Värna företagandet!

Centerpartiet har en tradition att försvara marknadsekonomi, hälsa och miljö. Vår tradition är att förebygga sociala och miljömässiga problem. Hänsyn skall tas till varje individs förutsättningar.

Centerpartiet i Oxelösunds kommun vill förena goda villkor för näringslivet med en god miljö samt hälsa och balans i livet för enskilda och familjer.

Ovanstående är saxat ur vårvalplattform, som nu är under revidering inför höstens val.

Näringslivs- och företagarfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Så här står det ocksåi valplattformen: ” Kommunen måste visa större intresse för småföretagarfrågor och skapa bättre kontakter med Oxelösunds småföretagare”.

Helt rätt! I en rad kommuner finns goda exempel på hur man fått en bättre relation till de befintliga företagarna; träffar, frukostar, informationsmöten (exempelvis om upphandling och entreprenader). Några har infört företagar- eller näringslivsråd, där man träffas regelbundet och dryftar idéer, frågeställningar och problem.

Ett sätt är att öppna för externa utförare i kommunala verksamheter. Dels får man möjlighet attjämföra olika sätt att jobba, kostnader, m.m. Dels skapas i bästa fall nya jobb som ger värdefulla skatteintäkter.

Med ett ökat centerinflytande i Oxelösundspolitiken kommer företagarfrågorna att lyftas, det kan jag lova!

Bo Höglander, på fullmäktigelistan (nr 2) för Centerpartiet i Oxd