SD 22,1%

22komma1och jimmie
Minns ni? Det är bara fem år sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen med 5,7 % av rösterna.  Det var en fördubbling från valet 2006 då SD fick 2,9 %. Etablissemanget var chockat, SD var större än KD.

Vid valet 2014 fördubblades SD:s röster igen, vi fick 12,9 procent och de andra sju partierna plus media går ihop och använder odemokratiska metoder för att bekämpa SD.

Torsdagen den 18 juni 2015 kommer att gå till historien. Då slog SD rekord i tre olika opinionsmätningar, 18 – 20,1 – 22,1 procent, det nämndes i media men inte så mycket mer.

Inget talar emot att Sverigedemokraterna snart är Sveriges näst största och sedan största parti och att siffrorna fördubblas än en gång vid nästa val.

SD kommer att öka så länge inget annat parti tar invandringen på allvar. SD kan upprepa Socialdemokraternas enorma framgångar från förra seklet.

SD är i dag ensamma om att lyssna på vad svenska folket faktiskt vill, i stället för att ängsligt försöka blidka en grupp av journalister och andra elittyckare som lever ett isolerat liv i Stockholms innerstad.

SD är det Sverigevänliga alternativet. Vi värnar tidigare generationers arbete och vårdar det som ska överlämnas till nästa. Grundinställningen är att samhällsförändringar ska ske långsamt och försiktigt så man inte slår sönder något som fungerar väl.

En så dramatisk demografisk förändring som dagens invandring till Sverige innebär är allt annat än långsam och försiktig, och det vi råkar slå sönder på vägen kan visa sig omöjligt att reparera i efterhand.

Integration är direkt kopplad till volym. En skolklass med två invandrarelever ger oerhört mycket bättre integrationsmöjligheter än skolklassen med 20 invandrarelever.

Som socialkonservativa utgår Sverigedemokraterna från idén om folket som en social och demokratisk kraft. Det svenska folket är ett kollektiv med en gemensam historia, ett gemensamt språk och en gemensam värdegrund. Denna samhörighet är en förutsättning för demokratin, och det är därför ingen tillfällighet att det demokratiska systemet växte fram inom ramen för nationalstaten.

För att en demokrati ska fungera måste människor kunna kommunicera med varandra och dela vissa grundläggande värderingar. Den nationella värdegrunden är avgörande för att det demokratiska samhället ska fungera. Samtidigt är vi av den åsikten att det är det svenska folket som ska ha makten över sin vardag och framtid. Vi motsätter oss en centralisering av makten oavsett om den är ekonomisk eller politisk.

Vår politiska vision är en svensk demokratisk nationalstat.

När proppen går ur och det blir normalt att vara Sverigedemokrat, räcker det inte med en fördubbling av valresultatet vid nästa val och att media inte behandlar oss som andra partier drabbar media för väljarna är inte dumma…

Läs mer

Vi får besök av vår skolpolitiska talesperson Stefan Jakobsson.

Tisdagen 23 juni får Nyköping besök av SD:s skolpolitiska talesperson Stefan Jakobsson.
Då skolan är ett aktuellt ämne i kommunen passar vi även på att bjuda in till föreläsning med Stefan. Delar av SD Nyköpings styrelse och fullmäktigegrupp besökte förra vecka en av Stefans föreläsningar i Katrineholm och är stolta över att kunna erbjuda Nyköping denna möjlighet.
Se inbjudan nedan.
A5-flyer-Juni

Läs mer

Öppet brev till chefredaktör för SN angående partibloggarna.

Öppet brev till chefredaktör för SN angående partibloggarna.

Hej Anna.

Partibloggarna på SN har funnits sedan en tid annan valet 2010.
Efter valet skulle bloggarna leva för att det var viktigt att den demokratiska processen inte bara skulle ”leva” 1 månad vart 4:e år.

Inför valet 2014 gjorde SN en satsning på att återuppliva de gamla partibloggarna på sn.se där man bjöd in gruppledare från samtliga partier.
Det upprepades även ännu en gång att det viktigt för den demokratiska processen att bloggarna skulle leva även efter valet 2014.

