Kom och ställ frågor!

På lördag är det dags igen! Då finns allianspartierna på Järntorget för att möta dig och andra Oxelösundsbor; svara på frågor, ta emot tips ochfunderingar – eller bara dricka kaffe och småprata om du föredrar det…

Nästa tillfälle igen är den 19 juni, samma dag som kronprinsessan Victoria får sin Daniel. Den kungliga vigseln är först på eftermiddagen, så att prata politk på torget under förmiddagen hinns också med!

Du kan även ta kontakt med politikerna vid andra tillfällen. Centerns första- och andranamn lokalt är Siw Sjöholm Johansson, tel 070-602 6448 och Bo Höglander, tel 0736-602 990.

Välkomment att höra av dig!

Bo Höglander, kandiderar till kommunfullmäktige

Läs mer

Du kan bestämma!

”Allt börjar hos dig”. Så kommer det att stå i Oxelösundscenterns nya valbroschyr som är under produktion. Följt av de värdeladdade orden livskraft, livskvalitet, livsglädje och självbestämmande.

I dessa värderingar finnsbakgrunden till varförvi vill uppmuntra alternativa utförare i de kommunala verksamheterna samt öka valfriheten och självbestämmandet för den enskilde. Detta gäller på skolans, välfärdens, sjukvårdens och äldreomsorgens områden.

Den enskilde, brukaren,ska ha ett avgörande inflytande. Och stat, kommun och landsting kan inte greppa hela tillvaron. Det civila samhället i form av familj, nätverk, sammanslutningar, kyrkor, o.s.v. kan bidra med mycket!

Bo Höglander, kandidat till fullmäktige för Centern i Oxelösund

Läs mer

Ungdomar

Hej.

Ja nu är det snart studenttider och skolavslutningar.Hur är det med firandet ? Ska det bli en glad studentfest .Eller besök på lasarettets akut på grund av för mycket AV DET GODA ,SOM UNGDOMEN HAR FÅTT I SIG.
Som mamma till 3 vuxna barn och farmor till 5 barnbarn. Samt en del andra ungdomar som jag har haft hand om under årens lopp så vet jag att det är lätt att komma åt både vin ,starksprit och framför allt öl.Det köps ut av äldre kompisar .Det langas på många ställen.

Droger kan man komma över på många olika platser .Var rädda om undomarna som finns här i Oxelösund men även på övriga platser i Sverige.

Låt studenten och skolfirandet bli nyktert eller någolunda nyktert.
Låt ingen skadas eller kanske rent av avlida på grund av alkoholen.

Siw Sjöholm Johansson ledamot i Vård och Omsorg
Gruppledare för Oxelösunds Centerkrets

Läs mer

Svar

Hej.

Svar på din undran om jag är sjuksköterska .Nej jag är undersköterska men arbetar i parvård på Nyköpings lasarett.Sjuksköterskan och undersköterskan arbetar tillsammans för att ge den bästa vården till patienterna.Samarbetet gäller även läkare,sjukgymnast och arbetsterapeft.
Vi som är undersköterskor går många olika utibildningar även individuella utbildningar. Alla har ju olika intressen för olika saker .MINA ÄR äldrevården och framtidens och nutidens äldreboende .Väldigt viktigt att alla som blir äldre kan får rätt vård och ett boende som passar dem.

Nutrition är också ett av mina favortitsysselsättninger på mitt arbete Mat och dryck måste vi alla ha ,vare sig man är frisk eller sjuk.

Siw Sjöholm Johansson 1.a namn till KFs Centerlista i Oxelösund

Läs mer

Hamnen kan utvecklas

Patrik Renfors (V) får det att låta som om en försäljning av hamnen vore rena katastrofen för kommunen och dess invånare. Jag är inte lika pessimistiskt.

Jag kan respektera en del av argumenten i Patriks blogginlägg. Och att hamnen utgör enviktig och grundläggande verksamhet för Oxelösund och dess invånare är det väl ingen som betvivlar.

