering. I flertalet av alla de ärenden som inte gått till votering har vi röstat med den styrande majoriteten.
Läggs alla ställningstaganden i varsin skål så skulle Ulf-Göran kanske få för sig att vi istället var ett parti till vänster?
Är det endast voterade beslut som räknas Ulf-Göran?

Sverigedemokraterna tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella konservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning och menar att varje ärende måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier.
Sverigedemokraterna kan av dessa anledningar inte placeras in på den traditionella vänster- eller högerskalan. Sverigedemokraterna tillhör inte något av blocken och inget av blocken tillhör Sverigedemokraterna!

Att Thom Zetterström skulle fått lite extra spring i benen den 10 mars eller ej får Widqvist fortsatt bedöma. Ulf-Göran likt Thom har haft en 100%-ig närvaro gällande fullmäktige sedan valet 2010.
Det vi Sverigedemokrater vet är att vi fått en riktig energikick av att ha dubblat våra mandat i fullmäktige samt tagit ordinarie-  och ersättarplatser i samtliga nämnder av egen styrka.
En styrka som vilar på 2942st väljare som lade sin röst på oss Sverigedemokrater.
Ett stort tack till Er! Sverigedemokraterna är tackvare Ert förtroende fortsatt den andra oppositionen i Nyköpingspolitiken.

Vi blir samtidigt lite förvånade över Ulf-Görans utspel då han i tidigare krönika
(http://www.sn.se/asikter/kronikorer/1.1701773) påtalat att Sverigedemokraternas gruppledare ej var tillräckligt flirtig i talarstolen . På fullmäktige i mars fick ju Ulf-Göran uppleva på både och.
Det var tydligen fel det också. Gamla Socialdemokrater tycks vara omöjliga att tillgodose.
Skönt är då för oss Sverigedemokrater att vi inte har någon skyldighet att tillmötesgå varken Ulf-Göran eller hans gelikar. Vi har bara en grupp att tillmötesgå och det är Nyköpings medborgare.
Vi finns som en motpol oavsett om styret är rödgrönt eller blågrått.

2015-03-24

Sverigedemokraterna Nyköping
SD2015

Läs mer

Migrationsverket AB

Det finns gott om folk, politiker, journalister och opinionsbildare som påstår att invandringen på lång sikt ger ett rejält överskott till statskassan.

Varför inte bilda bolag av Migrationsverket och låta alla 87% som röstade på andra partier än Sverigedemokraterna investera i ”Migrationsverket AB” och på så sätt finansiera invandringen.

Det borde bli en lysande affär för invandringsförespråkarna!
De investerar själva i sitt bolag med idé om att i invandring kommer att ge ett rejält överskott och får aktieutdelning som del av vinsten.

Visar det sig att ”Migrationsverket AB” går med förlust, så får aktieägarna (dvs 87%-arna) gå in med mer pengar och vill de inte så återstår bara konkurs!
Fast den risken är väl väldigt liten eller hur, 87%-procentarna?

Läs mer

225 000!

Så många fattigpensionärer finns det i Sverige.

I dag lever nästan en kvarts miljon pensionärer i Sverige under EU:s fattigdomsgräns. Andelen fattiga äldre har ökat dramatiskt sedan 2006. EU:s fattigdomsgräns är 60 procent av landets genomsnittliga (median) disponibla inkomst. I Sverige motsvarar det strax under 11 000 kronor i månaden.

Många av dem har jobbat och betalat skatt i Sverige hela livet ändå räcker inte pensionen.

Att lyfta alla pensionärer över fattigdomsgränsen skulle kosta runt 4,5 miljard kronor varje år. Utslaget på varje pensionär rör det sig om ungefär 1 700 kronor i månaden, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar.

Ett annat sätt att räkna är att jämföra med andra grupper. Migrationsverket och Bert Karlssons asylimperium beräknas de närmaste fem åren få 157 miljarder till sin verksamhet.

Tio procent av detta motsvarar 70 000 per fattigpensionär.

Med en annan politik borde det inte finnas en enda fattigpensionär i Sverige…

Läs mer

Vansinnet fortsätter

Håller prognoserna för asyl- och anhöriginvandring den kommande mandatperioden står vi för en kommande katastrof.

