Du kan bestämma!

”Allt börjar hos dig”. Så kommer det att stå i Oxelösundscenterns nya valbroschyr som är under produktion. Följt av de värdeladdade orden livskraft, livskvalitet, livsglädje och självbestämmande.

I dessa värderingar finnsbakgrunden till varförvi vill uppmuntra alternativa utförare i de kommunala verksamheterna samt öka valfriheten och självbestämmandet för den enskilde. Detta gäller på skolans, välfärdens, sjukvårdens och äldreomsorgens områden.

Den enskilde, brukaren,ska ha ett avgörande inflytande. Och stat, kommun och landsting kan inte greppa hela tillvaron. Det civila samhället i form av familj, nätverk, sammanslutningar, kyrkor, o.s.v. kan bidra med mycket!

Bo Höglander, kandidat till fullmäktige för Centern i Oxelösund