Man kan ha olika åsikter om en försäljning, det kan jag också respektera. Exakt vilka turer som nu pågår har jag inte full insyn i. Men låt mig säga detta. Om en försäljning ska ske så bör den ske i konkurrens så att kommunen erhåller det allra bästa pris man kan få.

Ett rimligt alternativ till att säljaär att behålla ägarskapet men lägga ut driften på en extern aktör. Då kan kommunen diktera villkoren och ställa kvalitetskrav på verksamheten. En upphandling genomförs och den aktör som bäst uppfyller kraven och som har ett rimligt pris på utförande får uppdraget. Kontrakt skrivs för en viss tid. Uppföljning görs kontinuerligt.

På så sätt behålls den yttersta kontrollen, men en professionell utförare gör jobbet.

För ingen vill väl påstå att just kommuner skulle vara bäst skickade att vedriva hamnverksamhet?

Bo Höglander, kandidat till fullmäktige för Centerpartiet

Läs mer

Mål som påverkar Oxelösund

Centerpartiet har haft förtroenderåd och partiordförande Maud Olofsson talade om de utstakade visionerna.

Centern har satt upp sex djärva mål som ska vara uppfyllda år 2020.

Sverige ska
• ha världens bäst utbildade befolkning
• vara bland de tre bästa i EU på tillväxtföretagande
• ha lägst klimatpåverkan per person av alla i-länder
• ha tillväxt i alla arbetsmarknadsregioner
• ha världens bästa hälsa
• ha jämn fördelning mellan kvinnor och män vad gäller löner och förmögenhet

Flera av de här målen – för att inte säga samtliga – får konsekvenser för oss i Oxelösund om de uppfylls. Jag tror det är fullt möjligt! Men förutsättningen är att många drar åt samma håll.

Det gäller även för de mål som vi sätter upp för Oxelösund. Kanske kan vi bryta ner några av de ovan redovisade övergripande målen och ge dem en lokal tillämpning?

Kan vi mobilisera tillsammans i vår kommun och lyfta oss på ett antal specifika områden? Jag tror det. Allianspartierna kommer snart att redovisa ett gemensamt valmanifest kring de frågor där vi kan enas. Och vi i Centern kommer med en egen lokal valplattform.

Häng gärna på du med! Tipsa, ställ frågor, engagera dig. Alla behövs om vi ska göra vår kommun och vårt samhälle ännu bättre!

Bo Höglander, kandidat till fullmäktige i Oxelösund för Centern

Läs mer

Företag

Man blir smått undrande .När man läser och ser stora rubriker om hur Mc Donalds behandlar sin personal.Jag vet sen tidigare att det är inte allt som är så bra på detta företag.
Stressigt under vissa tidpunkter när alla vill ha sin hamburgare så fort som det går .Och alla vill ha färsk mat inte mat som stått länge i värmeskåp.

Maud Olofsson har ju haft ett gånget år med stora företag som har haft det svårt.Hon har gjort ett bra arbete och det ser ut som om företagen är på fötter igen ….Kan hon och vi påverka det här.

Men åter till Mac Donalds .Det är ju ungdomar som arbetar PÅ DESSA RESTAURANGER .De har blivit lurade på sina löner. Arbetet över och inte fått rätt lön Det här är ju inte bara i Sverige som det händer .Det görs dagligen över hela värden dessa justeringar till det sämre . Personalen som arbetar får mindre betalt .DE HAR INTE VARIT PÅ PLATS ENLIGT DERAS lönecpecifikation.
Fast de har arbetet enligt sitt schema.

Som sagt det är ett globalt problem.

Siw Sjöholm Johansson Ordförande och gruppledare i Oxelösunds Centerkrets

Läs mer

Värna företagandet!

Centerpartiet har en tradition att försvara marknadsekonomi, hälsa och miljö. Vår tradition är att förebygga sociala och miljömässiga problem. Hänsyn skall tas till varje individs förutsättningar.

Centerpartiet i Oxelösunds kommun vill förena goda villkor för näringslivet med en god miljö samt hälsa och balans i livet för enskilda och familjer.

