Hamnen kan utvecklas

Patrik Renfors (V) får det att låta som om en försäljning av hamnen vore rena katastrofen för kommunen och dess invånare. Jag är inte lika pessimistiskt.

Jag kan respektera en del av argumenten i Patriks blogginlägg. Och att hamnen utgör enviktig och grundläggande verksamhet för Oxelösund och dess invånare är det väl ingen som betvivlar.

Man kan ha olika åsikter om en försäljning, det kan jag också respektera. Exakt vilka turer som nu pågår har jag inte full insyn i. Men låt mig säga detta. Om en försäljning ska ske så bör den ske i konkurrens så att kommunen erhåller det allra bästa pris man kan få.

Ett rimligt alternativ till att säljaär att behålla ägarskapet men lägga ut driften på en extern aktör. Då kan kommunen diktera villkoren och ställa kvalitetskrav på verksamheten. En upphandling genomförs och den aktör som bäst uppfyller kraven och som har ett rimligt pris på utförande får uppdraget. Kontrakt skrivs för en viss tid. Uppföljning görs kontinuerligt.

På så sätt behålls den yttersta kontrollen, men en professionell utförare gör jobbet.

För ingen vill väl påstå att just kommuner skulle vara bäst skickade att vedriva hamnverksamhet?

Bo Höglander, kandidat till fullmäktige för Centerpartiet