De närmaste åren kommer det människor motsvarande 12st nya Nyköping eller 50st nya Oxelösund till Sverige. Det kommer att bli enorma påfrestningar på vårt samhälle.

Har vi klart för oss vad som krävs i form av infrastruktur, offentliga jobb, bostäder, skolor, bussar, vårdcentraler och liknande som finansieras via skatterna för att driva varje kommun? Vet man vad som behövs i infrastruktur som telekommunikationer, färskvatten, avlopp, vägar, kraftverk, värmeverk, livsmedelsproduktion i ett land som redan importerar 50 % av maten osv.

Några som har tänkt till är statliga Boverket som bland annat ansvarar för samhällsplaneringen i Sverige.

Boverket har i dagarna släppt en rapport Nyanländas boendesituation – delrapport. Boverket föreslår att dagens passiva bostadsförmedling med kötider ska ändras till aktiv bostadsförmedling där flyktingar (”nyanlända”) ska gå före till hyresrätter, och att eventuellt privata eller interna bostadsköer ska förbjudas.

I praktiken ska hela hyresrättsbeståndet socialiseras och fördelas planekonomiskt socialistiskt och inte fritt av fastighetsägarna.

Boverkets sammanfattning: ”Förslagen som läggs är däremot i allt väsentligt riktade till en särskild grupp: nyanlända som behöver en kommunplats för att kunna lämna sitt anläggningsboende. En bredare målgrupp kan nås genom att temporärt ta det befintliga bostadsbeståndet i anspråk. Därför föreslås en aktiv bostadsförmedling.

Det är en öppen fråga huruvida bostadsförmedlingar ska vara obligatoriska i en del – eller alla – kommuner. Dessutom behöver frågan om det dels ska finnas anmälningsplikt för hyresvärdar av lediga lägenheter, dels om bostadsförmedlingarna ska behovspröva vid anvisning av lägenheter utredas. Förslaget innebär att den köhantering som i huvudsak bedrivs på bostadsförmedlingarna därmed skulle ersättas av en mer aktiv bostadsförmedling.”

Dagens Samhälle översätter: ”Boverkets tanke är att kommuner över viss storlek ska vara skyldiga att ha en bostadsförmedling som hyresvärdar har plikt att anmäla lediga lägenheter till. Där ska lägenheterna sedan fördelas ”aktivt” efter andra kriterier än kötid till de mest behövande.”

Det ska, om Boverkets rekommendationer blir lag eller förordning, alltså i praktiken helt bli stopp för kötider eller privat förmedling av hyresrätter. Vare sig privata eller bolagsinterna köer blir längre möjliga.

I klartext betyder det att gamla svenskar ska diskrimineras för att nyanlända behöver bostäderna bättre, på annat sätt kan inte politiskt bestämd behovsprövning och förmedlingstvång tolkas.

• Krav på ”kommunalt förturssystem” för invandrare i alla kommuner
• Statliga fastigheter och kyrkor ska byggas om till lägenheter åt invandrare
• Inga satsningar på svenskar eller svenska ungdomar nämns i rapporten

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/nyanlandas-boendesituation-delrapport1.pdf

Läs mer

Försvaret och skatter

Regeringen föreslår att försvaret ska få 6,2 miljarder extra till år 2020.
För att finansiera detta måste skatterna höjas.

6,2 miljarder är mindre än vad de ensamkommande barnen kostar på ett år och väsentligt mindre än de minst 157 miljarderna Migrationsverket kommer att kosta under de kommande fem åren.

De ensamkommande och Migrationsverket finansieras dock utan extra skattehöjningar.

Det skulle vara intressant att se finansministerns beräkningar på detta och kanske överföra det till skolans matematiklektioner…

Läs mer

SD säger nej till tredubblat arvode.

Under tisdagens fullmäktige skulle beslut fattas avseende nytt arvode till kommunfullmäktiges ordförande.

Förslaget var att höja arvoderingen från 20% av riksdagsarvodet på 60 828kr till 60% av det samma.
I klartext, från 12 165,60kr till 36 496,80kr per månad.

I övrigt ingen djupare förklaring.