Ovanstående är saxat ur vårvalplattform, som nu är under revidering inför höstens val.

Näringslivs- och företagarfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Så här står det ocksåi valplattformen: ” Kommunen måste visa större intresse för småföretagarfrågor och skapa bättre kontakter med Oxelösunds småföretagare”.

Helt rätt! I en rad kommuner finns goda exempel på hur man fått en bättre relation till de befintliga företagarna; träffar, frukostar, informationsmöten (exempelvis om upphandling och entreprenader). Några har infört företagar- eller näringslivsråd, där man träffas regelbundet och dryftar idéer, frågeställningar och problem.

Ett sätt är att öppna för externa utförare i kommunala verksamheter. Dels får man möjlighet attjämföra olika sätt att jobba, kostnader, m.m. Dels skapas i bästa fall nya jobb som ger värdefulla skatteintäkter.

Med ett ökat centerinflytande i Oxelösundspolitiken kommer företagarfrågorna att lyftas, det kan jag lova!

Bo Höglander, på fullmäktigelistan (nr 2) för Centerpartiet i Oxd

Läs mer

Försvara yttrandefriheten!

Det finns några grundpelare i demokratin som är förutsättningen för att vi ska kunna verka, både lokalt i Oxelösund, på det nationella planet, liksom på Europanivå och globalt.

Det är de individuella fri- och rättigheterna, garanterade bland annat i FN-stadgan och i Europakonventionen. I den svenska grundlagen formuleras offentlighetsprincipen och yttrandefriheten såsom vi förstår och tillämpar den.

Utan dessa rättigheter – som egentligen är utlöpare till rätten till liv, frihet och egendom – kan inget fritt meningsutbyte förekomma, ingen politisk diskussion värd namnet, ingen verklig opinionsbildning.

Man kan trycka vad man vill om konstnären Lars Vilks. Att han är provokativ, dumdristig, hädande och blasfemisk. Men han har samma rätt som alla att uttrycka åsikter utan att bli attackerad fysiskt, vilket skedde häromdagen. Man har rätt att argumentera emot honom, demonstrera, protestera. Men aldrig, aldrig, ta till våld.

Att det sker i ett lärdomssäte – på Sveriges äldsta universitet – gör saken desto mer allvarlig. Vetenskap går ut på att ifrågasätta befintliga teorier och paradigm, sammanställa nya fakta, pröva nya idéer och till och med provocera. Man diskuterar, disputerar och driver teser. Bevisar och motbevisar – verbalt. Med ord, formler och fakta. Men aldrig med våld eller tvång.

När en föredragshållare blir attackerad i en universitetsmiljö är det inte bara en attack på en enskild individ utan på det fria samhället och de värden det står för. Rättsstaten får aldrig backa när det gäller att fördöma sådana illdåd. Då hamnar vi på det sluttande planet.

Bo Höglande, kandiderar till fullmäktige för Centern i Oxelösund

Läs mer

Vindkraftverk

Hej igen.

Den gångan helgen har jag varit på besök i Skåne närmare bestämt utan för Ystad.
Det har ju diskuterat vindkraftverkens vara eller inte vara här i (Södermanland) Oxelösund.
Det finns planer på att anlägga en vindkraftpark ute till havs .Jag vet att många tycker vindkraftverken ser fula och otympliga ut.
Nu när jag och min man var i Skåne så kunde vi studera dessa på närmare håll igen .De är inte fula och det låter inte om dem som många tror.
Vi har ju ett fågelliv och natur som måste skyddas Vi ska vara noga med att vindkraftverken placeras på en plats som passar naturen .Det är nog alla överens om.
Det måste ju finnas allternativ till kärnkraftverken och det är viktigt att vi fortsätter att försöka hitta bättre allternativ,Tills dess så använder vi oss av kärnkraften
Solen havet och vinden är ju något som vi redan använder oss av. Vad mera finns?

Forskning inom detta område är bland det viktigaste som vi ska satsa på .

Siw Sjöholm Johansson 1 namn på KF i Oxelösund

Läs mer