Mål som påverkar Oxelösund

Centerpartiet har haft förtroenderåd och partiordförande Maud Olofsson talade om de utstakade visionerna.

Centern har satt upp sex djärva mål som ska vara uppfyllda år 2020.

Sverige ska
• ha världens bäst utbildade befolkning
• vara bland de tre bästa i EU på tillväxtföretagande
• ha lägst klimatpåverkan per person av alla i-länder
• ha tillväxt i alla arbetsmarknadsregioner
• ha världens bästa hälsa
• ha jämn fördelning mellan kvinnor och män vad gäller löner och förmögenhet

Flera av de här målen – för att inte säga samtliga – får konsekvenser för oss i Oxelösund om de uppfylls. Jag tror det är fullt möjligt! Men förutsättningen är att många drar åt samma håll.

Det gäller även för de mål som vi sätter upp för Oxelösund. Kanske kan vi bryta ner några av de ovan redovisade övergripande målen och ge dem en lokal tillämpning?

Kan vi mobilisera tillsammans i vår kommun och lyfta oss på ett antal specifika områden? Jag tror det. Allianspartierna kommer snart att redovisa ett gemensamt valmanifest kring de frågor där vi kan enas. Och vi i Centern kommer med en egen lokal valplattform.

Häng gärna på du med! Tipsa, ställ frågor, engagera dig. Alla behövs om vi ska göra vår kommun och vårt samhälle ännu bättre!

Bo Höglander, kandidat till fullmäktige i Oxelösund för Centern