Fullmäktige samlas ca 10 gånger om året. Alltså inte ens en gång per månad. Sammanträdena startas kl 19:00 och avslutas senast 24:00. Vilket sker mycket sällan. Gårdagens sammanträde var över på 2 timmar.

Ersättningen till kommunfullmäktiges ordförande för mars månad tycks alltså vara 12 165,60kr för knappt 2 timmars arbete i just fullmäktige.
Till detta tillkommer säkert för- och efterarbete men timpenningen tycks vara rätt okej?

Vad tycker väljarna?
Sverigedemokraterna tycker att MP tycks ha drabbats av ”arvodismen”. Ett virus som slagit hårt mot samtliga kommuner i Sörmland.

SN:s reporter tycks ha lyssnat med ett halvt öra på debatten då flera partiers ställningstagande helt utelämnats i reportaget.

http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.3027244

Läs mer

Är mångkultur bra?

Är mångkultur bra?

 

Det Mångkulturella Sverige lyfts ofta fram som något positivt. Människors olikheter ska ses som styrkor och konkurrensmedel så att svensk ekonomi och vårt välstånd kan växa, när människors olikheter erfarenheter och kompetenser tas tillvara.

 

Ledande politiker, journalister och andra tyckare hävdar att etniskt och religiös mångfald har ett värde i sig. Etablissemanget påstår att mångkultur innebär att Sverige blir bättre, tryggare, rikare och mer konkurrenskraftigt gentemot omvärlden.

 

Jag tror inte på detta. Någon luras. För några bevis för att mångkultur är bra finns inte.

Däremot finns det gott om exempel på motsatsen både historiskt och i nutid om att mångkulturella länder plågas av ständiga motsättningar, hat o förföljelser mellan olika etniska grupperna och religioner. Några få exempel är: Indien, Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, Libanon, Rwanda, Somalia, Thailand, förre detta Jugoslavien där olika etniska grupper inte står ut med varandra.

 

Vi har moderna, fredliga länder som också har motsättningar, ett är Belgien som hela tiden riskerar att delas upp mellan flamländare och valloner, kryddat med en stor muslimsk minoritet.

Vi har Kanada, en fredlig jättedemokrati där det då och då reses krav på folkomröstning för att dela upp landet mellan engelsktalande och fransktalande, mellan protestanter och katoliker.

Vi har USA, invandringens förlovade land som regelbundet plågas av rasupplopp och där efter hundratals år folk bosätter sig i enklaver efter etnicitet. Svarta bor med svarta, latinos med latinos, vita med vita osv.

 

Singapore, är undantaget, nästan. Singapore är en nation som är oerhört framgångsrik, de har Asiens högsta levnadsstandard och ligger på 11 plats i världen. Bakom en stor del av denna framgångssaga ligger Lee Kuan Yew, republikens Singapores förste premiärminister som satt vid makten mellan 1959 och 1990 och fortfarande är en av landets mest inflytelserika politiker.

 

Singapore framhävs ofta som ett land som lyckats och där mångkulturen lever och frodas.

Lee Kuan Yew släppte en bok i januari 2011 i år med titeln ”Hard Truths To Keep Singapore Going”. I boken beskriver Lee Kuan Yew Singapores erfarenheter med multikultur. Han har en del saker att säga om integration som inte lär uppskattas av svenska politiker.

 

Lee skriver i sin bok ”Jag vill inte såra det muslimska samfundet men jag måste vara uppriktig om det jag säger ska ha något värde. Jag menar att idag kan vi i Singapore integrera vem som helst, förutom muslimer. Jag bedömer att Singapore utvecklades positivt fram tills det att vi fick en kraftig ökning av muslimer i vårt land”…

 

Vi lever i en föränderlig värld, trots det låtsas PK-etablissemanget som att det inte finns några problem i relationen mellan folk med olika kultur, hudfärg och religion. Mångkultur är bra.

 

Den som tvekar stämplas som rasist, främlingsfientlig och islamofob så är problemet hur världen.

 

Vi har ordspråket som kommit hur hundratals år av erfarenhet – lika barn leka bäst.

 

Vi har landsfaderns och socialdemokratens Tage Erlanders kloka ord inför riksdagen år 1965 ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden”…

 

Tage var inte rasist utan en klok och erfaren man.

Läs mer