100 000 invandrare ska ersätta 5 000 svenskar.

Södermanlands Nyheter har den 24/4 en artikel där det påstås att vi (Sverige) tjänar på att bli fler. SN, Katrineholms-Kuriren med flera hänvisar i identiska artiklar okritiskt till Arbetsförmedlingen som påstår att invandringen måste permanentas på rekordhöga nivåer för att klara finansieringen av välfärden.

AF:s generaldirektör Mikael Sjöberg. –” Minskar vi invandringen så minskar vi också våra framtida intäkter.”

Det ger intrycket av att Arbetsförmedlingen har analyserat utvecklingen av skatteintäkterna och kommit fram till att välfärden förstärks av invandring. Så är inte fallet. Arbetsförmedlingens rapport säger ingenting om vare sig skatter eller välfärdsbehov. Det enda rapporten gör är att räkna på hur många personer och sysselsatta det skulle finnas i olika ålderskategorier med diverse antaganden om invandring. Tricket är liksom i Alliansens valkampanj att räkna sysselsättning i antal i stället för i procent och låtsas att en större befolkning är synonymt med högre välstånd.

Det är det enda Arbetsförmedlingen gör. Några kalkyler på skatteintäkter eller välfärdens behov finns överhuvudtaget inte i rapporten. Arbetsförmedlingen använder ständigt begreppet ”behovet” av nettoinvandring. Det handlar då inte om välfärdsstatens behov.

AMS medger att antalet födda i Sverige som arbetar har ökat på senare år men TROR att antalet i framtiden kommer att sjunka med drygt 5 000 per år.

 

Den genialiska slutsatsen av detta är alltså att bortfallet av ca 5 000 Sverigefödda i yrkesaktiv ålder per år kräver en nettoinvandring på 90-100.000 per år. Att invandringssiffran är astronomiskt hög beror på att Arbetsförmedlingen är medvetna om att alla invandrare inte jobbar.

 

En nettoinvandring på 100 000 per ger alltså i bästa fall 40 000 som arbetar och betalar skatt och 60 000 som inte arbetar men ändå måste försörjas. Det kan även bli 5 000 som arbetar och 95 000 som inte gör det, men sådana småsaker bekymrar varken SN eller Arbetsförmedlingen.

 

Går vi vidare så påstår alltså AMS att vi behöver en NETTO-invandring på 90-100 000 om året för att klara välfärden. Det är nivåer som Sverige aldrig har varit i närheten av historiskt, och inte ens tangerade med 2014 års rekordinvandring. Här är nettoinvandringen per årtionde.

 

1950-talet: 11.000 per år
1960-talet: 20.000 per år
1970-talet: 13.000 per år
1980-talet: 15.000 per år
1990-talet: 21.000 per år
2000-talet: 39.000 per år
2014:         75.000 per år

 

Befolkningstillväxten har inget med välståndet att göra!
2005 till 2014 växte antalet sysselsatta invandrare med 250 000 och det ser jättebra ut om man inte tar med i beräkningen att invandrarbefolkningen växte med 480 000 personer.

 

Det som är intressant är tillväxten av BNP per capita och den har inte stigit på många år.
Vad hjälper det att invandrare i samtliga åldrar står för 60 % av ökningen av antalet sysselsatta när antalet som inte arbetar ökar med 82 %.

 

Dessutom har många av de invandrare som jobbar bidrag, c:a 170 000 får 50-80 % av lönen betald av skattebetalarna och som inte det är nog så tjänar invandrare i snitt sämre och betalar därmed mindre i skatt än ursprungsbefolkningen.

 

Sammantaget är invandringen en katastrof för välfärden.  

 

SN skriver även om invandrare i vården och utbildningsnivå, det är lika dåligt underbyggt med fakta men det får vänta tills en annan gång…

Läs mer

Sverige kan inte styras på detta sätt!

Regeringen (S+MP) har nu presenterat sin vårbudget. Där presenterade regeringen en ”storsatsning” på äldrevården på en miljard men de berättade inte att 940 miljoner av den miljarden tas från, just det äldrevården!

Det är likadant på område efter område, tjafs och käbbel om i sammanhanget småslantar helt enkelt därför att det inte finns några pengar. Pengabristen beror inte på Alliansens skattesänkningar för skatteintäkterna totalt är betydligt större idag än tidigare.

Vi måste helt enkelt krympa den ”humanitära stormakten” till ett mer verklighetsanpassat perspektiv.

Vi kan inte bråka om småpengar till våra gamla samtidigt som Migrationsverket får 18 miljarder EXTRA och totalt 157 miljarder under kommande mandatperiod utan debatt.
1-5-7!

Plus allt annat som invandringspolitiken kostar via allehanda konton i stat, landsting och kommun. Siffror som avsiktligt döljs för medborgarna. Bara Arbetsförmedlingen kostar knappt 80 miljarder om året och den håller till stor del på med att sätta lågutbildade invandrare i olika bidragsjobb. F.n. drygt 170 000 där skattebetalarna står för mellan 50 och 80 % av lönen.

Sveriges folk måste byta politiker innan politikerna bytt folk i Sverige.

Sverige kan inte styras på detta sätt längre. Med fega allianspolitiker som låter socialdemokraterna styras av miljöpartister och vänsterpartister av ett enda skäl att hålla Sveriges enda förnuftiga politiker borta från allt inflytande.

Det Sverige vi känner och älskar håller på att raseras!
Laglöshet, oro, våld, gruppvåldtäkter, brinnande förorter och öppna strider mellan missanpassade grupper kommer att bli allt vanligare.

Vill vi ha det så?
Vill du ha det så?

Läs mer

SD:s försvarspolitik

De nordiska länderna är överens om ett fördjupat försvarssamarbete för att möta det ökade hotet från Ryssland. Det skriver de nordiska försvarsministrarna, bland dem Peter Hultqvist (S), i norska Aftenposten.

Tanken med det fördjupade nordiska försvarssamarbetet är att det ska möta ”den ryska aggressionen mot Ukraina” och den ökade ryska militära aktiviteten kring Östersjön med upprepade gränskränkningar.

Vi vill påminna om att av åtta riksdagspartier är det ett enda som över tid varit emot slakten av försvaret och anser att Sverige är värt att försvara.

SD är det enda partiet som velat höja försvarsanslagen rejält!
SD har också varit för ett nordisk försvarssamarbete så det verkar som 7-klövern läst och hämtat ”sina” idéer från SD:s partiprogram. 

”Sveriges försvarspolitik ska fokusera på försvaret av Sverige. Genom att stärka vårt eget försvar, genom att fullt ut verka för ett nordiskt försvarssamarbete och genom partnerskapet för fred med NATO tar Sverige sitt säkerhetspolitiska ansvar”

Läs mer

Regeringen följer SD:s skolpolitik.

Regeringen kan räkna med att få igenom ett eventuellt förslag om kommunalt veto mot vinstdrivande friskolor. Det ligger helt i linje med SD:s politik.

I ett tilläggsdirektiv till skolkostnadsutredningen föreslår den rödgröna regeringen att kommunernas ges rätt att stoppa vinstdrivande friskolor som vill etablera sig i kommunen. Ett kommunalt veto som allianspartierna säger definitivt nej till.

Regeringen träffade en överenskommelse med Vänsterpartiet i denna fråga i höstas, men behöver ytterligare röster från något parti för att få majoritet i riksdagen. Det kommer den att få från Sverigedemokraterna.

– Skolminister Gustav Fridolin verkar ha läst Sverigedemokraternas skolpolitiska program.
Så vi kommer att stödja det.

Läs mer