Försvara yttrandefriheten!

Det finns några grundpelare i demokratin som är förutsättningen för att vi ska kunna verka, både lokalt i Oxelösund, på det nationella planet, liksom på Europanivå och globalt.

Det är de individuella fri- och rättigheterna, garanterade bland annat i FN-stadgan och i Europakonventionen. I den svenska grundlagen formuleras offentlighetsprincipen och yttrandefriheten såsom vi förstår och tillämpar den.

Utan dessa rättigheter – som egentligen är utlöpare till rätten till liv, frihet och egendom – kan inget fritt meningsutbyte förekomma, ingen politisk diskussion värd namnet, ingen verklig opinionsbildning.

Man kan trycka vad man vill om konstnären Lars Vilks. Att han är provokativ, dumdristig, hädande och blasfemisk. Men han har samma rätt som alla att uttrycka åsikter utan att bli attackerad fysiskt, vilket skedde häromdagen. Man har rätt att argumentera emot honom, demonstrera, protestera. Men aldrig, aldrig, ta till våld.

Att det sker i ett lärdomssäte – på Sveriges äldsta universitet – gör saken desto mer allvarlig. Vetenskap går ut på att ifrågasätta befintliga teorier och paradigm, sammanställa nya fakta, pröva nya idéer och till och med provocera. Man diskuterar, disputerar och driver teser. Bevisar och motbevisar – verbalt. Med ord, formler och fakta. Men aldrig med våld eller tvång.

När en föredragshållare blir attackerad i en universitetsmiljö är det inte bara en attack på en enskild individ utan på det fria samhället och de värden det står för. Rättsstaten får aldrig backa när det gäller att fördöma sådana illdåd. Då hamnar vi på det sluttande planet.

Bo Höglande, kandiderar till fullmäktige för Centern i Oxelösund