Det är därför tråkigt att konstatera att det saknas tilltalande länkar från sn.se till partibloggarna.
Samtliga övriga bloggar har en fint utsmyckad länk med en liten bild. (Se bifogade bilder)
Partibloggarnas startsida är inte bara näst intill osynlig från startsidan den är dessutom full av grafiska fel och är signerad av Carstorp.

Vad har hänt? Har SN bytt åsikt om partibloggarnas betydelse för den demokratiska processen även mellan valen? Eller har intresset från SN:s sida svalnat?

Med vänlig hälsning
Thom Zetterström
Telefonnummer: 073-386 17 44
Mailadress: thom.zetterstrom@sverigedemokraterna.se

Distriktsombudsman Sverigedemokraterna Södermanland

Övriga bloggar:

ovrigabloggar

Partibloggar startsida:

partibloggar

—————————————————————————————————–
Svar från SN. (Cred för snabbt svar.)

Hej Thom!

Tack för ditt mejl!

Jag får helt enkelt erkänna att partibloggarna inte har prioriterats på min att göra-lista sedan jag tillträdde som chefredaktör. Men du har naturligtvis rätt i att om vi ska fortsätta på den inslagna vägen ska vi också visa att dessa bloggar är en viktig del av vårt material på sn.se. Och självklart ska startsidan hur som helst inte vara signerad Göran Carstorp.

Det finns självklart många frågor att se över nu när vi har bytt ledning, och detta är en av dem. Så innan jag ger några svar på dina frågor i sista stycket vill jag fundera ordentligt och kanske dessutom ta det ett varv i SN:s redaktionsledning. Så får vi se var vi hamnar sedan. Vilken väg vi än väljer lär du/ni märka det.

Tack för att du uppmärksammade mig på detta.

Vänliga hälsningar Anna Falk, SN

—————————————————————————————————–
Reflektioner:
Jag ser med oro på att dessa bloggar eventuellt är på väg bort. Detta med tanke på att det endast är ett fåtal som ”lever”.
Mitt hopp är dock att dessa presenteras mycket bättre och framför allt attraktivt på startsidan för sn.se !
Partibloggarna borde vara det verktyg där samtliga partier i kommunfullmäktige kan nå Nyköpings innevånare på ”lika villkor” på en attraktiv plattform.
Hoppas att det blir så!
Vad säger läsare och tyckare? Behövs partibloggarna?

Läs mer

Angående rapportering kring ”Syriernas utbildning”.

Igår (onsdag den 3 juni 2015) har SVT med flera gått ut med uppgiften att 37 % av de nyanlända syrierna har högskoleutbildning. Radio Sörmland hänger på och påstår att de nyanlända har högskoleutbildning.

Var än SVT har fått sina uppgifter ifrån så stämmer de inte. Några av alla asylsökande har säkert en bra utbildning i bagaget men det är ytterst få av alla dem som kommer från dysfunktionella länder har hög utbildning. Det finns nämligen en anledning till att länderna inte fungerar och den anledningen är inte hög utbildningsnivå på befolkningen.

Just nu väller det in syrier i Sverige från alla möjliga delar av världen, och ungefär 10 % av dem har eftergymnasial utbildning på minst tre år jämfört med ca 25 procent av Sveriges befolkning.

Att en välfärdsstat är oförenligt med fri invandring är något det råder konsensus om inom nationalekonomi.

Sverige har idag inte fri invandring och har därför fortsatt en generös välfärdsstat. Den underliggande konflikten är en gradfråga. Om Sverige rör sig mot fri invandring med allt snabbare flyktinginvandring och skenande kostnader tillräckligt länge passeras förr eller senare en punkt där resurser inte längre räcker till generös välfärd.

Hur nära Sverige ligger den punkten är svårt att veta men vi ser i det dagliga livet att resurserna är begränsade och att invandringen tar en allt större del av dessa resurser.

Nåväl, vi väljer själva asylinvandring på nuvarande nivå eller välfärdsstat för våra barn…

Förresten, om SVT:s och andras uppgifter skulle stämma? Vad ger oss rätt att dränera fattiga problemfyllda länder på läkare, ingenjörer, lärare osv…

Läs gärna mer http://www.tino.us/ Tino Sanandaji använder fakta, enbart fakta i sina analyser och han har helt rätt i att forskningsläget inte avgörs av journalister.

Syrien

Läs mer